Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, eseje, recenzje


rok szkolny - 2006/2007

Język angielski wśród dwujęzycznych
autor: Magdalena Gałecka
kategoria: artykuł

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Feliks
kategoria: referat

Jak planować i organizować pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
autor: Joanna Nalewajko
kategoria: referat

Kształtowanie postawy twórczej
autor: Jolanta Łukawska
kategoria: artykuł

Słońce
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: artykuł

Uczmy dzieci kochać przyrodę
autor: Irena Morawska
kategoria: artykuł

Wychowanie przez sztukę i do sztuki w klasach 1-3
autor: Agnieszka Bocianowicz
kategoria: artykuł

Mini-poradnik dla rodziców przedszkolaka "Poczytaj mi bajeczkę !
autorzy: Małgorzata Panfil, Ewa Krakowska
kategoria: artykuł

Niedoceniony trud - czyli sytuacje stwarzające zagrożenie wystąpienia zaburzeń emocjonalnych u dzieci z dysleksją
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: artykuł

Mali czytelnicy z Przedszkola Nr 6
autorzy: Bożena Prezgot, Wioletta Szaraniec
kategoria: artykuł

Comparison of English Suffixes to German and Polish Ones
autor: Agnieszka Dobrowolska
kategoria: artykuł

Internet jako źródło materiałów nauczyciela języka niemieckiego
autor: Anna Trynkler
kategoria: artykuł

Abrakadabra. Magia językowa - jej funkcje dawniej i dziś
autor: Magdalena Janocha
kategoria: artykuł

Szablon językowy na przykładzie języka czasopism młodzieżowych (Bravo, Bravo Girl, Dziewczyna, Twist)
autor: Magdalena Janocha
kategoria: artykuł

Dialekt kobiecy a dialekt męski - różnice w komunikacji Wenusjanek i Marsjan
autor: Magdalena Janocha
kategoria: artykuł

Sposoby kształtowania pojęć i postaw społeczno-moralnych u dzieci
autor: Ewa Bieszczad
kategoria: referat

Metoda Felicie Affolter
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Obraz samego siebie u osób z niepełnosprawnością intelektualną
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Wychowawcze aspekty wspinaczki skałkowej
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Teoria neurotyczna niepłynności mowy
autor: Beata Wawrecka
kategoria: referat

Związki Bolesława Leśmiana z Iłżą
autor: Katarzyna Nowakowska
kategoria: artykuł

Kryzys współczesnej kultury a orientacje życiowe młodzieży
autor: Marian Nowak
kategoria: artykuł

Klasa jak orkiestra - czyli jak i po co integrować
autor: Marzena Lis
kategoria: referat

O współczesnych pomocach dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego dla studentów-rusycystów (Metoda projektów jako część składowa podręcznika)
autorzy: Agata Buchowiecka-Fudała, Maryna Czwalińska
kategoria: artykuł

Integracja w edukacji dzieci i młodzieży
autor: Monika Świec
kategoria: artykuł

Wpływ mediów na dziecko
autor: Agnieszka Ziarnik
kategoria: artykuł

Charakterystyka wychowania estetycznego na terenie przedszkola
autor: Maria Kątnik
kategoria: referat

Koncepcja rozwoju dziecka - rysunek postaci ludzkiej
autor: Maria Kątnik
kategoria: referat

Sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem środków dydaktycznych - Bajka "Jaś i Małgosia" - inspiracją do poszukiwań twórczych i rozwijania zainteresowań technicznych
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: artykuł

Nieoceniona rola matek w kształceniu i wychowywaniu dzieci
autor: Anna Dąbrowska
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Małgorzata Skroś
kategoria: referat

Czynniki zakłócające proces poznania świata
autor: Grażyna Łuka
kategoria: artykuł

Egocentryzm dziecięcy w świetle literatury psychologicznej
autor: Jolanta Byszewska
kategoria: artykuł

Plastyka w rozwoju dziecka
autor: Alina Andrzejewska
kategoria: artykuł

Motywowanie uczniów poprzez dramę
autor: Joanna Sosin
kategoria: artykuł

Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Halina Grużewska
kategoria: artykuł

Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze
autor: Grażyna Selenta
kategoria: artykuł

Charakterystyka specyficznych trudności w nauce
autor: Grażyna Selenta
kategoria: artykuł

Jak motywować uczniów do nauki i zmian w zachowaniu
autor: Agnieszka Szubzda
kategoria: artykuł

Zastosowanie komputera i innych środków medialnych w edukacji
autor: Robert Wójcik
kategoria: referat

Rozwijanie twórczości dzieci poprzez działalność plastyczną
autor: Bożena Szeląg
kategoria: artykuł

Znaczenie artystycznych form aktywności muzyczno-ruchowej w wychowaniu fizycznym
autor: Joanna Królewska
kategoria: artykuł

Nowe tendencje w pedagogice specjalnej i oligofrenopedagogice
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: artykuł

Specyfika nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym szkolnym
autor: Mariola Bebyn
kategoria: artykuł

Metody i techniki pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
autor: Mariola Bebyn
kategoria: artykuł

Wykorzystanie komputerów w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Halina Bajszczak
kategoria: referat

Rozwój twórczości muzycznej dzieci
autor: Barbara Dyduch
kategoria: artykuł

Zaburzenia psychoruchowe dziecka a postępowanie korekcyjno-wychowawcze
autor: Katarzyna Giełżecka
kategoria: artykuł

Znaczenie języka niewerbalnego w procesie budowania autorytetu nauczyciela
autor: Mariola Cichon
kategoria: referat

Czy Ziemia musi być śmietnikiem ?
autor: Mariola Cichon
kategoria: referat

Jak można przeciwdziałać przemocy w szkole?
autor: Eugeniusz Nowak
kategoria: artykuł

Mnemotechnika twórcza w elementarnym uczeniu się treści arbitralnych
autor: Monika Szefer
kategoria: referat

Świat kolorem malowany - sposoby rozwijania ekspresji plastycznej dziecka w przedszkolu
autor: Bożena Małachwiejczuk
kategoria: referat

Recenzja książki "Teaching English to Children"
autor: Mariola Jakusik
kategoria: artykuł

Children are more successful in acquiring a second language than adults
autor: Mariola Jakusik
kategoria: artykuł

Atrakcyjność metody projektów w nauczaniu biologii i realizacji ścieżek edukacyjnych
autor: Agnieszka Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny + artykuł

TI pomaga czy przeszkadza w nauce ?
autor: Antonina Badecka
kategoria: artykuł

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych środowiska na terenie gminy, powiatu
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: artykuł

Absolwent szkoły na polskim i europejskim rynku pracy
autor: Marta Berbeć
kategoria: artykuł

"Metoda Dobrego Startu" - ułatwia pokonywanie trudności i osiąganie sukcesów na progu startu szkolnego
autor: Anna Żaczek
kategoria: artykuł

Recenzja książki Alvina Tofflera "Trzecia fala"
autor: Danuta Rydlewska
kategoria: artykuł

Sposoby analizy rozwoju oświaty na terenie gminy, powiatu
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: referat

Wpływ hałasu na organizm ludzki
autor: Małgorzata Żybura
kategoria: referat

Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole
autor: Jarosław Taranek
kategoria: artykuł

Między bajką a baśnią - moje rozważania o Kopciuszku
autor: Agnieszka Kowalczyk
kategoria: artykuł + konspekty

Niepowodzenia szkolne - trudności w czytaniu w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Butkiewicz
kategoria: artykuł

Przedsiębiorstwa międzynarodowe w gospodarce światowej
autor: Maria Bylicka
kategoria: referat

"Poznajemy cuda techniki - jak zrobić fotografię ?" - cykl sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem środków dydaktycznych
autor: Wiesława Wiśniewska
kategoria: artykuł

Zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży
autor: Agnieszka Bartosik
kategoria: artykuł

Wpływ mowy na naukę dziecka
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Rozwój mowy i komunikacji dzieci
autor: Danuta Kałędkiewicz
kategoria: artykuł

Drama w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Joanna Butkiewicz
kategoria: artykuł

Jak zachęcić dziecko do rozmowy ?
autor: Halina Grużewska
kategoria: artykuł

Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych
autor: Alina Kaczmarczyk
kategoria: artykuł

Zorza polarna
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: artykuł

Skuteczność kar i nagród w wychowaniu
autor: Joanna Nalewajko
kategoria: referat

Kilka refleksji wychowawcy klasy integracyjnej
autor: Mirella Fragsztajn
kategoria: artykuł

Wpływ wycieczek szkolnych na rozwój umysłowy i fizyczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autor: Danuta Jakóbczyk
kategoria: artykuł

Osobowość nauczyciela - wychowawcy
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

O karach stosowanych w wychowaniu
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Znaczenie kącika książki w przedszkolu w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika
autor: Renata Sowula
kategoria: artykuł

Parę słów o integracji
autor: Joanna Miller
kategoria: artykuł

Zaburzenia napędu psychoruchowego
autor: Beata Rupala
kategoria: artykuł

Problemy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z wykorzystaniem energii
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Podstawowe źródła energii i ich charakterystyka
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Sumienie człowieka XXI wieku w świetle przykazań kościelnych
autor: Regina Jamrożek
kategoria: referat

Zagrożenia rodziny XXI wieku
autor: Ewa Przygońska
kategoria: artykuł

Rola rodziny w wychowaniu chrześcijańskim na przestrzeni XIX i XX stulecia
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Metody pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim
autor: Swietłana Dbaj
kategoria: referat

Zabawa i jej rodzaje
autor: Swietłana Dbaj
kategoria: referat

Eucharystia szkołą świętości w przesłaniu Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na skuteczność uczenia się ?
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Rola wychowawcy w budowaniu właściwych relacji w klasie. O integracji i więzi klasowej.
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: artykuł

Jak uczyć i przemawiać, aby dzieci nas słuchały
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Wybrane zagadnienia z arteterapii - muzykoterapia
autor: Justyna Filipiak
kategoria: artykuł

Zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z programów i gier komputerowych
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Porządek na lekcji
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Jak sobie radzić i postępować z dziećmi, które przejawiają zachowania agresywne
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole
autor: Elżbieta Dudek
kategoria: artykuł

Istota pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w II etapie nauki szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: artykuł

Trudności w uczeniu się matematyki
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: artykuł

Korporacja Dyrektorów Szkół. O wadach konkursów na dyrektorów szkół.
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Matura ustna z języka polskiego jako metoda
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Komputer w rękach dziecka - szansa czy zagrożenie
autor: Renata Mazurowska
kategoria: artykuł

Jak rozładować agresję poprzez twórczość
autor: Izabela Hejna
kategoria: artykuł

"Mandala" - zabawa dla każdego !
autor: Izabela Hejna
kategoria: artykuł

Sposoby realizacji treści ścieżki edukacji europejskiej w szkole podstawowej
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Słabszy, mniejszy, gorszy? O tym, jak warunki fizyczne dziecka mogą wpłynąć na jego akceptację w grupie.
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Popularyzacja z czasopisma
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Terapia przez zabawę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
autor: Renata Tomaszewska
kategoria: artykuł

Cenna umiejętność - upomnienie brata
autor: Marzena Dembicka
kategoria: artykuł

Problemy dzieci z zespołem ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi w przedszkolu
autor: Małgorzata Bednara
kategoria: referat

Dobre maniery przedszkolaka
autor: Wanda Skowron
kategoria: artykuł

Dyrektorzy szkół - awans realny. Rozważania o konkursach na dyrektorów.
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Adele Faber, Elanie Mazlish - "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. W domu i w szkole" - recenzja książki.
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: artykuł

"Minimum fonetyczne" w procesie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: artykuł

Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie
autor: Beata Konopko
kategoria: artykuł

Zadania edukacyjne kluczem do rozwoju dziecka
autor: Beata Olszak
kategoria: artykuł

Dojrzałość szkolna jako wyznacznik jakości funkcjonowania dziecka w roli ucznia
autor: Beata Olszak
kategoria: artykuł

Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami spostrzeżeń słuchowych
autor: Elżbieta Jagodzińska
kategoria: artykuł

Ściągi i szkolne kłamstwa
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Multimagister
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Oceniać by motywować i informować
autor: Katarzyna Kaczorowska
kategoria: artykuł

Niegrzeczne czy nadpobudliwe
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Gry i zabawy jako element motywujący i aktywizujący dzieci podczas lekcji języka obcego
autor: Magdalena Sadowska
kategoria: referat

Agresja wśród dzieci
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Historia PPS 1892-1948
autor: Radosław Sobala
kategoria: artykuł

Żeby czytanie sprawiało przyjemność
autor: Agnieszka Średniawa
kategoria: artykuł

Wychowanie zdrowotne
autor: Agnieszka Średniawa
kategoria: artykuł

Jak związać rodziców z przedszkolem
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Współpraca szkoły z rodzicami
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: referat

Wpływ środowiska rodzinnego na efekty nauczania i wychowania uczniów klas początkowych
autor: Wiesława Rycombel
kategoria: artykuł

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
autor: Anna Struś
kategoria: referat

Metoda projektu na lekcjach matematyki
autor: Anna Struś
kategoria: referat

Metody aktywizujące na lekcjach j.angielskiego (inscenizacje, drama, projekt)
autor: Edyta Poznańska-Gocyk
kategoria: artykuł

The Notion of a "Strategy" in Teaching Foreign Languages
autor: Aneta Przybyła
kategoria: referat

Promowanie zdrowia w przedszkolu oraz strategia nauczania edukacji prozdrowotnej
autor: Anna Mikołajczyk
kategoria: artykuł

ADHD i ADD
autor: Jolanta Krzcińska
kategoria: artykuł

Kształcenie literackie w klasach początkowych
autor: Małgorzata Starosta
kategoria: artykuł

Recenzja książki Alana i Robert Davidsonów "Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko"
autor: Joanna Urbańczyk
kategoria: artykuł

Recenzja książki Annette Kast-Zahn "Każde dziecko może nauczyć się reguł. Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym"
autor: Joanna Urbańczyk
kategoria: artykuł

Antyoksydanty, jako składniki żywności
autor: Marta Kurkiewicz
kategoria: artykuł

Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci
autor: Bernadeta Duława
kategoria: artykuł

Rola i znaczenie literatury dla dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Bernadeta Duława
kategoria: artykuł

Zaburzenia mowy i ich wpływ na rozwój dziecka
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

10 dowolnych celów edukacyjnych zajęć w formie operacyjnej i opracowane do tego odpowiednie ćwiczenia dramowe, poprzez które można owe cele zrealizować
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Sztuka i wychowanie we współczesnym świecie
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Mowa jako wskaźnik rozwoju człowieka
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Zaspokajajmy potrzebę ekspresji i aktywności dzieci w I etapie kształcenia
autor: Jadwiga Zielińska
kategoria: artykuł

Teaching to Different Learning Styles
autor: Monika Horzowska
kategoria: referat

Gotowość szkolna jako jeden z czynników warunkujących pomyślny start w szkole
autor: Irena Sowa
kategoria: artykuł

Czynniki mające istotny wpływ na osiągnięcie dojrzałości szkolnej
autor: Irena Sowa
kategoria: artykuł

Cechy psychiczne dziecka sześcioletniego
autor: Irena Sowa
kategoria: artykuł

Wpływ działalności plastycznej na rozwój psychofizyczny dzieci niepełnosprawnych
autor: Ewa Grzesik
kategoria: referat

Duża kobieta i Aduś
autor: Joanna Miller
kategoria: artykuł

Rola i znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju osobowości dziecka
autor: Justyna Bolczyk
kategoria: artykuł

Nauczyciel jako opiekun, przewodnik, terapeuta...
autor: Aurelia Woźniak
kategoria: referat

Przedszkole jako środowisko aktywności twórczej dziecka
autor: Alicja Karawaj
kategoria: artykuł

W jaki sposób przebiega proces uczenia dzieci autystycznych zachowań społecznych ?
autor: Magdalena Blicharz
kategoria: referat

Streszczenie książki pt. "Homogeneza"
autor: Marian Gruca
kategoria: artykuł

E-Learning z wykorzystaniem technologii wideokomunikacji
autor: Beata Opalska
kategoria: artykuł

Motyw starości w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej pt. "Światło w ruinach"
autor: Justyna Rybaczuk
kategoria: artykuł

Wybór modelu rodziny (ilość dzieci oraz ich płeć)
autor: Monika Stryszawska
kategoria: artykuł

Rodzina jako miejsce poznawania i realizowania wartości
autor: Ewa Kazimierczak
kategoria: referat

Decyzja o kształceniu dzieci (wybór poziomu wykształcenia)
autor: Monika Stryszawska
kategoria: artykuł

Udział rodziców w imprezach klasowych
autor: Sabina Cyrklaff
kategoria: artykuł

Cybernetyczny Wszechświat
autor: Marian Gruca
kategoria: artykuł

Recenzja książki "Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko." Roberta i Alana Davidsonow
autor: Danuta Paniec
kategoria: artykuł

Bez domu - bez szans na lepsze jutro...
autor: Olga Kiedel
kategoria: referat

Poszukiwane edukacyjne projekty historyczne
autor: Marcin Wilkowski
kategoria: artykuł

Geometria z tangramem
autor: Małgorzata Pokorska
kategoria: artykuł

Recenzja książki Gabriele Haug-Schnabel "Agresja w przedszkolu" wraz z własnymi refleksjami
autor: Aneta Zarębska
kategoria: artykuł

Czy z dysleksją można wygrać ?
autor: Jadwiga Judycka
kategoria: artykuł

Garść refleksji na temat edukacji arytmetycznej oraz rozwoju pojęcia liczby i liczby niewymiernej
autor: Anna Mizgier
kategoria: artykuł

"Życie jest teatrem, aktorami ludzie..." czyli przygoda z teatrem w szkole
autor: Anna Kapuścik
kategoria: artykuł

Funkcje i zadania rodziny jako środowiska dydaktyczno-wychowawczego
autor: Jadwiga Judycka
kategoria: referat

Rodzina a rozwój młodego człowieka
autor: Ilona Puchała
kategoria: artykuł

Mobbing w miejscu pracy i w szkole
autor: Anna Bielińska
kategoria: artykuł

Język angielski w klasach I-III szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Wójcik
kategoria: artykuł

Rodzaje przysposobienia
autor: Anna Bielińska
kategoria: artykuł

Czynniki afektywne determinujące proces dydaktyczny
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Krótki zarys totalitaryzmu w XX wieku
autor: Radosław Sobala
kategoria: artykuł

Bezpieczeństwo osobiste
autor: Andrzej Chrząstek
kategoria: artykuł

Praktyczny aspekt podmiotowego podejścia do dziecka w procesie edukacji przedszkolnej
autor: Marta Kondracka
kategoria: artykuł

Szanować siebie - szanować innych...
autor: Klaudia Dynak
kategoria: artykuł

Budowa autorytetu nauczyciela wśród uczniow podczas procesu dydaktycznego
autor: Bożena Przepiórka
kategoria: artykuł

Wspieranie rozwoju mowy dziecka wczesnoszkolnego
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Ingardens Auffassung des rein intentionalen Gegenstandes - bezogen auf Kunstontologie
autor: Kazimierz Rynkiewicz
kategoria: artykuł

Funkcje i zadania zespołowych gier sportowych w systemie wychowania fizycznego i sportu
autor: Dariusz Gaździk
kategoria: artykuł

Położenie życiowe dziecka, mieszkańca wsi popegerowskiej
autor: Małgorzata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Szanować siebie - szanować innych...
autor: Justyna Rybaczuk
kategoria: artykuł

Zahamowanie psychoruchowe - jako zaburzenie procesów emocjonalno-motywacyjnych
autor: Maria Kańtoch
kategoria: artykuł

Emocje, a potrzeby psychiczne dziecka
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Różnorodność form działalności plastycznej dzieci kształtuje twórcę i odbiorcę sztuki
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

O głośnym czytaniu, jeszcze kilka uwag
autor: Marta Piech
kategoria: referat

Podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych
autor: Marek Zawartko
kategoria: referat

Znaczenie edukacji regionalnej w kształtowaniu osobowości dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Łucja Piecha
kategoria: artykuł

Praca domowa w młodszym wieku szkolnym
autorzy: Jolanta Bryla, Iwona Zapart
kategoria: referat

Rola zajęć plastycznych w rozwijaniu wrażliwości ekologicznej dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Lucyna Fabia
kategoria: artykuł

Przyczyny błędów graficznych
autor: Elżbieta Jokiel
kategoria: artykuł

Realizacja programu "W świecie przedszkolaka"
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Recenzja książek dla dzieci 6-letnich autorstwa Grażyny Koby
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Błędy graficzne w piśmie
autor: Elżbieta Jokiel
kategoria: artykuł

Współczesny styl życia
autor: Aneta Kuta
kategoria: esej

Znaczenie i wartość baśni
autor: Beata Sobik
kategoria: artykuł

Pedagogika zabawy - metoda aktywizująca w pracy dydaktycznej przedszkola
autor: Krystyna Borowska
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Cykl zajęć świetlicowych "Podróże małe i duże"
autor: Anna Sawicka
kategoria: artykuł

Cykl zajęć świetlicowych "Sprawne ręce"
autor: Anna Sawicka
kategoria: artykuł

Przeciwdziałanie agresji - studium pracy z grupą, klasą
autor: Joanna Maławy
kategoria: referat

Referat i ćwiczenia dla rodziców "Jak zachęcić dziecko do współpracy ?"
autor: Teresa Pakura
kategoria: referat

Rozwiązywanie konfliktów rodzic-dziecko "metodą bez porażek"
autor: Wioletta Knych
kategoria: referat

Dialog rodzinny
autor: Wioletta Knych
kategoria: referat

Relacja z udziału uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich
autor: Aneta Landmesser
kategoria: artykuł

Inicjacja literacka jako proces kształtowania potrzeb czytelniczych
autor: Ewa Konieczna
kategoria: artykuł

Gotowość szkolna
autor: Lidia Pytlik
kategoria: artykuł


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  2 grudnia 2019 roku

   

  Ilość publikacji: 13411
  w tym nr 18 (2019/2020): 64

     numer online: 143 gości

  reklama