Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: kształcenie zawodowe

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Michał Sokołowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Ćwiąkała
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Malinowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: awans zawodowy

Zielarstwo - kierunek przyszłości
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Rys historyczny i rozwój budownictwa wysokiego w Polsce i na świecie
autor: Łukasz Górnicki
kategoria: artykuł

Let's travel to... - quiz dla przyszłych techników obsługi turystycznej
autor: Katarzyna Pałka
kategoria: quiz

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kornacka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

MOBILność edukacyjna w Europie (MOBILE)
autor: Sylwia Kurszewska
kategoria: projekty edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kołodziejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Sienkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Test "Odprawa pasażera"
autor: Agnieszka Gola-Nowak
kategoria: ocenianie

Wyłączenie spod ochrony autorskoprawnej
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Odlewanie kokilowe
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Wyznaczanie odpowiedzi skokowej silnika prądu stałego w programie Mathlab i Simulink
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Przebieg audytów jakości - od planowania do działań poaudytowych w oparciu o przepisy PART M i PART 145
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Budowa i eksploatacja silnika turbinowego - układy wylotowe i komory spalania
autor: Ismena Bobel
kategoria: artykuł

Jak pokonać lekturowstręt ?
autor: Dorota Bąk
kategoria: artykuł

Instrukcja "Zabudowy podciągu drewnianego na stojaku Valent w wyrobiskach sztolni ćwiczebnej"
autor: Wiesław Musiał
kategoria: opracowanie

Instrukcja "Przedłużanie lutniociągu metalowego w wyrobiskach sztolni ćwiczebnej"
autor: Wiesław Musiał
kategoria: opracowanie

Instrukcja "Zabudowy podciągu stalowego w osi wyrobiska podbudowanego stojakiem SV w wyrobiskach sztolni ćwiczebnej"
autor: Wiesław Musiał
kategoria: opracowanie

Test na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej z zakresu: urządzenia stosowane w gastronomii
autor: Marcin Bednarek
kategoria: ocenianie

Test na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej z zakresu: mięso zwierząt rzeźnych
autor: Marcin Bednarek
kategoria: ocenianie

Zadanie klasowe "Dieta papkowata"
autor: Ewa Kamińska
kategoria: ocenianie

Zadanie klasowe "Posiłek regeneracyjny"
autor: Ewa Kamińska
kategoria: ocenianie

Systemy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw - ćwiczenia
autor: Anna Bradel
kategoria: scenariusz lekcji

Przebieg towarów produkcyjnych i konsumpcyjnych w handlu
autor: Anna Bradel
kategoria: scenariusz lekcji

Analiza przemian termodynamicznych
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Wytrzymałość materiałów - zginanie
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Wytrzymałość materiałów - próba twardości
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Pomiary otworów
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Badanie odchyłek kształtu, położenia
autor: Ismena Bobel
kategoria: opracowanie

Prawo w ochronie środowiska
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Odwierty na działce w celi sprawdzenia rodzaju gruntu
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Ogólny zarys dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla potrzeb planowania przestrzennego dla działki
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Zagęszczanie gruntu
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Technologia i organizacja wykonywania robót ziemnych
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów
autor: Joanna Kielar
kategoria: opracowanie

Projekt instalacji sanitarnej w budynku jednorodzinnym
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: opracowanie

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla przewodu umieszczonego w gruncie
autor: Joanna Kielar
kategoria: opracowanie

Badanie spójności gruntów i  wytrzymałość na ściskanie
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: referat

Sieci sanitarne. Zapotrzebowanie wody
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: opracowanie

Rezerwacja miejsc noclegowych
autor: Arkadiusz Grzonkowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą wybranej metody geoinżynierskiej
autor: Joanna Kielar
kategoria: opracowanie

Ochrona i renowacja obiektów metalowych
autor: Weronika Kowalczyk
kategoria: referat

Projekt edukacyjny z języka niemieckiego branży logistycznej "Transport towarów"
autor: Urszula Karwel
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Jędrzejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wojciech Duda
kategoria: awans zawodowy

Rozpoznawanie i klasyfikacja minerałów i skał
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Lodowce i wulkany
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Przekrój geologiczny przez Polskę
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Elementy tektoniki
autor: Natalia Zuzak
kategoria: opracowanie

Projekt z meteorologii "Atmosfera standardowa"
autor: Anna Kaszczyszyn
kategoria: opracowanie

Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik
autor: Anna Kaszczyszyn
kategoria: opracowanie

Projekt z aerodynamiki "Charakterystyki aerodynamiczne płata NACA 1408"
autor: Anna Kaszczyszyn
kategoria: opracowanie

Rozkład materiału - rysunek zawodowy - ZSZ - murarz-tynkarz
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału - rysunek techniczny - ZSZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: plany pracy

Barwa i kolor. Wzajemne relacje barw
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: scenariusz lekcji

Sztuka Baroku
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Sztuka Renesansu - Odrodzenie
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Test "Grafika artystyczna"
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: ocenianine

Test "Kompozycja, kolor, papier, tworzywa sztuczne"
autor: Małgorzata Stoczkiewicz-Wanot
kategoria: ocenianine

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariusz Antol
kategoria: awans zawodowy

Sporządzanie potraw smażonych panierowanych z mięsa zwierząt rzeźnych
autor: Emilia Wieremiej-Woźna
kategoria: scenariusz zajęć

Wady wafli
autor: Emilia Wieremiej-Woźna
kategoria: scenariusz zajęć

Sporządzanie masy serowej
autor: Emilia Wieremiej-Woźna
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Emilia Wieremiej-Woźna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Eugenia Dudek-Miłkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Bajerczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Maciej Templin
kategoria: awans zawodowy

Efekty kształcenia. Przyporządkowanie poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Technik administracji (szkoła policealna)
autor: Joanna Gołębiewska
kategoria: opracowanie

Klasyfikacja metali. Charakterystyka staliwa i żeliwa
autor: Małgorzata Bajerczak
kategoria: konspekt lekcji

Definicja wzoru przemysłowego
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agata Bączkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan zajęć wychowawczych do realizacji z młodzieżą szkoły zawodowej uwzględniający specyfikę określonego kierunku kształcenia zawodowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Szpala
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Anna Predoń
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Żak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Lichomska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Lichomska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Maniara
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zyta Warachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Kańkowska
kategoria: awans zawodowy

Obsługa konsumenta indywidualnego przy stole
autor: Grażyna Kumorek-Mastalerz
kategoria: konspekt zajęć

Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania potraw z mas mielonych
autor: Grażyna Kumorek-Mastalerz
kategoria: konspekt zajęć

Sporządzanie zakąsek z mięsa gotowanego
autor: Grażyna Kumorek-Mastalerz
kategoria: konspekt zajęć

Sporządzanie wyrobów z ciast smażonych
autor: Grażyna Kumorek-Mastalerz
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalenie umiejętności sporządzania wyrobów z ciasta kruchego. Porównanie ciasta kruchego i półkruchego
autor: Grażyna Kumorek-Mastalerz
kategoria: konspekt zajęć

Składanie serwetek
autorzy: Grażyna Kumorek-Mastalerz, Barbara Kumorek
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalenie umiejętności sporządzania wypieków cukierniczych z ciasta piaskowego
autor: Barbara Kumorek
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalenie umiejętności sporządzania drobnych wypieków cukierniczych z ciasta kruchego
autor: Barbara Kumorek
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalanie umiejętności sporządzania deserów zestalanych żelatyną
autor: Barbara Kumorek
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalenie umiejętności sporządzania różnego rodzaju wyrobów z ciasta kruchego, półkruchego, biszkoptowego i piaskowego. Porównanie ciasta kruchego i półkruchego oraz biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego
autor: Barbara Kumorek
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalenie umiejętności sporządzania wypieków z ciasta biszkoptowego
autor: Barbara Kumorek
kategoria: konspekt zajęć

Przykładowe zadania egzaminacyjne z budownictwa
autorzy: Anna Kaszuba, Jolanta Sachs
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Kochanowska
kategoria: awans zawodowy

System transportowy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
autor: Beata Piecuch-Urbańczyk
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Wioletta Kilka-Bachowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Kurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ryszard Chojnacki
kategoria: awans zawodowy

Przykład zadania na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu
autor: Katarzyna Czatrowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Cezary Kwasiborski
kategoria: awans zawodowy

Materiały i narzędzia stosowane w obróbce szkła
autor: Andrzej Pszczoła
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Ilukowicz
kategoria: awans zawodowy

E-kurs "Technologia gastronomiczna"
autor: Mariola Ruge
kategoria: opracowanie

Żywienie różnych grup ludności - żywienie dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Joanna Dyrka
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edward Borecki
kategoria: awans zawodowy

Writing e-mails (Poczta elektroniczna)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Mobile Phones (Telefony komórkowe)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Research on the Internet (Praca z Internetem)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Careers In IT (Kariera w IT)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Zadania przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Technikum Agrobiznesu
autor: Katarzyna Czatrowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marek Hołota
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Wojciech Duda
kategoria: awans zawodowy

Historia transportu
autorzy: Alina Kieres, Zuzanna Handy
kategoria: prezentacja multimedialna

Podstawowe zespoły obrabiarek do drewna
autor: Zbigniew Patorski
kategoria: opracowanie

Budowa drewna drzew iglastych. Rozpoznawanie drewna drzew iglastych - konspekt zajęć z przedmiotu "Pracownia badań laboratoryjnych"
autor: Zbigniew Patorski
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego
autor: Zbigniew Patorski
kategoria: awans zawodowy

Kształcenie osób w zawodzie protetyka słuchu
autor: Anna Czyż
kategoria: artykuł

Krojenie żakietu
autor: Jarosława Bulandra
kategoria: konspekt zajęć praktycznych

Konspekt zajęć praktycznych "Baby i mazurki wielkanocne"
autor: Sylwia Wielgosz
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Wielgosz
kategoria: awans zawodowy

Pojęcie i elementy konta księgowego
autor: Renata Pazura
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Rainko
kategoria: awans zawodowy

Pożądane umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych
autor: Ewa Rainko
kategoria: artykuł

Wyposażenie pracowni szkolnych w aspekcie ergonomii
autor: Ewa Rainko
kategoria: artykuł

Podsumowanie wiadomości z zakresu technologii gastronomicznej i towaroznawstwa wybranych grup surowców
autor: Lidia Sionek
kategoria: konspekt lekcji

Projekt planu rozwoju zawodowego
autor: Lidia Sionek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Gołąbek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Piotr Mieczkowski
kategoria: awans zawodowy

Ocena ryzyka podczas zajęć praktycznych przy obsłudze tokarki konwencjonalnej
autor: Marek Woszczek
kategoria: opracowanie

Absolwent szkoły na polskim i europejskim rynku pracy
autor: Marta Berbeć
kategoria: artykuł

Problemy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z wykorzystaniem energii
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Podstawowe źródła energii i ich charakterystyka
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Adam Borysiuk
kategoria: awans zawodowy

Program wychowawczy "Wybór szkoły i zawodu"
autor: Elżbieta Łach
kategoria: program edukacyjny

Lokal biurowy i systemy jego rozplanowania
autor: Elżbieta Głuch
kategoria: prezentacja multimedialna

Informacja i jej nośniki
autor: Elżbieta Głuch
kategoria: prezentacja multimedialna

Instrukcja do ćwiczenia: Badanie momentu tarcia w łożyskach tocznych
autor: Cezary Jaśkiewicz
kategoria: opracowanie

Projekt stanowiska dydaktycznego do pomiarów oporów ruchu łożysk tocznych
autor: Cezary Jaśkiewicz
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć praktycznych "Trasowanie"
autor: Maciej Kaczorowski
kategoria: scenariusze

Program wychowawczy Liceum Profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym
autor: Agnieszka Bylewska
kategoria: plany pracy

Test "Elementy rachunkowości"
autor: Ewa Stelmaszczuk
kategoria: testy

Test "Podmioty gospodarcze"
autor: Ewa Stelmaszczuk
kategoria: testy

Konkurs wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
autor: Ewa Stelmaszczuk
kategoria: konkursy

Jak wypełniać fakturę VAT ?
autor: Wiesław Kowal
kategoria: prezentacja multimedialna

Obsługa ruchu turystycznego na wsi
autor: Wiesław Kowal
kategoria: programy nauczania

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole
autor: Agnieszka Piotrowska-Do
kategoria: artykuł

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
autorzy: Ewa Dubicka, Halina Klimek
kategoria: projekt edukacyjny

Turystyka osób niepełnosprawnych
autor: Iwona Gunia
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan wynikowy dla przedmiotu "Technika Pracy Biurowej" dla klasy czwartej technikum hotelarskiego
autor: Iwona Gunia
kategoria: plany wynikowe

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z działu "Technika pracy w recepcji"
autor: Iwona Gunia
kategoria: testy

Hotelarstwo. Technika pracy w recepcji.
autor: Renata Bargieł
kategoria: testy

Opakowania
autor: Renata Bargieł
kategoria: prezentacja multimedialna

Doradztwo zawodowe w gimnazjach
autor: Ewa Raczyńska
kategoria: artykuł

Sukces na egzaminie
autor: Jolanta Dera
kategoria: prezentacja multimedialna

Program edukacyjny dla ZSZ "Szkolenie przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego"
autor: Helena Święch
kategoria: program edukacyjny

Komputer w pracowni elektronicznej
autor: Janusz Heruday
kategoria: artykuł

Od fraka do garnituru
autor: Bogusława Niedziółka
kategoria: prezentacja multimedialna

Odzież - zarys historyczny
autor: Bogusława Niedziółka
kategoria: prezentacja multimedialna

Program praktyk zawodowych dla uczniów czteroletniego Technikum Odzieżowego w zawodzie technik technologii odzieży
autorzy: Anna Kustroń, Renata Panaś
kategoria: plany pracy

Metoda projektu w nauczaniu Twórczego Przeobrażania Świata w liceum o profilu socjalnym
autor: Sylwia Morawska
kategoria: metodyka\poradniki

Edukacja zawodowa
autor: Mieczysław Brożyna
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji przedmiotu "Twórcze Przeobrażanie Świata"
autor: Sylwia Morawska
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawdzian wiadomości z materiałoznawstwa odzieżowego - włókna wełniane
autor: Joanna Warpas
kategoria: sprawdziany

Test sprawdzający wiadomości z zakresu technologii odzieży
autor: Joanna Warpas
kategoria: testy

Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
autor: Tomasz Kubica
kategoria: aplikacja (Excel)

Substancje dodatkowe w żywności
autor: Joanna Chmielewska-Daczyszyn
kategoria: konspekt lekcji

Komputerowe programy symulacyjne w pracowni elektronicznej
autor: Krzysztof Woźniak
kategoria: referat

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klasy IV Liceum Technicznego w Nadrożu
autor: Paweł Brokos
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji: Ćwiczenia pomiarowe - rola rezystora w procesie rozładowania kondensatora
autor: Urszula Drewnicka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji: Ćwiczenia pomiarowe - skalowanie mikroamperomierza bezpośredniego
autor: Urszula Drewnicka
kategoria: scenariusz lekcji

Egzamin zawodowy - test dla uczniów klasy zasadniczej kucharz
autor: Elżbieta Piskała
kategoria: test

Egzamin zawodowy - test dla uczniów technikum gastronomicznego (specjalność żywienie zbiorowe)
autor: Elżbieta Piskała
kategoria: test

Wał
autor: Hanna Grzegrzółka
kategoria: aplikacja

Wyposażenie pracowni tapicerskiej. Sprzęty, narzędzia i przybory, maszyny i urządzenia tapicerskie.
autor: Arkadiusz Ciura
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz lekcji - Obliczanie reakcji belek dwupodporowych różnie obciążonych. Opis i analiza umiejętności nauczyciela prowadzącego zajęcia metodą problemową.
autor: Maria Grabowska
kategoria: scenariusz lekcji i opracowanie


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 214 gości

  reklama