Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: ekonomia, przedsiębiorczość, rachunkowość, marketing, statystyka, techniki biurowe

Systemy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw - ćwiczenia
autor: Joanna Łyjak
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Łyjak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mateusz Bijata
kategoria: awans zawodowy

Bezrobocie
autor: Dorota Moździerska
kategoria: prezentacja multimedialna

Edukacja ekonomiczna, postawy przedsiębiorcze oraz aktywność w ramach ekonomii społecznej w szkole
autor: Ewa Szerszeń
kategoria: opracowanie

Ustawa prawna o systemie oświaty - wybiórcze zestawienie podstaw
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Jak przeprowadzić lekcję z tematu "Rozmowa kwalifikacyjna" i ocenić wszystkich uczniów
autor: Ewelina Drozd
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Sawicka-Kotiuszko
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Palonek
kategoria: awans zawodowy

Systemy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw - ćwiczenia
autor: Anna Bradel
kategoria: scenariusz lekcji

Przebieg towarów produkcyjnych i konsumpcyjnych w handlu
autor: Anna Bradel
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawdzian z przedmiotu "Organizacja i ekonomika gastronomii"
autor: Wioletta Kosińska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z przedmiotu "Laboratorium ekonomiczne"
autor: Wioletta Kosińska
kategoria: ocenianie

Istota, funkcje i rodzaje dystrybucji
autor: Wioletta Kosińska
kategoria: konspekt lekcji

Relacje międzyludzkie a zasady spotkań służbowych
autor: Wioletta Kosińska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Chalińska
kategoria: awans zawodowy

Test "Pieniądz i bankowość"
autor: Magdalena Wrońska
kategoria: ocenianie

Poznajemy definicję "przedsiębiorczości" i "człowieka przedsiębiorczego"
autor: Magdalena Wrońska
kategoria: konspekt lekcji

Budżet państwa
autor: Magdalena Wrońska
kategoria: konspekt lekcji

Aktywne poszukiwanie pracy
autor: Magdalena Wrońska
kategoria: konspekt lekcji

Prawo popytu i podaży
autor: Magdalena Wrońska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rynek i jego elementy
autor: Magdalena Wrońska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rezerwacja miejsc noclegowych
autor: Arkadiusz Grzonkowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs "Gdyby to zależało ode mnie, to..."
autor: redakcja
kategoria: aktualności

I Ty możesz zostać maklerem ! - trwa Szkolna Gra Giełdowa
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 w Wyższej Szkole Europejskiej
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Potocka-Chruszczyk
kategoria: awans zawodowy

Rozkład materiału nauczania (tematów lekcji) z przedmiotu rachunkowość
autor: Ewa Sawicka
kategoria: plany pracy

Efekty kształcenia. Przyporządkowanie poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Technik administracji (szkoła policealna)
autor: Joanna Gołębiewska
kategoria: opracowanie

Tauron Wytwarzanie S.A. - analiza wg modelu 7S
autor: Martyna Niedbała
kategoria: opracowanie

System wynagrodzeń w firmie
autor: Barbara Krukowska
kategoria: opracowanie

Europejski Bank Centralny
autor: Martyna Niedbała
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Walachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Reklama jako forma komunikacji z rynkiem
autor: Joanna Jacyno-Bertman
kategoria: konspekt lekcji

Ekonomia w praktyce jako wstęp do zarządzania projektami
autor: Danuta Rojek
kategoria: plany pracy

Sponsoring w sporcie
autor: Alina Kieres
kategoria: prezentacja multimedialna

Obecna sytuacja na światowym rynku energetycznym
autor: Alina Kieres
kategoria: artykuł

Analiza porównawcza paintballowych sklepów internetowych
autorzy: Alina Kieres, Sonia Wrodarczyk, Kamil Rus
kategoria: opracowanie

Analiza procesu dostaw
autor: Alina Kieres
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Anna Predoń
kategoria: awans zawodowy

Byk walczy z niedźwiedziem czyli istota działania GPW w Warszawie
autor: Anna Predoń
kategoria: konspekt lekcji

Zasady funkcjonowania kont bilansowych
autor: Alicja Kupka
kategoria: scenariusz lekcji

Język perswazji w reklamie - czyli w jaki sposób twórcy reklam starają się wpłynąć na decyzje konsumentów
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Masz problemy wewnątrz swojej firmy ? Oto dlaczego tak się dzieje
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Ustalenie wyniku finansowego
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Obliczamy podatki korzystając z Internetu i komputera
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Program Koła Młodego Handlowca
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: plany pracy

Gospodarka rynkowa
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: test

Podatek dochodowy i podatek VAT
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: test

Pojęcie i formy pieniądza
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zyta Warachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Maksymow
kategoria: awans zawodowy

System transportowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
autor: Beata Piecuch-Urbańczyk
kategoria: opracowanie

Test "Handel zagraniczny"
autor: Beata Piecuch-Urbańczyk
kategoria: ocenianie

Analiza działalności przykładowej firmy turystycznej
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: opracowanie

Organizacja systemów informacyjnych
autor: Michalina Pieniążek
kategoria: opracowanie

Recykling i gospodarka odpadami na podstawie przedsiębiorstwa (zakład stolarski)
autor: Michalina Pieniążek
kategoria: opracowanie

Mały quiz matematyczno-ekonomiczny
autor: Aleksandra Hołdyk
kategoria: ocenianie

Zadania i ćwiczenia z podstaw przedsiębiorczości
autor: Monika Hajduga
kategoria: opracowanie

Krzyżówka - inflacja
autor: Monika Hajduga
kategoria: materiały pomocnicze

Foliogramy z przedsiębiorczości
autor: Monika Hajduga
kategoria: materiały pomocnicze

Pytania, ćwiczenia z zagadnień ekonomicznych
autor: Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: opracowanie

Krzyżówka ekonomiczna
autor: Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: opracowanie

Rola pieniądza w gospodarce rynkowej
autor: Monika Dziechciarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Test z Wewnątrzszkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości
autor: Monika Dziechciarz
kategoria: konkursy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Orłowska-Mrugacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Orłowska-Mrugacz
kategoria: awans zawodowy

Test "Podmioty gospodarcze"
autor: Lilianna Rękawek
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Żukrowska-Witek
kategoria: awans zawodowy

Język w reklamie
autor: Marzena Borkowska
kategoria: opracowanie

Ekonomia ciągle w modzie !
autor: Lilianna Rękawek
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

VAT należny, naliczony i wpłacony w 3 fazach obrotu towarowego
autor: Elżbieta Pawlak
kategoria: scenariusz lekcji

Pojęcie, rodzaje i metody kalkulacji
autor: Elżbieta Pawlak
kategoria: scenariusz lekcji

Autorski program nauczania podstaw przedsiębiorczości
autor: Elżbieta Pawlak
kategoria: programy nauczania

Zakładanie firmy świadczącej usługi turystyczne - krok po kroku
autor: Ewelina Sacała
kategoria: opracowanie

Cieszyn - zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
autorzy: Ewelina Sacała, Marcin Raszka
kategoria: opracowanie

Obiekty hotelarskie i inne obiekty w których są świadczone usługi hotelarskie
autor: Ewelina Sacała
kategoria: prezentacja multimedialna

Krzyżówka "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej"
autor: Małgorzata Lach
kategoria: materiały pomocnicze

Płynność finansowa firmy
autor: Małgorzata Lach
kategoria: prezentacja multimedialna

Kreacja pieniądza bankowego
autor: Daniela Ambrochowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Powiatowy konkurs ekonomiczno-matematyczny "Giełda papierów wartościowych"
autor: Elżbieta Topoła
kategoria: konkursy

Plany wynikowe z przedmiotu "Gospodarka i gospodarowanie"
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Plany wynikowe z przedmiotu "Przedsiębiorcy"
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z podstaw przedsiębiorczości
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Podejmowanie działalności gospodarczej
autor: Łukasz Kencler
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego
autor: Łukasz Kencler
kategoria: awans zawodowy

Pojęcie i elementy konta księgowego
autor: Renata Pazura
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Test z przedsiębiorczości
autor: Bożena Sylwia Szapiel
kategoria: testy

Wymagania programowe i egzaminacyjne z przedmiotu Finanse
autor: Agata Nowakowska
kategoria: plany pracy

Inflacja jako zjawisko społeczno gospodarcze
autor: Agata Nowakowska
kategoria: opracowanie

Test z przedmiotu podstawy rachunkowości i finansów
autor: Michał Moskiewicz
kategoria: testy

Marketing - powtórzenie wiadomości (praca nad "Gazetą ekonomiczną")
autor: Michał Moskiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Jak zakładamy firmę
autor: Michał Moskiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Kredyty dla ludności
autor: Agata Nowakowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozliczanie działalności i sporządzanie rocznego zeznania podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
autorzy: Halina Hrynczyszyn, Mariola Kuczkowska Deberna
kategoria: scenariusz zajęć

Garaż biznesu, czyli Zakładam własną firmę
autor: Mariola Kuczkowska Deberna
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdawczość finansowa
autor: Mariola Kuczkowska Deberna
kategoria: prezentacja multimedialna

Konsumeryzm - co to takiego ?
autor: Grażyna Rduch-Pendziałek
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak dbać o siebie, innych konsumentów i środowisko naturalne
autor: Grażyna Rduch-Pendziałek
kategoria: prezentacja multimedialna

Społeczne uwarunkowania przestępczości nietetnich
autor: Marcin Błaszczyk
kategoria: artykuł

Edukacja młodych konsumentów
autor: Grażyna Rduch-Pendziałek
kategoria: prezentacja multimedialna

Zastosowanie reklamy do prezentacji wybranych produktów - pokaz spotów reklamowych
autor: Grażyna Rduch-Pendziałek
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt lekcji otwartej z marketingu "Prezentacja wyników badań marketingowych"
autor: Grażyna Rduch-Pendziałek
kategoria: konspekty

Zasady adresowania komórek
autor: Małgorzata Lach
kategoria: konspekt lekcji

Istota marketingu - mix
autor: Małgorzata Lach
kategoria: konspekt lekcji

Leasing jako forma pozyskania środków trwałych
autor: Małgorzata Lach
kategoria: konspekt lekcji

Praca klasowa "Gospodarka wolnorynkowa"
autor: Tomasz Kraczaj
kategoria: sprawdziany

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Gołąbek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agata Lizuraj
kategoria: awans zawodowy

Systemy edukacyjne w UE
autor: Barbara Gołąbek
kategoria: referat

Wycena i ewidencja transakcji w walutach obcych
autor: Maria Mosoń
kategoria: prezentacja multimedialna

Rodzaje faktur vat
autor: Maria Mosoń
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej
autor: Edward Kocot
kategoria: opracowanie

Biznes plan - pierwszy krok do własnego biznesu
autor: Edward Kocot
kategoria: opracowanie

Pojęcie i rodzaje podatków
autor: Krystyna Michałowska-Zys
kategoria: prezentacja multimedialna

Przedsiębiorstwa międzynarodowe w gospodarce światowej
autor: Maria Bylicka
kategoria: referat

Mowa ciała w czasie rozmowy interpersonalnej
autor: Maria Bylicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Umiejętność komunikowania
autor: Maria Bylicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Autorski program nauczania "Podstawy przedsiębiorczości"
autor: Katarzyna Olejniczak
kategoria: plany pracy

Zastosowanie Excela na zajęciach lekcyjnych w policealnym studium na przykładzie - Zaawansowane sprawdzanie poprawności danych w Excelu
autor: Monika Stryszawska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Ewa Minas
kategoria: awans zawodowy

Lokal biurowy i systemy jego rozplanowania
autor: Elżbieta Głuch
kategoria: prezentacja multimedialna

Informacja i jej nośniki
autor: Elżbieta Głuch
kategoria: prezentacja multimedialna

System pieniężno-kredytowy
autor: Andrzej Protasewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy z podstaw ekonomii dla klasy I technikum
autor: Ewa Dubicka
kategoria: plany wynikowe

Test na etap pisemny egzaminu potwierdzajšcego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista
autor: Beata Trojanowska
kategoria: testy

Test "Elementy rachunkowości"
autor: Ewa Stelmaszczuk
kategoria: testy

Test "Podmioty gospodarcze"
autor: Ewa Stelmaszczuk
kategoria: testy

Konkurs wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
autor: Ewa Stelmaszczuk
kategoria: konkursy

Jak wypełniać fakturę VAT ?
autor: Wiesław Kowal
kategoria: prezentacja multimedialna

Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu wybranych tematów przedmiotu "Organizacja sprzedaży"
autor: Monika Pacek
kategoria: scenariusze

Test z rachunkowości przedsiębiorstw - dział "Rozrachunki"
autor: Ewa Dubicka
kategoria: testy

Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
autor: Agnieszka Polilejko
kategoria: prezentacja multimedialna

Test z rachunkowości przedsiębiorstw "Aktywa trwałe"
autor: Ewa Dubicka
kategoria: testy

Klasyfikacja majątku podmiotu gospodarczego
autor: Halina Klimek
kategoria: prezentacja multimedialna

Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności
autor: Janusz Kalinowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Współczesne trendy w motywowaniu
autor: Katarzyna Znańska-Kozłowska
kategoria: artykuł

Rola masmediów w usprawnianiu efektywności działania administracji publicznej w Polsce
autor: Katarzyna Znańska-Kozłowska
kategoria: artykuł

Zmiany w metodach zarządzania - współczesne tendencje
autor: Dominika Kwieciszewska
kategoria: artykuł

Test sprawdzający wiadomości ze statystyki
autor: Małgorzata Tkacz
kategoria: testy

Ewidencja księgowa podatnika dla celów rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
autor: Teresa Ślusarczyk
kategoria: artykuł

System Zarządzania Symfonia - Mała Księgowość Pro dla Windows
autor: Beata Pawluczuk
kategoria: opracowanie / materiały pomocnicze

Zbiór ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego dla technikum ekonomicznego
autor: Beata Pawluczuk
kategoria: opracowanie / zbiór ćwiczeń

Plan wynikowy z przedmiotu statystyka dla klasy II - technikum handlowe (3-letnie)
autor: Małgorzata Tkacz
kategoria: plany wynikowe

Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
autor: Tomasz Kubica
kategoria: aplikacja (Excel)

Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
autor: Barbara Wysota
kategoria: scenariusz lekcji

Program Koła Ekonomicznego
autorzy: Anna Bzdurska, Barbara Wysota
kategoria: plan pracy

Droga do sukcesu w mojej małej firmie
autor: Barbara Winkler
kategoria: program edukacyjny

Umowy cywilnoprawne
autor: Małgorzata Grzanka
kategoria: prezentacja multimedialna

Rodzaje umów o pracę
autor: Małgorzata Grzanka
kategoria: prezentacja multimedialna

Dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
autor: Zofia Grzesiak
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Savoir-vivre w biznesie
autor: Rafał Górski
kategoria: prezentacja multimedialna

Stosunek substytucji typu "coś za coś"
autor: Urszula Janulewicz
kategoria: artykuł


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 217 gości

  reklama