Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: artykuły, referaty, eseje, recenzje


rok szkolny - 2008/2009

Arbeitsstätte - Museum von Arkady Fiedler in Puszczykowo
autor: Monika Modlińska
kategoria: artykuł

Wymiana szkolna - współpraca Zespołu Szkół w Otyniu z Europaschule-Kleinmachnow
autor: Monika Modlińska
kategoria: artykuł

Zadbaj o uśmiech swojego dziecka
autor: Marta Brodacka
kategoria: artykuł

Literackie obrazy kobiecości i ich ewolucja na przestrzeni wieków
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Jak skutecznie uczyć się języka obcego ?
autor: Monika Modlińska
kategoria: artykuł

Rola zabawy w ogólnym rozwoju człowieka - szkic pedagogiczny i psychologiczny na podstawie literatury
autor: Bożena Polańska
kategoria: referat

Wybór podręcznika do nauki języków
autor: Anna Duluk
kategoria: artykuł

Relacje interpersonalne młodzieży w okresie dorastania
autor: Ewelina Tokarska
kategoria: artykuł

Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Małgorzata Kasiak
kategoria: artykuł

Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
autor: Marta Brodacka
kategoria: artykuł

Osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej
autor: Marta Brodacka
kategoria: artykuł

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Przyczyny agresji wśród dzieci
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Przyczyny niepowodzeń szkolnych
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Dlaczego rodzice tracą autorytet ? - czyli o konsekwencjach stosowania niewłaściwych metod i modeli wychowania
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Rozwijanie samorządności uczniowskiej
autor: Joanna Fejstrowicz
kategoria: artykuł

Skąd uczniowie mogą czerpać wiedzę na temat ekologii ?
autor: Elżbieta Mzyk
kategoria: artykuł

Recenzja pedagogiczna czasopisma "Bravo"
autor: Marta Sławińska
kategoria: artykuł

Oddziaływania wychowawcze oparte na wzmocnieniu zewnętrznym
autor: Marta Sławińska
kategoria: artykuł

Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków Schronisk dla Nieletnich
autor: Robert Wierzbicki
kategoria: artykuł

Przyczyny agresji u wychowanków placówek resocjalizacyjnych
autor: Robert Wierzbicki
kategoria: artykuł

Czytelnictwo wśród uczniów klas czwartych
autor: Sylwia Poznańska
kategoria: referat

Komunikacja - osobowościowe i sytuacyjne jej wyznaczniki
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Podstawowe potrzeby wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
autor: Mariola Mroczek
kategoria: artykuł

Zaczarowany świat bajek
autor: Mariola Mroczek
kategoria: artykuł

Zjawiska zachodzące we współczesnej rodzinie i jej funkcje
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Przyszłość cywilizacji zachodniej. Rozwój czy regres ?
autor: Irena Ewa Podwysocka
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas"
autor: Izabela Kolasa
kategoria: artykuł

Dysleksja rozwojowa a nauka języka obcego
autor: Joanna Anolik
kategoria: referat

Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły
autorzy: Marzena Jagielińska, Mariola Kasprzak
kategoria: artykuł

Cechy współczesnej cywilizacji hinduizmu
autor: Grzegorz Osuch
kategoria: referat

Wystawy w bibliotece szkolno-środowiskowej Zespołu Szkół w Trzebieży
autorzy: Jolanta Myśków, Izabela Popakul
kategoria: artykuł

Kultura masowa a wychowanie
autor: Dorota Dąbrowska
kategoria: referat

Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych
autor: Aneta Cieśliczka
kategoria: referat

Wpływ aktywnego trybu życia na zdrowie człowieka i jego kondycję fizyczną
autor: Adam Woźnicki
kategoria: referat

Osobowość nauczyciela - wychowawcy w świadomości uczniów
autor: Krystyna Piórecka
kategoria: artykuł

Edward Cyfus i jego felietony
autor: Katarzyna Zielińska
kategoria: artykuł

Związki językowe polsko-niemieckie
autor: Katarzyna Zielińska
kategoria: artykuł

Historia komputera
autor: Paulina Kowalska
kategoria: artykuł

Społeczeństwo informacyjne
autor: Sonata Grochowicz-Kluczka
kategoria: artykuł

Komputer we współczesnej szkole
autor: Elżbieta Topoła
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Karina Sowa
kategoria: artykuł

Metody kształtowania pojęć matematycznych
autor: Małgorzata Olejnik
kategoria: artykuł

Dojrzałość dzieci 6-letnich do uczenia się matematyki
autor: Małgorzata Olejnik
kategoria: artykuł

Nieśmiałość u dzieci
autor: Elżbieta Kaniewska
kategoria: artykuł

Główne problemy Katolickiej Nauki Społecznej w rozwoju historycznym
autor: Jacek Gołuch
kategoria: artykuł

Zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży - uwarunkowania i zagrożenia
autor: Tomasz Żukowski
kategoria: artykuł

Nowoczesne metody nauczania języków obcych
autor: Magdalena Majka
kategoria: referat

Formy teatralne metodą nauczania języków obcych
autor: Magdalena Majka
kategoria: referat

Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych
autor: Magdalena Majka
kategoria: referat

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
autor: Małgorzata Żygała
kategoria: referat

Jak zachęcić uczniów do mówienia na lekcji języka obcego ?
autor: Katarzyna Joanna Góra
kategoria: referat

Wiersze, które lubimy
autorzy: Magdalena Matusiak-Mertens, Katarzyna Łodej
kategoria: artykuł

Dzień Uśmiechu
autorzy: Magdalena Matusiak-Mertens, Katarzyna Łodej
kategoria: artykuł

Trening siły mięśniowej w gimnastyce korekcyjnej
autor: Rafał Rytel-Floryszczyk
kategoria: artykuł

Wpływ czytania bajek na rozwój dziecka
autor: Anna Cwynar
kategoria: referat

Sytuacja psychologiczna i społeczna rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
autor: Anna Zborowska
kategoria: artykuł

Projekt edukacyjny jako obszar działania w pracy opiekuńczo-wychowawczej
autor: Maja Buczkowska-Gola
kategoria: artykuł

W obronie ciszy (wg pedagogiki montessoriańskiej)
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: artykuł

Autorytet nauczyciela
autor: Aneta Świtowska
kategoria: referat

Metody aktywizujące - dlaczego warto je stosować ?
autor: Aneta Świtowska
kategoria: referat

Szkoła jako środowisko wychowawcze
autor: Bogusława Miciura
kategoria: artykuł

Karać dziecko czy efektywnie dyscyplinować ?
autor: Anna Cwynar
kategoria: artykuł

Wyposażenie pracowni języka polskiego. Rola mediów w dydaktyce polonistycznej.
autor: Katarzyna Krawczuk
kategoria: artykuł

Pomysł na lekcję języka angielskiego w gimnazjum "Hollywood workshop"
autor: Monika Spurtacz
kategoria: artykuł

Trudności w nauce drugiego języka obcego w liceum profilowanym
autor: Tomasz Kurtz
kategoria: artykuł

Matriarchat i patriarchat w refleksji o kulturze
autor: Paulina Prus
kategoria: artykuł

Poradnik "Jak pomóc osobie która staje się ofiarą przemocy ?"
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: artykuł

Internat - jako placówka opiekuńczo-wychowawcza w ujęciu teoretycznym
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: artykuł

Dekalog dobrego wychowawcy
autor: Agnieszka Sieczak
kategoria: artykuł

Kształcenie osób w zawodzie protetyka słuchu
autor: Anna Czyż
kategoria: artykuł

Kłopot z literaturą kobiecą
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Kondycja psychofizyczna nauczyciela-wychowawcy
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Obowiązki rodziców wynikające z zakupu dziecku roweru, motoroweru i konsekwencje nieprzestrzegania tych obowiązków
autor: Andrzej Byra
kategoria: artykuł

Oporządzenie towarzyszy husarskich od początku XVII w. do 1776 roku. Niepotrzebny zbytek, czy konieczny przepych.
autor: Adam Nóżka
kategoria: artykuł

Nasze doświadczenia w pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
autorzy: Barbara Matusiak, Beata Zawadzka
kategoria: artykuł

Conrad Steinbrecht
autor: Karolina Babiarz
kategoria: artykuł

Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy a zaburzenia mowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Narządy mowy jako instrument głosowo-wymawianiowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Budowa i funkcje narządów mowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Dobry jak chleb
autorzy: Beata Bałdys, Dorota Stróżycka
kategoria: artykuł

Czy "e-..." zawsze znaczy lepszy ?
autor: Jacek Żuralski
kategoria: artykuł

Zamek w Łańcucie
autor: Karolina Babiarz
kategoria: artykuł

Styl życia, a zdrowie człowieka
autor: Kinga Derezińska
kategoria: artykuł

Nauczanie metodą projektów jedną z form na ciekawą lekcję w pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
autorzy: Anna Chyżewska, Marlena Kowalska
kategoria: artykuł + scenariusze

Znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: referat

Rola zabawy u dzieci
autor: Małgorzata Szymańska
kategoria: artykuł

Wizerunek kościoła katolickiego w zakresie nauczania i wychowania na łamach "Trybuny Ludu" w latach 1948-1953
autor: Jacek Gołuch
kategoria: artykuł

Humanistyczne aspekty autorskiego programu o profilu dziennikarskim
autor: Violetta Urban
kategoria: artykuł

Egzystencjalna niepewność bohaterów w nowelach Heinricha von Kleista
autor: Agnieszka Kaczmarowska
kategoria: artykuł

Rola współpracy środowiska przedszkolnego z rodziną dziecka nadpobudliwego
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności wychowawcze
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa - charakterystyka zaburzenia
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Katecheza w okresie adolescencji w dokumentach katechetycznych Kościoła
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Profilaktyka szkolna, założenia ogólne
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Zaburzenia mowy przyczyny, przejawy, terapia
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Wątki wychowania patriotycznego w literaturze pedagogicznej
autor: Dorota Chlipała
kategoria: referat

Odrobina radości
autor: Anna Woźny
kategoria: artykuł

Wiedza i umiejętności w różnych modelach edukacji a rynek pracy
autor: Anna Kostrubała
kategoria: artykuł

10 cudów Borów Dolnośląskich
autor: Maciej Boryna
kategoria: artykuł

Historia budowy i przeznaczenie budynków architektury średniowiecznej i barokowej wchodzących w skład Starego Miasta Grudziądza
autor: Sylwia Szczypior
kategoria: artykuł

Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej
autor: Joanna Fejstrowicz
kategoria: artykuł

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym
autor: Joanna Fejstrowicz
kategoria: artykuł

Moja pierwsza praca z niepełnosprawnymi
autor: Magdalena Górska
kategoria: artykuł

TI pomaga czy przeszkadza w nauce ?
autor: Małgorzata Najda
kategoria: artykuł

Wpływ pozytywnego bohatera literackiego na rozwój osobowości dziecka
autor: Renata Ciołek
kategoria: artykuł

Słownictwo reklamy telewizyjnej jako materiał do przygotowania lekcji na temat perswazyjnej funkcji reklamy
autor: Beata Milczarczyk
kategoria: referat

Kultura języka
autor: Beata Milczarczyk
kategoria: referat

Wpływ postaw rodzicielskich i metod wychowawczych na rozwój dzieci
autor: Anna Cwynar
kategoria: referat

Edukacja filmowa - akademickie teorie a szkolna praktyka. Rekonesans.
autor: Agnieszka Kastelik-Herbuś
kategoria: artykuł

Człowiek w zgodzie z naturą
autor: Irena Morawska
kategoria: artykuł

Katalog środków dydaktycznych do ortografii
autor: Sylwia Brzyska
kategoria: artykuł

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego - sześciolatki do szkoły, obowiązek przedszkolny dzieci 5-letnich
autorzy: Izabela Janiak, Krystyna Nawara
kategoria: artykuł

Zmiana, jako wskaźnik organizacji uczącej się
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Dzieje Mławy w epoce nowożytnej (1495-1795)
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: artykuł

Recenzja książki Bronisława Geremka "Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia"
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: artykuł

Mówimy, by się uczyć, uczymy się, by pięknie mówić
autor: Wioletta Kosmowska
kategoria: artykuł

Szkoła bez agresji - czy to jest możliwe ?
autor: Dorota Szlendak
kategoria: referat

Profesjonalna profilaktyka
autor: Jolanta Czuluk
kategoria: artykuł

Procesowe zarządzanie budżetem czasu życia
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Planowanie dwupoziomowe
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

"Wieża z klocków" - recenzja książki Katarzyny Kotowskiej
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Niemowlę - pusta karta, czy myślący człowiek
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Teoretyczne podstawy pojęcia "inteligencja emocjonalna"
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Rozmowa o wychowaniu
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Profilaktyka i terapia trudności szkolnych
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Być pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym (refleksja na&njbsp;temat etyczności zawodu nauczyciela)
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Planowanie rozwoju. Prawo koncentracji - zarys koncepcji naukowej organizacji prof. Karola Adamieckiego.
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Cechy rozwojowe dziecka a nauczanie języka obcego
autor: Justyna Kołodziej
kategoria: referat

Zachowania agresywne u dzieci - rozpoznawanie i zapobieganie
autor: Zbigniew Grala
kategoria: artykuł

Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
autor: Zbigniew Grala
kategoria: referat


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  18 listopada 2019 roku

   

  Ilość publikacji: 13399
  w tym nr 18 (2019/2020): 52

     numer online: 32 gości

  reklama