Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: logopedia

Program zajęć logopedycznych "Potrafię ładnie mówić"
autor: Dominika Karp
kategoria: plany pracy

Szumiący miks - utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Wesołe zabawy ze zwierzętami
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dominika Karp
kategoria: awans zawodowy

Słownik pojęć logopedycznych, psychologicznych i medycznych
autor: Marzena Dykacz
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć logopedycznych "Gdzie jest ?"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć logopedycznych "Co nas otacza"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć logopedycznych "Rozwijanie mowy czynnej na etapie zdań prostych"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć logopedycznych "Wzbudzanie spontanicznej aktywności słownej"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: scenariusz zajęć

Kamishibai w pracy logopedy
autor: Agnieszka Dyszy
kategoria: artykuł

Zabawy usprawniające artykulację w terapii mowy
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Plan działań stymulujący rozwój mowy dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym w zakresie narządów artykulacyjnych (ZD, MPD, Dysfazja motoryczna)
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: plany pracy

Igraszki logopedyczne Smoków Szczepana i Softusia - utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego w pracy z programem multimedialnym. "Logopedyczne Zabawy" (Część I - sz, ż, cz, dż, II - s, z, c, dz)
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: konspekt zajęć

Porady dla młodych terapeutów. Rysunek postaci ludzkiej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: artykuł

Utrwalanie głosek szumiących - sz, ż, cz, dż
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalanie głoski sz
autor: Katarzyna Błońska
kategoria: konspekt zajęć

Drixi i Trixi w cyrku - kontynuowanie ćwiczeń przygotowujących do wymowy głoski [r]
autor: Aleksandra Wiszowata
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Grajnert-Łukawska
kategoria: awans zawodowy

Zabawy dla grup wg I. Griesbecka
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Język Kosmitów - utrwalanie wymowy głoski r
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy z rytmem i muzyką
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Dykacz
kategoria: awans zawodowy

Mutyzm selektywny - wyniki badań własnych
autor: Maria Bystrzanowska
kategoria: artykuł

Co zrobić, żeby mutyzm wybiórczy/selektywny nie zakotwiczył się w przedszkolu/szkole na wiele lat
autor: Maria Bystrzanowska
kategoria: artykuł

"Mówię wyraźnie" - zabawy artykulacyjne rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie
autor: Beata Szewczyk
kategoria: artykuł

Co każdy Rodzic powinien wiedzieć o jąkaniu ?
autor: Kamila Kwiecień
kategoria: artykuł

Karta pracy "Utrwalanie głoski ż/rz w nagłosie"
autor: Aleksandra Bodetko
kategoria: opracowanie

Karta logopedyczna
autor: Kamila Budrewicz
kategoria: opracowanie

Analiza wypowiedzi dziecka
autor: Grażyna Komendacka
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Gurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Mały słownik logopedyczny dla uczniów i nie tylko
autor: Renata Prok
kategoria: opracowanie

O mowie dziecka. Poradnik dla rodziców i nauczycieli
autor: Renata Prok
kategoria: opracowanie

Rozpoznawanie i usuwanie zaburzeń artykulacji głoski "sz" i "r"
autor: Agata Maćkowiak
kategoria: opracowanie

Diagnoza i terapia logopedyczna osoby jąkającej się
autor: Agata Maćkowiak
kategoria: analiza przypadku

Autorski program terapii logopedycznej "Słyszę, rozumiem, mówię"
autor: Weronika Pilch-Pierchała
kategoria: program edukacyjny

"W œwiecie pojazdów" - poznajemy samogłoski
autor: Martyna Dębska
kategoria: scenariusz zajęć

Zakupy - rozwój mowy w kierunku dłuższych wypowiedzi zdaniowych
autor: Martyna Dębska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dominika Karp
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Sołtysiak
kategoria: awans zawodowy

Wpływ niezakończonego rozwoju mowy na trudności w nauce czytania i poprawnej pisowni
autor: Agnieszka Drużba
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Krystyna Michnik
kategoria: awans zawodowy

Diagnostyczna karta logopedyczna
autor: Katarzyna Jakubowska
kategoria: opracowanie

Dyslalia - definicje, podział i przyczyny
autor: Dominika Karp
kategoria: artykuł

Rozwój mowy dzieci niesłyszących
autor: Dominika Karp
kategoria: artykuł

Zabawy stymulujące prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Agnieszka Drużba
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aleksandra Sadowska
kategoria: awans zawodowy

Wykorzystanie zabaw i gier dydaktycznych w zajęciach terapii logopedycznej
autor: Ewa Socha
kategoria: referat

Piramidki logopedyczne. Układanki z wyrazami zakończonymi na "cz", "c", "sz", "s"
autor: Ewa Socha
kategoria: materiały pomocnicze

Utrwalanie wzorca kinestetyczno-ruchowego izolowanej głoski /r/ u ucznia klasy 0
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Utrwalanie głosek /s,z,c,dz/ w mowie kontrolowanej u ucznia klasy I
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Wywoływanie głoski /r/ u ucznia klasy 0
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Utrwalanie głosek /sz,rz,cz,dż/ w wyrazach u ucznia klasy 0
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski /ś/ u ucznia klasy II
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Wywoływanie i utrwalanie głoski /sz/ w izolacji u ucznia klasy II
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Utrwalanie głosek /s,z/ w śródgłosie wyrazów u ucznia klasy 0
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Usprawnianie motoryki artykulacyjnej u ucznia klasy 0
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Utrwalanie głoski /sz/ w śródgłosie wyrazów u ucznia klasy I
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Utrwalanie głoski /r/ w grupie spółgłoskowej /dr/ w wyrazach - nagłos, śródgłos
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: sceanriusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Barbara Sidorczuk
kategoria: awans zawodowy

Wiosenne zabawy z rymami
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Wąż wędrowniczek
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Odważny drwal
autor: Dominika Karp
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Piotrowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Połetek
kategoria: awans zawodowy

Plan współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną
autor: Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Gurzyńska
kategoria: awans zawodowy

Przyczyny zaburzeń artykulacji
autor: Agnieszka Łysoń
kategoria: artykuł

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłową realizacją głoski "s"
autor: Agnieszka Łysoń
kategoria: opracowanie

Jąkanie - rodzaje, przyczyny, diagnoza
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Scenariusz konkursu logopedycznego "Mistrz dykcji"
autor: Dorota Matan
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Matan
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Fąka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Czarny-Konieczny
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć logopedycznych utrwalających głoskę "sz"
autor: Małgorzata Sikora
kategoria: scenariusze

Higiena i emisja głosu
autor: Wioletta Gordziejewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do mówienia
autor: Marta Łukasik
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć logopedycznych - terapia logopedyczna dziecka z dyzartrią
autor: Bożena Wrońska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych - terapia logopedyczna dziecka z niedosłuchem
autor: Bożena Wrońska
kategoria: scenariusze

Scenariusz grupowych zajęć logopedycznych
autor: Bożena Wrońska
kategoria: scenariusze

Utrwalenie poprawnej wymowy głoski "cz". Zajęcia ortofoniczno-muzyczne
autor: Renata Starzyńska
kategoria: konspekt zajęć

Środowisko rodzinne - wczesna stymulacja prawidłowego rozwoju mowy dziecka
autor: Dominika Filbrandt
kategoria: artykuł

Program zajęć logopedycznych - korekta wad wymowy, dysleksja
autor: Aleksandra Fuchs
kategoria: plany pracy

Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niedokształceniem mowy towarzyszącemu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym
autor: Beata Tyszka
kategoria: artykuł

Zabawy buzi i języka, czyli ćwiczenia logopedyczne na wesoło wspomagające rozwój mowy dziecka
autor: Dominika Filbrandt
kategoria: artykuł

Przepraszam, proszę powtórzyć !
autor: Anna Czyż
kategoria: artykuł

Studium przypadku dziecka niepłynnie mówiącego
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: opracowania / analizy

Teksty nasycone głoskami
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: materiały pomocnicze

Wywoływanie głoski "s" - scenariusz zajęć logopedycznych
autor: Aneta Ułasewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów dwu i trzysylabowych o sylabach otwartych
autor: Alina Tekieli-Łuska
kategoria: konspekty

Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy a zaburzenia mowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Narządy mowy jako instrument głosowo-wymawianiowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Budowa i funkcje narządów mowy
autor: Marta Szmaj
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć logopedycznych dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym (dziecko niemówiące) "Nasze czynności codzienne"
autor: Anita Podwojewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z logopedii "Porządki"
autor: Anna Wiśniewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z logopedii "Zakupy"
autor: Anna Wiśniewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z logopedii "Bawimy się słowami - rymami"
autor: Anna Wiśniewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych dla ucznia z rotacyzmem "Kosmiczna podróż Renaty"
autor: Lucyna Okrój
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych "Utrwalanie głosek szeregu syczącego"
autor: Lucyna Okrój
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych "Utrwalanie głosek szeregu szumiącego"
autor: Lucyna Okrój
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć logopedycznych "Utrwalenie prawidłowej artykulacji głoski r"
autor: Alicja Szalewska
kategoria: konspekty

Program pracy logopedycznej dla dzieci klas I-III z zaburzeniami mowy
autorzy: Ewa Drapińska, Dorota Sylwestrzak
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć logopedycznych Wywołanie głoski "l"
autor: Dorota Sylwestrzak
kategoria: konspekty

Scenariusz zajęć logopedycznych z elementami logorytmiki
autor: Jolanta Krzcińska
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć logorytmicznych
autor: Ewa Michałowska
kategoria: scenariusze zajęć

Opowiadania i wierszyki logopedyczne
autor: Ewa Michałowska
kategoria: twórczość własna

Zestaw ćwiczeń logopedycznych wykorzystywanych podczas wprowadzenia głosek w klasie I
autor: Arleta Kubacka-Gill
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć w szpitalnym zespole edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim - korelacja języka polskiego z zajęciami logopedycznymi
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: scenariusz


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 215 gości

  reklama