Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, felietony, eseje, recenzje


rok szkolny - 2004/2005

Emocjonalna przemoc wobec dzieci
autor: Urszula Kulig
kategoria: artykuł

Reflekcje nauczycielskie po Krakowskim Zjeździe. Między nami polonistami...
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Moje doświadczenia w pracy z uczniami z dysleksją
autor: Wiesława Mandziak
kategoria: artykuł

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dziecka
autor: Beata Czeladka
kategoria: referat

III Gminny Konkurs Recytatorski "Ptaszki Polne"
autor: Bożena Romanowska
kategoria: artykuł

Skąd wzięły się nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy
autor: Marzena Noworyta
kategoria: artykuł

Równania pierwszego stopnia w nauczaniu matematyki
autor: Małgorzata Domagała
kategoria: artykuł

Metody i techniki stosowane w socjoterapii
autor: Anna Matyja
kategoria: artykuł

Wczesne wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych
autor: Sebastian Zieliński
kategoria: artykuł

Pielgrzymowanie - czasem powrotu
autor: Jolanta Chrostowska
kategoria: artykuł

Organizacja wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.
autor: Beata Trochimowicz
kategoria: artykuł / opracowania

Periodyzacja działalności polski w ONZ w latach 1945-1980
autor: Janina Tańcula
kategoria: artykuł

Jak żyć godnie i szczęśliwie w relacjach: nauczyciele, rodzice i dzieci ?
autor: Janina Tańcula
kategoria: artykuł

Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi 5-6 letnimi
autor: Iwona Mirzyńska
kategoria: referat

Wychowanie przez przeżywanie
autor: Bożena Marszałek
kategoria: artykuł

Znaczenie nauki o żywieniu w aspekcie promocji zdrowia
autor: Helena Popławska
kategoria: artykuł

Rola katechety w rozbudzeniu w dziecku pragnienia wszechstronnego rozwoju osobowości
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Łódź moje miasto
autor: Jolanta Osińska
kategoria: artykuł

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
autor: Jolanta Osińska
kategoria: artykuł

Ścieżki edukacyjne a programy nauczania
autor: Izabela Purta
kategoria: artykuł

Stres, jego wpływ na nasz organizm oraz swoiste antidotum - aromaterapia
autor: Bogusława Smoleń
kategoria: artykuł

Metoda Dobrego Startu
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Nowa jakość pracy przedszkola
autor: Maria Stachecka
kategoria: artykuł

Praca z lekturą. Kształcenie zintegrowane.
autor: Anna Tomczyszyn
kategoria: artykuł

Wpływ rodziny na aspiracje i wybór zawodu przez dzieci
autorzy: Marta Morawska, Beata Załucka, Justyna Nowicka
kategoria: artykuł

Mandala w arteterapii
autor: Bożena Mądrzak
kategoria: artykuł

Znaczenie profilaktyki badania mowy w przedszkolu - wnioski z przesiewowych badań logopedycznych
autor: Mariusz Jesiołowski
kategoria: referat

Sprawozdanie z przebiegu komputerowych badań wzroku w systemie "Widzę" w powiecie przeworskim
autor: Mariusz Jesiołowski
kategoria: referat

Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy nauczyciela
autor: Gabriela Drozd
kategoria: artykuł

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach chemii
autor: Teresa Raszkowska
kategoria: artykuł

Żeby dotyk nie bolał
autor: Marzenna Wasiluk
kategoria: artykuł

Moje spostrzeżenia na temat pracy w klasach integracyjnych
autor: Marzena Zykubek
kategoria: artykuł

Stymulowanie rozwoju umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Swoboda i przymus w wychowaniu dziecka przedszkolnego
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej ?
autor: Jolanta Cieślik
kategoria: artykuł

Wakacyjna wspólnota rodzinna
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Mała forma literacka w twórczości Jana Twardowskiego
autor: Jolanta Leszczyńska
kategoria: artykuł

Diagnozowanie ryzyka dysleksji
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Patomechanizm dysleksji
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Diagnoza holistyczna indywidualnego przypadku - nieśmiałość
autor: Sylwia Milewska
kategoria: artykuł

Etapy pracy terapeutycznej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Typy dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Etiologia - pierwotne przyczyny dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Diagnoza dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo
autor: Elżbieta Bukowska
kategoria: artykuł

Ewidencja księgowa podatnika dla celów rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
autor: Teresa Ślusarczyk
kategoria: artykuł

ADHD - pomóżmy naszym dzieciom
autor: Magdalena Zakrzewska
kategoria: referat

Percepcja społeczna
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dyslalia jako zaburzenie mowy
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego na przykładzie uczniów klas III Gimnazjum Nr 5 w Grudziądzu
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dom rodzinny a marzenia o przyszłym małżeństwie i rodzinie
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dom dziecka jako placówka zastępująca naturalne środowisko rodzinne
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

"Magiczny kwiat" - twórczość dzieci w wieku przedszkolnym
autorzy: Beata Cieślak, Aleksandra Leonarczyk
kategoria: artykuł

Metoda projektu jako terapeutyczna strategia kształcenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi
autor: Wisława Glińska
kategoria: artykuł

Autorytet nauczyciela
autor: Kamila Suchańska
kategoria: artykuł

Jak przeprowadzić lekcję metodą dramy ?
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

Drama jako metoda rozwoju osobowości człowieka
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

E.G. White "Wychowanie" - próba recenzji
autor: Izabela Glazer
kategoria: artykuł

W stronę lektury "Łatwe posłuszeństwo" K. Kuzmy
autor: Izabela Glazer
kategoria: artykuł

Jak szukać w internecie by znaleźć to co się chce ?
autorzy: Barbara Waligórska, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Internet w dydaktyce i nauczaniu
autorzy: Barbara Waligórska, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Dyskalkulia
autorzy: Barbara Waligórska, Anna Maćczak, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Trudności z koncentracją uwagi
autor: Barbara Wójcik
kategoria: referat

Odrabianie lekcji bez stresu
autor: Barbara Wójcik
kategoria: referat

Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej
autor: Bożena Brzostowska
kategoria: artykuł

Literatura piękna w życiu dziecka
autor: Małgorzata Bendza
kategoria: artykuł

Praca i zabawa z osobami głuchoniewidomymi
autor: Lucyna Sawczuk
kategoria: artykuł

Agresja - definicja i rodzaje
autor: Irena Gorzałczyńska
kategoria: artykuł

Przejawy bierności społecznej dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo z problemem alkoholowym. Trudności w akomodacji społecznej dziecka.
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Wizja i misja szkoły integracyjnej
autor: Iwona Guzik
kategoria: artykuł

Plusy i minusy szkolnej integracji
autor: Iwona Guzik
kategoria: artykuł

Edukacja ekologiczna w przedszkolu
autor: Olga Skępiec
kategoria: artykuł

Praca z dzieckiem nadpobudliwym
autor: Ewa Zagórska
kategoria: artykuł

Klasyczne metody relaksu i ich znaczenie w zapobieganiu i usuwaniu napięcia psychofizycznego
autor: Urszula Kijowska
kategoria: artykuł

Edukacja zawodowa
autor: Mieczysław Brożyna
kategoria: artykuł

Pedagogika Freineta - przykład szkoły alternatywnej
autor: Wioletta Sędek
kategoria: artykuł

Problemy wychowawcze pojawiajace się w pracy z dzieckiem niesłyszącym
autor: Dorota Mietelska
kategoria: referat

W trosce o swobodny rozwój i pełen sukces
autor: Dorota Goryszewska
kategoria: artykuł

Metoda "dobrego startu" - jej profilaktyczne i rewalidacyjne znaczenie w rozwiązywaniu problemu niepowodzeń szkolnych dzieci
autor: Agata Płomińska
kategoria: artykuł

Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki ?
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Beata Kapinos
kategoria: artykuł

Przyroda wokół dziecka
autor: Magdalena Najgebauer
kategoria: artykuł

Kształtowanie postawy twórczej dzieci. Funkcje zajęć plastycznych.
autor: Małgorzata Mac
kategoria: artykuł

Wpływ zabaw tematycznych na rozwój społeczno-moralny dziecka sześcioletniego
autor: Anna Stęplowska
kategoria: artykuł

Zabawa - główną formą pracy z dzieckiem przedszkolnym
autor: Anna Stęplowska
kategoria: artykuł

Dysleksja rozwojowa - wspólne zadanie dla rodziców i nauczycieli
autor: Adam Flis
kategoria: referat

Rysunek a dziecko
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł

Techniki plastyczne w młodszym wieku szkolnym
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł

Czas wolny - wróg czy sprzymierzeniec ?
autor: Anna Ziaja
kategoria: artykuł

Przemoc wobec dziecka
autor: Izabela Franc
kategoria: artykuł

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Uzależnienia - obraz kliniczny.
autor: Barbara Skaba
kategoria: artykuł

Jak nakłonić dziecko do nauki ?
autor: Anna Michalska
kategoria: artykuł

Historia badań nad dysleksją
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Elementarne umiejętności czytania w ujęciu psycholingwistycznym
autor: Anna Jałocha
kategoria: artykuł

Nowa koncepcja nadzoru pedagogicznego
autor: Piotr Kuc
kategoria: artykuł

Dyscyplina w placówce - pojęcie, rodzaje i jej znaczenie w życiu człowieka
autor: Ewa Zagórska
kategoria: artykuł

Jak motywować dzieci do nauki j. angielskiego - nowe metody twórczego myślenia
autor: Celina Łazowska
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej ?
autor: Iwona Dąbrowska
kategoria: referat

Process of teaching in mixed ability classes
autor: Agnieszka Kubiszewska
kategoria: artykuł

Twórcza aktywność uczniów jako stymulator wielostronnego rozwoju. Sposoby wyzwalania i kształtowania postawy twórczej, stymulowanie myślenia twórczego. Spontaniczna i ukierunkowana aktywność uczniów.
autor: Renata Podkańska
kategoria: artykuł

Wpływ kultury regionalnej na osobowość dziecka
autor: Grażyna Gaszek
kategoria: artykuł

Visuelle Hilfsmittel im Fremdsprachenunterricht
(Środki wizualne w nauczaniu języków obcych)

autor: Anna Zgrzywa
kategoria: artykuł

Komunikacja i interakcja w klasie szkolnej
autor: Anna Kornas
kategoria: artykuł

Recenzja książki "Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"
autor: Wiesława Miśkowiec
kategoria: recenzja

Ćwiczenia siłowe polegające na pokonywaniu ciężaru własnego ciała
autor: Bogusław Trojanowski
kategoria: artykuł

Reakcja krajowych odmian soi (Glycine max L.) na zasolenie podłoża
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: artykuł

Wpływ NaCl na zasolenie gleby
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: artykuł

Problem dzieci krzywdzonych
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Genetyka czy błędy wychowawcze ? Nadpobudliwe dzieciaki.
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Ewolucja pojęcia integracja edukacji wczesnoszkolnej
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Rodzina i jej funkcje wychowawcze
autor: Anna Strzelecka
kategoria: artykuł

Klasa szkona jako specyficzne środowisko wychowawcze
autor: Anna Kornas
kategoria: artykuł

Rola internatu w procesie wychowania dziecka
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Bożena Korchut
kategoria: artykuł

Mam "trudne" dziecko !
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

O głośnym czytaniu przedszkolakom
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Gotowość do czytania i pisania na tle ogólnej charakterystyki rozwojowej dziecka
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Recepcja baśni przez dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Ortografia w nauczaniu zintegrowanym
autor: Lucyna Rek
kategoria: referat

Pedagogiczna diagnoza postaw rodzicielskich w kontekście przygotowania młodzieży do życia społeczno-rodzinnego
autor: Maja Buczkowska-Gola
kategoria: artykuł

Ogólnorozwojowe ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym
autor: Bogusław Trojanowski
kategoria: artykuł

Treści europejskie już w przedszkolu ?
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Aspekty prawne finansowania leków onkologicznych w lecznictwie zamkniętym
autor: Cezary Taracha
kategoria: artykuł

Rozwój Edukacji Regionalnej w Regionie Latowickim. Refleksja na temat "Jak się to wszystko zaczęło ?"
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: artykuł

Strój Latowicki. Ludowy strój w Regionie Latowickim (od poł. XIX wieku do 4 ćw. XIX wieku)
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: monografia

Szkoła - rzecznikiem praw dziecka
autor: Anna Strzelecka
kategoria: artykuł

Edukacja regionalna jako nauka na przykładzie Regionu Latowickiego na Mazowszu. Jak nauczać o Małej Ojczyźnie ?
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: artykuł

Funkcje szkolnego systemu oceniania
autor: Urszula Opelt
kategoria: artykuł

Wykorzystanie logoterapii jako elementu terapii pedagogicznej oraz rozwijanie słuchu fonematycznego
autor: Anna Dominiczak
kategoria: artykuł

Podmiotowość dziecka-wychowanka, a podmiotowość wychowawcy w codziennej pracy
autor: Elżbieta Gumienna
kategoria: artykuł

Znaczenie stymulowania kompetencji komunikacyjnej dla rozwoju dziecka
autor: Małgorzata Pikul
kategoria: artykuł

Metoda Dobrego Startu
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: artykuł

Władza w relacji nauczyciel - uczeń
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: artykuł

Promowanie książek metodą book-talking
autor: Bogumiła Cisińska
kategoria: artykuł

Opis procedury terapeutycznej moczenia nocnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
autor: Elżbieta Kozioł-Sołtysik
kategoria: artykuł

Biblijno - teologiczne podstawy kierownictwa duchowego
autor: Lilla Wiśniewska
kategoria: artykuł

Dobre rady dla rodziców - dzieci i internet
autor: Janina Pieczątkowska
kategoria: artykuł

Znaczenie rodziny w stymulacji rozwoju dziecka
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Bożena Korchut
kategoria: artykuł

Skutki "mody na posiadanie"
autor: Barbara Rytel
kategoria: artykuł

Gdy rodzina sobie nie radzi
autor: Ewa Stefańczyk
kategoria: artykuł

Agresja w szkole podstawowej
autor: Ewa Stefańczyk
kategoria: artykuł

Trudności wychowawcze w szkole
autor: Bożena Frieda
kategoria: artykuł

Rozwój słownictwa
autor: Bożena Frieda
kategoria: artykuł

Poradnik Młodego Recytatora
autor: Wiesław Sierpiński
kategoria: artykuł

Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania
autor: Danuta Słodownik
kategoria: artykuł

Moje spotkania z rodzicami. Z doświadczeń pedagoga szkolnego.
autor: Beata Piórko
kategoria: artykuł

W obronie "Małej księżniczki"
autor: Teresa Wróblewska
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Konkurs (współzawodnictwo) - jego miejsce i rola w działaniach pedagogicznych
autor: Ewa Chwast
kategoria: artykuł

Formy pracy z lekturą w nauczaniu początkowym
autor: Ewa Chwast
kategoria: artykuł

Literatura w nauczaniu początkowym
autor: Ewa Chwast
kategoria: artykuł

Muzykoterapia jako forma wspomagająca biblioterapię
autor: Agnieszka Ostrowska
kategoria: artykuł

Problem dziecka odmawiającego chodzenia do szkoły
autor: Wioletta Janiak
kategoria: referat

Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami
autor: Beata Pawlak-Hołowienko
kategoria: artykuł

Znaczenie twórczej aktywności plastycznej w rozwoju dziecka
autor: Beata Pawlak-Hołowienko
kategoria: artykuł

Dlaczego dzieci nie lubią matematyki ?
autor: Jolanta Janicka
kategoria: artykuł

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Jak je rozpoznać ? Jak im przeciwdziałać ?
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

O "bibwebie" słów kilka
autor: Małgorzata Galasińska
kategoria: artykuł

Propozycje zabaw muzycznych do wykorzystania na lekcjach matematyki w klasach I-III
autor: Mirela Sokołowska
kategoria: artykuł

Rola samorządu uczniowskiego klas I-III w pracy szkoły
autor: Dorota Rak
kategoria: artykuł

Bursa jako miejsce zaspokojenia potrzeb wychowanków
autor: Teresa Stefaniak
kategoria: artykuł

Nawiązywanie bliskiego kontaktu z wychowankami jako priorytet działań wychowawczych
autor: Teresa Stefaniak
kategoria: artykuł

Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola w świetle psychospołecznej, poznawczej i behawioralnej koncepcji rozwoju osobowości
autor: Jolanta Kozłowska
kategoria: artykuł

Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży - rozpoznanie i zapobieganie
autor: Grażyna Gaszek
kategoria: artykuł

Problemy z "literaturą kobiecą"
autor: Joanna Frelich
kategoria: szkic naukowy

Publikować czy nie publikować ?
autor: Bogusław Kuczek
kategoria: artykuł redakcyjny

Siniaki na mózgu czyli o samotności dziecka odrzuconego
autor: Andrzej Olszewski
kategoria: artykuł

Dysleksja, cóż to takiego ?
autor: Elżbieta Dumania
kategoria: artykuł

The factors that contribute to successful learning a foreign language
Czynniki które wpływają na powodzenie w nauce języka obcego

autor: Izabela Kaczyńska
kategoria: artykuł

Twórczość ludowa w nauczaniu akademickim języka rosyjskiego (małe formy ustne)
autor: Agata Buchowiecka-Fudała
kategoria: artykuł

Autorytet nauczyciela współczesnego - kryzys czy nowa jakość ?
autor: Beata Cieminska
kategoria: artykuł

Rozwijanie sprawności mówienia na języku obcym - praca z "mówiącymi karteczkami"
autor: Dariusz Derlatka
kategoria: artykuł

Kształcenie świadomych wyobrażeń muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
autor: Marta Litkowicz
kategoria: artykuł

Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów
autor: Paweł Taut
kategoria: artykuł

Rewalidacyjna funkcja aktywności ruchowej dzieci z upośledzeniem umysłowym
autor: Marianna Tomasik
kategoria: artykuł

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
autor: Stanisława Bogusz
kategoria: artykuł (recenzja)

Dojrzałość szkolna warunkiem powodzenia w nauce
autor: Lucyna Gajewska
kategoria: artykuł

Spotkanie z leśnikiem
autor: Lucyna Gajewska
kategoria: artykuł

Porozmawiajmy o integracji - zadania pedagogów w klasie integracyjnej
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: artykuł

Jak pomagam dzieciom mającymi trudności w nauce czytania i pisania w klasach I-III
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: artykuł

Wpływ nauki języka obcego na kształtowanie osobowości dziecka
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: artykuł

Podstawowe przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci
autor: Elżbieta Kozioł-Sołtysik
kategoria: artykuł

Udział rodziców w pracy szkoły
autor: Wioleta Greloch
kategoria: referat

Występowanie trudności w sferze identyfikacji nieznanych zwłok
autor: Joanna Kopyt
kategoria: artykuł

Gry i zabawy w nauczaniu ortografii
autor: Hanka Gałązka
kategoria: artykuł

Przyczyny niepowodzeń szkolnych
autor: Renata Pulikowska
kategoria: artykuł

Wpływ muzyki i plastyki na artystyczny rozwój dziecka
autor: Elżbieta Płowy
kategoria: artykuł

Wykorzystanie prasy oryginalnej na lekcji języka niemieckiego. Moja praca z pismem niemieckojęzycznym "Juma".
autor: Maria Michalczyk
kategoria: artykuł

Święto pieczonego ziemniaka
autor: Ewa Głowacz
kategoria: artykuł + scenariusz

Szkoła a rodzina - relacje na co dzień
autor: Ewa Paczos
kategoria: artykuł

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka przy praktycznym wykorzystaniu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Marta Litkowicz
kategoria: artykuł + scenariusz

Typy frazeologizmów w języku polskim
autor: Irena Jurczak
kategoria: artykuł

Vademecum dla prowadzących szkolne grupy teatralne
autor: Anna Meiser
kategoria: artykuł

Teatr lalek, teatr przedmiotu w pracy twórczej z dziećmi i młodzieżą
autor: Anna Meisera
kategoria: artykuł

Dziecko zdolne w środowisku szkolnym i rodzinnym
autor: Teresa Górska
kategoria: artykuł

Problemy dziecka nadpobudliwego
autor: Teresa Górska
kategoria: artykuł

Jak organizuję pracę w klasie maturalnej ? Nowa Matura z języka angielskiego jako efekt pracy w trzyletnim liceum.
autor: Anna Włudarczyk-Dudzic
kategoria: artykuł

Rola wycieczki w procesie dydaktycznym
autorzy: Krystyna Kozieł, Halina Jarosz
kategoria: artykuł + ankiety

Moje metody doskonalące czytanie uczniów w klasach młodszych
autor: Mariola Spruch
kategoria: artykuł

Uwarunkowania osiągnięć szkolnych
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: referat

Rewalidacja dzieci z uszkodzonym słuchem
autor: Agata Gruszczyk
kategoria: artykuł

W nurcie odpowiedzialności za wychowanie
autorzy: Lilla Kwiatkowska, ks. Leszek Smoliński
kategoria: artykuł

Rola ilustracji w książkach dla młodszych dzieci
autor: Marta Grenda
kategoria: artykuł

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiązków szkolnych
autor: Jolanta Marchwiany
kategoria: artykuł

Komputer w przedszkolu
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: artykuł

Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć
autor: Agnieszka Nowińska
kategoria: artykuł

Entuzjaści piękna Tatr. Turystyka a znaczenie Tatr i Zakopanego w kulturze polskiej.
autor: Jolanta Biernat
kategoria: artykuł

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji ?
autor: Anna Wołpiuk-Ochocińska
kategoria: artykuł

Uczniowie zdolni - co o nic wiemy ?
autor: Anna Wołpiuk-Ochocińska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki w klasie II
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Typologia gier i zabaw w oparciu o literaturę
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w grach i zabawach matematycznych
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Gry i zabawy jako metoda nauczania
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym w oparciu o literaturę
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Biblioterapia - nowa szansa książki
autor: Teresa Lubińska
kategoria: artykuł

Rewalidacja małego dziecka niewidomego
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksja, dysortografia i dysgrafia
autor: Jadwiga Antonowicz
kategoria: referat

Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym
autor: Beata Żądło
kategoria: artykuł

Wychowanie królewiczów z dynastii Jagiellonów i Wazów w Polsce
autor: Agnieszka Wacikowska
kategoria: artykuł

Czytanie ze zrozumieniem warunkiem dobrego uczenia się
autor: Krystyna Stanicka
kategoria: artykuł

Rola doświadczeń w nauczaniu chemii
autor: Adam Makówka
kategoria: artykuł

Badania własne dotyczące stosowania metody czynnościowej w klasach IV-VI
autor: Małgorzata Winiarska
kategoria: artykuł

Metody i formy pracy z dzieckiem 6-letnim
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Klub "Piecyk", czyli jak realizuję program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy
autor: Krystyna Drewnicka
kategoria: artykuł

Warsztaty plastyczne w moim przedszkolu
autor: Beata Łazicka
kategoria: artykuł

Sylwetka osobowościowa pedagoga specjalnego
autor: Julita Pudzianowska
kategoria: artykuł

Jak przygotować i prowadzić spotkania z rodzicami
autor: Małgorzata Kwit
kategoria: artykuł

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym ?
autor: Anna Rocławska
kategoria: artykuł

Bądź bezpieczny w czasie wakacji !!!
autor: Mirosława Szygalska
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  17 stycznia 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13423
  w tym nr 18 (2019/2020): 76

     numer online: 126 gości

  reklama