Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, psychologia

Zobacz także publikacje w kategorii: wychowanie, sprawy społeczne

Słownik pojęć logopedycznych, psychologicznych i medycznych
autor: Marzena Dykacz
kategoria: opracowanie

Psychologiczne aspekty chorób nefrologicznych
autor: Martyna Kos
kategoria: artykuł

Archetypy Carla Gustava Junga w sztuce oraz ich oddziaływanie na współczesnego człowieka
autor: Martyna Kos
kategoria: esej

Arkusz obserwacji wzrokowych zachowań ucznia
autor: Izabela Havrlent
kategoria: opracowanie

Opis i analiza indywidualnego przypadku - problem opiekuńczy z uczennicą z rodziny dysfunkcyjnej
autor: Klaudia Lipnicka
kategoria: analiza przypadku

Ekspresja słowna a autyzm
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: artykuł

Zagrożenie w świecie multimediów
autor: Katarzyna Szopa
kategoria: prezentacja multimedialna

Alkoholizm w rodzinie w projekcji rysunkowej dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Dlaczego agresja ?
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: artykuł

Terapia krótkoterminowa Alberta Ellisa
autor: Urszula Konrad
kategoria: opracowanie

Patologia w rodzinie a sytuacja szkolna dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Psychologiczne koncepcje inteligencji emocjonalnej
autor: Edyta Juda
kategoria: artykuł

Program profilaktyczny przeciwdziałający narkomanii dla szkół gimnazjalnych "Biorę życie jakie jest!"
autor: Marta Śmieszek
kategoria: program edukacyjny

Psychologiczne koncepcje radzenia sobie ze stresem
autor: Edyta Juda
kategoria: artykuł

Dydaktyka tradycyjna - herbartowska
autor: Barbara Szajnar
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Smyk
kategoria: awans zawodowy

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Wypalenie zawodowe u nauczycieli
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Efektywna nauka. Szybkie czytanie
autor: Marzanna Polkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Friedrich Wilhelm Nietzsche - koncepcja nadczłowieka
autor: Anna Mikolon
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agata Barszcz
kategoria: awans zawodowy

Jak rozumieć dziecko - kilka refleksji z życia Janusza Korczaka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

"Rozprawa o istocie Balatonu" w kontekście badań pedagogicznych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Dobro i zło w życiu dziecka
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alina Kornak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Lilianna Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Obcość w edukacyjnej strukturze bycia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Czego nie robić w edukacji - samobójstwo
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kształcenie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wielość kontekstów konsumpcji w edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Internet jako sfera wspólna - podejście krytyczne
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wielowymiarowość ciała człowieka od podświadomoœci, przez integrację ról, po ontologię
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Fotografia odzwierciedleniem przeżyć niemożliwych
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Człowiek i sygnały niewerbalne od tożsamości po kłamstwo
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Problem traktowania analiz w nauce jako masowej przeciętności wszystkiego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Właściwoœci śmiechu według Przemysława Grzybowskiego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Twórczość plastyczna dzieci według Stanisława Popka
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ewaluacja w komunikacji międzykulturowej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja przedszkolna według Bożeny Grzeszkiewicz
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Globalny nastolatek a kreatywność w szkole
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Regulacje prawne rodziny adopcyjnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Praktyczne myślenie w przestrzeni edukacyjnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pedagogika milczenia i teoria przywódcza - Argumentować czy milczeć
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Kontrola społeczeństwa - Problem nadmiaru w edukacji - normatywność
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Czytanie świata przez dziecko w XXI wieku
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pomóż odkryć talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Dziecko to osoba, która potrzebuje innych ludzi
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wiara w siebie jak ją wzbudzać ?
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie nowej technologii w szkole - nauczanie wyprzedzające
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja ustawiczna człowieka konsumującego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Mimezis - człowiek marionetka - w poszukiwaniu braku pozorów
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Nastawienia ucznia do nauczyciela
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Proces komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel - uczeń
autor: Ewelina Drozd
kategoria: opracowanie

Opis wybranych metod aktywizujących
autor: Renata Sawicka
kategoria: artykuł

Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi ?
autor: Aleksandra Krauze
kategoria: artykuł

Nagroda jako skuteczna metoda w procesie wychowawczym dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rola rodziców jako partnerów w procesie uczenia się dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Postawy rodzicielskie i motywacje uczenia się dzieci
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Ojciec w rodzinie - model ojca idealnego i jego rola we współczesnym świecie
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Kara jako jedna z metod stosowanych w procesie wychowawczym dziecka
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem
autor: Katarzyna Olejnik, Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Asertywność jako wybrana kompetencja społeczna
autor: Szymon Olejnik, Katarzyna Olejnik
kategoria: artykuł

Prawa dziecka
autor: Katarzyna Głowacka
kategoria: artykuł

Osobista refleksja związana z Treningiem Zastępowania Agresji ART
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Wspieranie uzdolnień uczniów w procesie dydaktycznym
autor: Sabina Nowosielecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Padaczka w szkole
autor: Sabina Nowosielecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Świat widziany oczami dziecka/osoby niepełnosprawnej
autor: Edyta Dyjak
kategoria: artykuł

Dogoterapia. Zajęcia z Udziałem Zwierząt - definicja, cele, korzyści
autor: Edyta Dyjak
kategoria: referat

Problematyka nieœmiałości dziecięcej
autor: Joanna Pazdańska
kategoria: artykuł

Orientacja nekrofilna w analizie wychowawczej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Gry - różnorodność i wartość
autor: Anna Bartnicka
kategoria: artykuł

Psychologia i Dydaktyka - orientacja interpretatywna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Warsztaty dla uczniów i rodziców "W Młynie nauki"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Analiza książki "Słyszenie ciszy. Antologia poezji protomistycznej" M.A.Kardyni, P.Rogoziński
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Maszyna potestatem. Ekspansja urządzeń w życiu i umieraniu człowieka. Analiza pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Opieka paliatywna a relacje rodzinne
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Janusz Korczak - Kajtuś Czarodziej - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ireneusz Iredyński - Okno - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Profilaktyka zachowań agresywnych
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca rozwój dziecka
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: artykuł

Wychowanie jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Socjalizacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Retoryka i retoryka dla Alexandra autorstwa Arystotelesa - recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zaburzona osobowość. Analiza procesów psychopatologicznych w świetle różnych teorii osobowości
autor: Michał Wiśniewski
kategoria: esej

Jak motywować do działania? Program poprawy efektywności działania na podstawie teorii Fredericka Herzberga
autor: Michał Wiśniewski
kategoria: artykuł

Śmierć, przestrzeń, czas, tożsamość w Europie Środkowej około 1900 - recenzja
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Krytyka vs feedback, a konformizm - analiza zestawionych pojęć
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zorganizowana i skuteczna postawa rodzicielska - analiza zagadnienia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Opornik i taniec, analiza edukacyjna z metaforą
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Wizja śmierci według Piotra Krakowskiego, od Baroku po wiek XIX - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Świat zwariował! Pozwólcie dzieciom by były sobą
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Stymulowanie mowy dziecka w czynnościach dnia codziennego
autor: Kinga Piotrowska
kategoria: artykuł

Prywatność i sfera publiczna w edukacji wyższej. Analiza artykułu Oskara Szwabowskiego.
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Zachwyt jako kategoria pedagogiczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Trwałość ruchów piłki czyli przemieszczanie miejsc edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Jak gra może pomóc w edukacji
autor: redakcja
kategoria: artykuł

Youtube w edukacji i kulturze
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Metoda 5 pytań zdrowego myślenia według jr. M.C. Maultsby
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

"Egoistyczny altruizm" - z przymrużeniem oka
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Justyna Nowotniak - Etnografia Wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Powaga i śmiech - pogranicza edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Rodzaje agresji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Recenzja - Jesper Juul "Kryzys szkoły"
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Edukacja poszukująca - nomadyczna maszyna edukacyjna - analiza
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Upokorzenie w edukacji
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Tanatopedagogika - inny - doświadczenie cierpienia
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Widzieć i zobaczyć jako elementy tanatopedagogiki
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty funkcjonowania w szkole dzieci przewlekle chorych
autor: Monika Mach
kategoria: artykuł

Umiejętności nauczyciela przydatne we współpracy z rodzicami
autor: Kamila Warot
kategoria: artykuł

Innowacyjność a edukacja - sytuacja w Polsce
autor: Agata Poczmańska
kategoria: artykuł

Władza - wiedza - edukacja. Implikacje władzy i- wiedzy
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Pracownik - Edukacja - Emancypacja - Szkoła demokratyczna
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Program rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic "Pielęgnując wartości będziemy lepsi w przyszłości"
autor: Joanna Mikołajczak, Małgorzata Kusińska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: awans zawodowy

Co jest ważne w ocenianiu
autor: Grzegorz Wysocki
kategoria: artykuł

Rozwój dziecka 6-letniego
autor: Agnieszka Stefańska
kategoria: opracowanie

Program pracy z uczniem dyslektycznym dla uczniów szkoły podstawowej
autor: Agata Dolińska
kategoria: program edukacyjny

Konflikty w placówce oświatowej na tle warunków pracy nauczyciela
autor: Wiesława Jaklińska
kategoria: artykuł

Wokół pojęcia rodziny
autor: Marta Pietrycha
kategoria: artykuł

Innowacja pedagogiczna "Polska, Europa, Świat, Człowiek"
autor: Katarzyna Kuchta
kategoria: innowacje pedagogiczne

Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka poprzez gry i zabawy dydaktyczne
autor: Agnieszka Jakuszewska
kategoria: artykuł

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstu opartego o losy bohatera lektury szkolnej
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: konspekt zajęć

Nowa formuła sprawdzianu po klasie szóstej. Jak dobrze przygotować do niego uczniów ?
autor: Anna Guziak
kategoria: referat

Praca z uczniem dyslektycznym
autor: Anna Guziak
kategoria: referat

Dysfunkcje współczesnej rodziny - konsekwencje w życiu dziecka
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: prezentacja multimedialna

Wady wymowy
autor: Agata Nazarewicz-Jonko
kategoria: artykuł

Dyskalkulia rozwojowa - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
autor: Agata Nazarewicz-Jonko
kategoria: artykuł

Trudna młodzież jako problem współczesnej pedagogiki
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Terapia pedagogiczna w szkole
autor: Małgorzata Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Rusinkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Leworęczność wadą czy zaletą ?
autor: Dorota Walkowiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Najważniejszy jest optymizm !
autor: Beata Kubiena
kategoria: konspekt zajęć

Myślę, tworzę i bawię się
autor: Beata Kubiena
kategoria: konspekt zajęć

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii
autor: Wioletta Błaż
kategoria: opracowanie

Przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci
autor: Beata Zawadzka
kategoria: artykuł

Edukacja do profesjonalizmu - list otwarty dla wszystkich, którym zależy by po prostu "chciało się chcieć"
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Dziecko chore onkologicznie w roli ucznia
autor: Artur Krzyżanowski, Ewelina Przybylska
kategoria: artykuł

Jakim, jaką, jakiego - oczekiwania dzieci, wobec nauczyciela
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Trening Umiejętności Społecznych a problemy wychowawcze w szkole
autor: Mariusz Krysiak
kategoria: artykuł

Metoda sześciu kapeluszy De Bono
autor: Beata Dylla
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Stróżyńska-Polaszek
kategoria: awans zawodowy

Rozwój psychiczny i społeczny młodzieży gimnazjalnej w okresie adolescencji
autor: Ilona Trybuła
kategoria: artykuł

Grupa rówieśnicza – jej pojęcie, organizacja i struktura oraz funkcje wychowawcze
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alina Kornak
kategoria: awans zawodowy

Mądrość tłumu w społecznej przestrzeni Internetu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Metody antykoncepcyjne - stan wiedzy uczniów 3 klasy gimnazjum
autor: Anna Maria Janiak
kategoria: artykuł

Czynniki społeczno-kulturowe i przyrodnicze wpływające na poziomy aktywności fizycznej uczniów szkoły podstawowej
autor: Anna Maria Janiak
kategoria: opracowanie

Profilaktyka i terapia - nowa szansa, lepsza przyszłość !
autor: Anna Maria Janiak
kategoria: projekt edukacyjny

"Tweet" krytyki
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Ignorancja wiedzy prawomocnym nakazem współczesności
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Relacje intymne codzienności współczesnych młodych ludzi
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Codzienne życie młodej matki - izolacja od świata oraz oderwanie od spraw ludzi dorosłych
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Popularność ucznia w zespole klasowym
autor: Piotr Sadurski
kategoria: artykuł

Charakterystyka przyczyn powstawania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej
autor: Tomasz Grzyb
kategoria: opracowanie

Złość. Jak sobie z nią radzić, by nie krzywdzić siebie i innych
autor: Ewa Kałuża
kategoria: prezentacja multimedialna

6 kroków do porozumienia
autor: Ewa Kałuża
kategoria: prezentacja multimedialna

Stres i wypalenie zawodowe
autor: Ewa Kałuża
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Grzybowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Grzybowska
kategoria: awans zawodowy

Rozwój dziecka - przemyślaną podróżą rodziców
autor: Diana Aksamit-Staszkievicz
kategoria: artykuł

Rola dyrektora szkoły w kształtowaniu postaw nauczycieli
autor: Danuta Rozner
kategoria: artykuł

Rola rodziny w życiu człowieka w świetle teorii relacji z obiektem: pierwsze dwa miesiące życia dziecka
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: artykuł

Życie i teoria Melanie Klein
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Trudności w nauce pisania
autor: Rafał Gądek
kategoria: artykuł

Różne odcienie prawdy... czyli o kłamstwie nastolatków
autor: Izabela Stępień
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Hanna Nawrocka
kategoria: prezentacja multimedialna

Feminizacja zawodu nauczyciela
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia gimnazjum
autor: Izabela Musiałek
kategoria: plany pracy

Świat przyjazny dziecku
autor: Katarzyna Stawiarska-Mróz
kategoria: prezentacja multimedialna

Psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklamy a manipulacja w reklamie
autor: Elżbieta Sanecka
kategoria: artykuł

Manipulacja w mediach jako problem etyczny - etyczne aspekty pracy psychologa reklamy
autor: Elżbieta Sanecka
kategoria: artykuł

Jak kształtują się emocje u dziecka. Jak pomóc dziecku z radzeniem sobie z emocjami
autor: Karolina Torebko
kategoria: artykuł

Zespół FAS zagrożeniem współczesnej rodziny
autor: Artur Krzyżanowski, Aneta Krzyżanowska
kategoria: artykuł

Nauczyciel kreatywny szansą na lepszą szkołę
autor: Danuta Rozner
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Iwaszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Techniki stosowane w terapii dzieci
autor: Żaneta Leksza
kategoria: artykuł

Inteligencja, zdolności i aktywność twórcza przejawiane przez uczniów a sposoby ich percypowania przez nauczycieli - próba syntezy dwóch perspektyw
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Autoprezentacyjna maska czy spontaniczna ekspresja i "wierność sobie" - problem autentyczności w relacjach interpersonalnych
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Rozumienie pojęcia kariery zawodowej, typ wykonywanego zawodu oraz możliwoœci autoprezentacyjne studentów jako wyznaczniki sukcesu zawodowego
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - doświadczenia szkoły z uczestnictwa w pilotażu projektu "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
autor: Anna Kołodziej
kategoria: prezentacja multimedialna

Sadyzm i masochizm w bliskich związkach interpersonalnych
autor: Anna Kołodziej
kategoria: prezentacja multimedialna

Kryzys tożsamości osób homoseksualnych
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Leczenie farmakologiczne w ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym
autor: Tomasz Owsiany
kategoria: opracowanie + prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Zaglaniczna
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Zaglaniczna
kategoria: awans zawodowy

Psychoprofilaktyka uzależnień
autor: Anna Żytecka
kategoria: scenariusz zajęć

Wybrane problemy etyczne w pracy psychologa sądowego
autor: Anna Żytecka
kategoria: artykuł

Wspieranie dzieci w procesie rozwoju kompetencji społecznych
autor: Anna Bielinska
kategoria: artykuł

Kondycja pedagogiki akademickiej
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Nieletnie matki
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Katalog programów profilaktycznych - charakterystyka niektórych pozycji
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Instystucje wychowania resocjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pogotowie, charakterystyka
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola komunikacji niewerbalnej w pracy nauczyciela terapeuty
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Rzecz o niezliczonych funkcjach zabawy
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Niewerbalne metody porozumiewania się
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Kinezyterapia. Terapia psychomotoryczna
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Diagnoza i terapia zaburzeń psychoruchowych i sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Stres - mój wróg, czy przyjaciel ?
autor: Agnieszka Waląg
kategoria: artykuł

Co robić aby nauczyć dziecko tak trudnej sztuki znajomości własnych emocji, uczuć i pomóc mu odważnie wejść w świat
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Warsztaty - aktywizujące metody nauczania
autor: Ewa Gobis, Małgorzata Masłowska
kategoria: scenariusze

"Nowy dom" - usprawnianie funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego oraz doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
autor: Małgorzata Karamara
kategoria: scenariusz zajęć

Polskie wybitne kobiety
autor: Irena Orłowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Prostytucja nieletnich i młodocianych
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Pedagogika społeczna - metoda indywidualnych przypadków
autor: Mariola Wolska-Surmacz
kategoria: referat

Charakterystyka szkockiego systemu opieki nad osobami z trudnościami w uczeniu się
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Praca nad "Albumem tożsamości" w placówce opiekuńczo-wychowawczej
autorzy: Anna Piekacz, Weronika Panek
kategoria: artykuł

Ekspresja twórcza jako forma odreagowania i uświadomienia doznanych strat życiowych
autorzy: Weronika Panek, Anna Piekacz
kategoria: artykuł

Starość jako faza w życiu człowieka
autor: Daria Sokołowska
kategoria: artykuł

Starość w aspekcie historycznym
autor: Daria Sokołowska
kategoria: artykuł

Zapętleni w kółkach
autor: Katarzyna Senkowska
kategoria: artykuł

Rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka
autor: Beata Marut-Nojmiler
kategoria: prezentacja multimedialna

Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: artykuł

"Wysypkowe zdolności" i nietypowe zainteresowania osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera
autor: Marzena Grygiel
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Kotarba-Tysarczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Leśkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Rodzina jako środowisko wychowawcze
autor: Elżbieta Burczyk
kategoria: opracowanie

Depresja u dzieci i nastolatków - zarys problemu
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Zakupoholizm
autor: Anita Kania
kategoria: prezentacja multimedialna

Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej
autor: Agnieszka Łysoń
kategoria: opracowanie

Rozwój ruchowy dziecka
autor: Agnieszka Łysoń
kategoria: opracowanie

Nagroda w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym i słabym
autor: Zbigniew Fitt
kategoria: referat

Problem upubliczniania treści testów psychologicznych
autor: Magdalena Bolek
kategoria: artykuł

Specyfika pracy w internacie
autor: Magdalena Wolańska
kategoria: artykuł

Man - the social animal ?
autor: Janusz Siwiorek
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty grupowej przestępczości nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: artykuł

Pamięć autobiograficzna. Problem amnezji dziecięcej
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Prostytucja dziecięca jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Postawa człowieka wobec choroby
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Wpływ powszechnej dostępności środków psychoaktywnych na przestępczość nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: referat

Istota i rola komunikowania się w naszym życiu
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Teoretyczna analiza zachowań dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w świetle literatury przedmiotu
autor: Anna Worobiec
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Klaudia Kostka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Sałaciak
kategoria: awans zawodowy

Psychoanalityczna koncepcja człowieka (według Freuda) na tle tradycji filozoficznej
autor: Katarzyna Kosiór
kategoria: esej

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Zawierucha
kategoria: awans zawodowy

Postawy rodzicielskie
autor: Mirosława Hanke-Kowal
kategoria: artykuł

Program pracy pedagoga-terapeuty
autor: Teresa Sarba Bilor
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Martyna Zagórska
kategoria: awans zawodowy

Wpływ klasy szkolnej na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Sposoby integracji zespołu klasowego
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Agresja, przemoc - mechanizmy jej powstawania i sposoby zapobiegania
autor: Bożena Dutkiewicz
kategoria: referat

Dzieci szczególnie zdolne i utalentowane
autorzy: Anna Bogdalska, Ewa Gaweł, Magdalena Kopciara
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Serednicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Wentlandt
kategoria: awans zawodowy

Selected anxiety disorders in kindergarten children and shool teenagers
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski, Ewelina Przybylska
kategoria: artykuł

Wczesna interwencja i jej znaczenie - dziecko z dysfunkcją wzroku
autor: Barbara Buczek
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Buczek
kategoria: awans zawodowy

Niedostosowanie społeczne w świetle badań i literatury
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Wpływ aktywności seksualnej nauczyciela na jego motywację do pracy zawodowej
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Trębińska-Dyl
kategoria: awans zawodowy

Selected projective methods in assessing personality changes in kindergarten and primary age children
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski, Ewelina Przybylska
kategoria: opracowanie

Metody radzenia sobie ze stresem
autor: Edyta Łęczycka
kategoria: artykuł

Kształtowanie pojęcia liczby u dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Elżbieta Jankowska
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w zabawach tematycznych
autor: Grażyna Zbierska
kategoria: artykuł

Podstawy psychologiczne zabaw tematycznych
autor: Grażyna Zbierska
kategoria: artykuł

Integracja dziecka z upośledzeniem słuchu w środowisku przedszkolnym
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: artykuł

Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
autor: Dagmara Oleksy
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Zając
kategoria: awans zawodowy

Program arteterapeutyczny o profilu artystyczno-badawczo-społecznym "Formy fraktalne"
autor: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
kategoria: program edukacyjny

Program arteterapeutyczny "Formy fraktalne"
autor: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Słysz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Samotna wśród wielu"
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Ostatni przystanek"
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Wilk
kategoria: awans zawodowy

Abraham Kardiner "Osobowość podstawowa"
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: artykuł

Max Weber "Polityka jako zawód i powołanie"
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: artykuł

Wizerunek polityka na przykładzie Baracka Obama'y
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: artykuł

Tendencje w polityce edukacyjnej wobec imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Francji, Szwecji oraz Polski)
autor: Beata Rusnarczyk
kategoria: opracowanie

Tendencje w kształceniu wstępnym nauczycieli w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Anglii, Francji i Niemiec)
autor: Karolina Orlikowska
kategoria: opracowanie

Upośledzenie umysłowe
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: opracowanie

Geneza Metody Dobrego Startu
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: opracowanie

Rola pedagoga, nauczyciela, wychowawcy w procesie wspierania rozwoju dziecka dotkniętego dysleksją
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Recenzja artykułu Wiesławy Limont "Uczeń zdolny jako problem wychowawczy"
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Proces komunikowania się nauczyciel-dziecko
autor: Agnieszka Jankowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Musiał
kategoria: awans zawodowy

Metody dydaktyczne
autor: Jakub Piekarczyk
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Karolina Tokarska
kategoria: awans zawodowy

Konspekty zajęć z relaksacji dla nauczycieli
autor: Lidia Staszak
kategoria: konspekty

Osobowość jako przedmiot oddziaływań wychowawczych
autor: Magdalena Łupaczewska
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Pietrzyk
kategoria: awans zawodowy

Karać, nie karać
autor: Tomasz Hanejko
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w ponowoczesności
autor: Anna Zamaria
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Renata Szot
kategoria: awans zawodowy

Problemy współczesnego nauczyciela w pracy w szkole oraz metody ich rozwiązania
autor: Justyna Szalkowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Jedlińska
kategoria: awans zawodowy

Zabawy i ćwiczenia podnoszące efektywność nauczania
autor: Aleksandra Kittel
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Ziębicka
kategoria: awans zawodowy

Psycholog w szkole, blaski i cienie
autor: Mirosława Misik
kategoria: artykuł

Klasa jako struktura formalna i nieformalna
autor: Marta Karczewska
kategoria: referat

Rola i zadania nauczyciela w edukacji twórczej w szkole
autor: Ewa Sobida
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: artykuł

Podstawowe rodzaje pamięci
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Mnemotechnika
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: awans zawodowy

Poprawne relacje nauczyciel-uczeń służące osiągnięciu emocjonalnie zrównoważonego rozwoju ucznia
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: referat

Agresja u dzieci. Zabawy przeciwko agresji
autor: Katarzyna Bednarz
kategoria: opracowanie

Benchmarking jako nowoczesna metoda wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
autor: Bogumiła Rypień
kategoria: artykuł

Zaburzenia emocjonalne
autor: Anna Zielińska
kategoria: artykuł

Wpływ choroby przewlekłej na osobowość dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Wojdyła
kategoria: opracowanie

Samotna, wyalienowana młodzież
autor: Julia Siewruk
kategoria: artykuł

Metoda projektu
autor: Beata Hanczak
kategoria: opracowanie + prezentacja multimedialna

Pokonać stres
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Choroba Gravesa-Basedowa - autoimmunologiczna nadczynnośc tarczycy
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych - jak pomóc dziecku osiągnąć sukces ?
autor: Bożena Czerwiec
kategoria: referat

Metoda Warnkego
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Dziecko nadruchliwe z deficytami rozwojowymi
autor: Katarzyna Nowak
kategoria: studium przypadku

Strategie szybkiego i skutecznego uczenia się
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Projekt "Praca z uczniem zdolnym"
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: programy edukacyjne

Problemy adaptacyjne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
autor: Aleksandra Fornalczyk
kategoria: artykuł

Jak psychologia patrzy na wartości ?
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Filozoficzne spojrzenie na pojęcie wartości
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Wagary - problem ucznia i szkoły
autor: Joanna Podkowa
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Gawrońska
kategoria: awans zawodowy

Wpływ emocji na kształt osobowości - lęk a osobowość
autorzy: Katarzyna Czardybon, Alina Kieres
kategoria: artykuł

Podobieństwa i różnice w uczeniu się dziecka i człowieka dorosłego
autor: Katarzyna Wojtania
kategoria: artykuł

"Strukturalna" i funkcjonalna analiza miesięcznika psychologicznego "Charaktery"
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Dysleksja - już w przedszkolu
autor: Krystyna Biernacka
kategoria: artykuł

Relacje interpersonalne młodzieży w okresie dorastania
autor: Ewelina Tokarska
kategoria: artykuł

Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
autor: Marta Brodacka
kategoria: artykuł

Osiąganie przez dzieci dojrzałości szkolnej
autor: Marta Brodacka
kategoria: artykuł

Metoda projektów
autor: Jolanta Myśków
kategoria: prezentacja multimedialna

Jesteśmy różni, a zarazem podobni. Spacer w wyobraźni.
autor: Małgorzata Ostrowska-Walczak
kategoria: scenariusz zajęć

Relacje pomiędzy osobą cierpiącą na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) a najbliższą rodziną
autor: Marta Sławińska
kategoria: ankieta

Recenzja pedagogiczna czasopisma "Bravo"
autor: Marta Sławińska
kategoria: artykuł

Oddziaływania wychowawcze oparte na wzmocnieniu zewnętrznym
autor: Marta Sławińska
kategoria: artykuł

Komunikacja - osobowościowe i sytuacyjne jej wyznaczniki
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Zjawiska zachodzące we współczesnej rodzinie i jej funkcje
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Emilia Masłowska
kategoria: awans zawodowy

Uczeń zdolny w szkole
autor: Maria Michalak
kategoria: opracowanie

Trudne i ważne sprawy ukryte za wagarami
autor: Magdalena Kamieniarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Osobowość nauczyciela - wychowawcy w świadomości uczniów
autor: Krystyna Piórecka
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Karina Sowa
kategoria: artykuł

Nieśmiałość u dzieci
autor: Elżbieta Kaniewska
kategoria: artykuł

Zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży - uwarunkowania i zagrożenia
autor: Tomasz Żukowski
kategoria: artykuł

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
autor: Małgorzata Żygała
kategoria: referat

Projekt edukacyjny jako obszar działania w pracy opiekuńczo-wychowawczej
autor: Maja Buczkowska-Gola
kategoria: artykuł

W obronie ciszy (wg pedagogiki montessoriańskiej)
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: artykuł

Autorytet nauczyciela
autor: Aneta Świtowska
kategoria: referat

Metody aktywizujące - dlaczego warto je stosować ?
autor: Aneta Świtowska
kategoria: referat

Kondycja psychofizyczna nauczyciela-wychowawcy
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć kształtujących umiejętności prospołeczne
autor: Ewelina Kamińska
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych "Poznaj siebie, zaprzyjaźnij się z sobą"
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Aneks do planu rozwoju na nauczyciela mianowanego
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: awans zawodowy

Rola zabawy u dzieci
autor: Małgorzata Szymańska
kategoria: artykuł

Wypracowanie przykładowych programów zajęć pozalekcyjnych i efekty ich realizacji wpływające na zwiększenie oferty szkoły
autor: Urszula Pająk-Czopowska
kategoria: opracowanie

Rola współpracy środowiska przedszkolnego z rodziną dziecka nadpobudliwego
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności wychowawcze
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa - charakterystyka zaburzenia
autor: Hanna Jastrzębska
kategoria: artykuł

Zaburzenia mowy przyczyny, przejawy, terapia
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Wybrane przez siebie metody i techniki diagnozy pedagogicznej
autor: Monika Roszak
kategoria: opracowanie

Praca z uczniem zdolnym
autor: Jolanta Reszko
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Sylwia Cieplucha
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Szkup
kategoria: awans zawodowy

Oddziaływanie rodziny na system wartości człowieka
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Uczeń zdolny
autor: Beata Jakubiec
kategoria: opracowanie

Profesjonalna profilaktyka
autor: Jolanta Czuluk
kategoria: artykuł

Rozpoznajemy zachowania asertywne
autor: Joanna Dzierbicka
kategoria: scenariusz zajęć

"Wieża z klocków" - recenzja książki Katarzyny Kotowskiej
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Niemowlę - pusta karta, czy myślący człowiek
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Teoretyczne podstawy pojęcia "inteligencja emocjonalna"
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Samobójcza śmierć bliskiej osoby. Analiza diagnostyczna krytycznego wydarzenia życiowego.
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: analiza przypadku

Rozmowa o wychowaniu
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Profilaktyka i terapia trudności szkolnych
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Być pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym (refleksja na&njbsp;temat etyczności zawodu nauczyciela)
autor: Beata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Planowanie rozwoju. Prawo koncentracji - zarys koncepcji naukowej organizacji prof. Karola Adamieckiego.
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Cechy rozwojowe dziecka a nauczanie języka obcego
autor: Justyna Kołodziej
kategoria: referat

Zachowania agresywne u dzieci - rozpoznawanie i zapobieganie
autor: Zbigniew Grala
kategoria: artykuł

Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
autor: Zbigniew Grala
kategoria: referat

Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie ? - krótki poradnik
autor: Zbigniew Grala
kategoria: opracowanie

Perswazja jako podstawowe narzędzie zmiany postaw
autor: Beata Ziółkowska
kategoria: opracowanie

Edukacja alternatywna - szanse i zagrożenia
autor: Marek Banaszak
kategoria: artykuł

Przyczyny i konsekwencje zachowań agresywnych dzieci
autor: Sylwia Duda
kategoria: artykuł

Recenzja książki "Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin"
autor: Żaneta Freund
kategoria: artykuł

Aspiracje osobiste młodzieży technikum
autor: Kinga Musialska
kategoria: opracowanie

Jak pomóc dziecku z ADHD ?
autor: Agnieszka Furmańska
kategoria: referat

Plan rozwoju pedagoga stażysty
autor: Katarzyna Kaczmarek
kategoria: awans zawodowy

Terapia pedagogiczna
autor: Teresa Melzer
kategoria: opracowanie

Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
autor: Teresa Melzer
kategoria: opracowanie

Program pracy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Teresa Melzer
kategoria: opracowanie

Praca z uczniem zdolnym
autor: Katarzyna Hernes
kategoria: opracowanie

Analiza rysunku dziecka
autor: Kornelia Stiler
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży z grupy profilaktyczno-wychowawczej "Młodzież a wartości"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli i wychowawców "Relacje nauczyciel-uczeń"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusze do zajęć z zakresu przemocy
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Zabawa andrzejkowa"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Omówienie wybranych publikacji dotyczących problemu dysleksji
autor: Joanna Nawrocka
kategoria: artykuł

Mikrosystem kulturowy w środowisku szkolnym, wychowawczym
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Nadpobudliwość psychoruchowa i zespół ADHD
autor: Joanna Nowosad
kategoria: prezentacja multimedialna

Indywidualizacja procesu nauczania i dostosowanie metod do grup zróżnicowanych
autor: Joanna Nowosad
kategoria: prezentacja multimedialna

Struktury wyrazowe I-IV
autor: Małgorzata Błahut
kategoria: prezentacje multimedialne

O uczniach ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Przybysławska
kategoria: artykuł

ADD - życie na granicy jawy i snu
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Jak rozładować wszechobecne napięcie ?
autor: Elżbieta Czapracka
kategoria: artykuł

Socjoterapia dzieci nieśmiałych
autor: Elżbieta Czapracka
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Masternak
kategoria: awans zawodowy

ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Dorośli z ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Rady dla rodziców dzieci z ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Janina Kanonik
kategoria: awans zawodowy

Edukacja prenatalna - cz.I
autor: Marta Jadczak
kategoria: artykuł

Mamusiu, oddaj już Krzysia z powrotem do szpitala... - edukacja prenatalna cz.II
autor: Marta Jadczak
kategoria: artykuł

Rola rodziny w procesie rehabilitacji dzieci niedowidzących
autor: Ewa Witowska
kategoria: opracowania / analizy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Iwaszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Uniwersalny Trójwymiarowy Model Aktywności Rozwojowej
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Przypadek ucznia z odchyleniami rozwojowymi, zaniedbanego środowiskowo mającego trudności w nauce
autor: Ala Wasilczyk
kategoria: analiza przypadku

Planowanie nauczania
autor: Beata Bagińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zestaw lektur z zakresu psychologii i pedagogiki
autor: Małgorzata Gołojuch
kategoria: opracowanie

O granicy wychowania
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku wychowawczego ucznia charakteryzującego się dużą nieśmiałością
autor: Ala Wasilczyk
kategoria: analiza przypadku

Klasy adaptacyjne w kontekście społecznych i kulturowych aspektów edukacji w szkole podstawowej
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Pedagogika Serca Marii Łopatkowej
autor: Jacek Olaszczyk
kategoria: artykuł

Diagnoza środowiska rodzinnego - rodzina alkoholowa
autor: Kinga Musialska
kategoria: opracowania / analizy

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Mikołajkowe łamigłówki"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Nieakceptacja jednostki przez grupę
autor: Anita Chorążkiewicz-Sowa
kategoria: artykuł

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki a, d"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Komunikacja niewerbalna w kontakcie z podopiecznymi
autor: Joanna Rusin
kategoria: artykuł

Szablony do pracy z dzieckiem o obniżonej sprawności manualnej "Kolorowe motylki"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki l, ł, t"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej
autor: Małgorzata Bujko
kategoria: artykuł

Dziecko z zespołem Aspergera
autor: Beata Wilk
kategoria: artykuł

Dojrzałość szkolna
autor: Beata Wilk
kategoria: prezentacja multimedialna

Metoda Dobrego Startu
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie nurty pedagogiczne oraz wychowanie w XIX i XX wieku
autor: Iwona Paszewska
kategoria: artykuł

Agresja wśród dzieci oraz sposoby jej zapobiegania
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: artykuł

Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice
autor: Magdalena Tomkowicz
kategoria: artykuł

Przygotować rączkę do pisania - czyli jak pomóc dziecku z obniżoną sprawnością manualną
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: artykuł

Jak dobrze napisać sprawdzian szóstoklasisty ? Co może zrobić rodzic ?
autor: Łukasz Paszek
kategoria: artykuł

Jak pomóc dziecku w nauce ?
autor: Łukasz Paszek
kategoria: artykuł

Placówki organizujące zajęcia pozaszkolne
autor: Magdalena Tomkowicz
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki mw"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Program zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
autor: Magdalena Jakubowska
kategoria: programy edukacyjne

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Feliks
kategoria: referat

Jak planować i organizować pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
autor: Joanna Nalewajko
kategoria: referat

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki n i u"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zestaw ćwiczeń utrwalających pisownię nazw zwierząt z ż "Literka ż w krainie zwierzaków"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki p g"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Podstawy teoretyczne procesu nauczania - uczenia się w gimnazjum
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową "Podobne literki b d"
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Metoda 18 struktur wyrazowych
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zaburzenia lateralizacji. Diagnoza, terapia.
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Niedoceniony trud - czyli sytuacje stwarzające zagrożenie wystąpienia zaburzeń emocjonalnych u dzieci z dysleksją
autor: Aneta Jałowiecka
kategoria: artykuł

Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - leksykon pojęć
autor: Maria Kowalewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz spotkania z rodzicami "Dziecko z zespołem ADHD"
autor: Beata Wilk
kategoria: scenariusze

Nieoceniona rola matek w kształceniu i wychowywaniu dzieci
autor: Anna Dąbrowska
kategoria: artykuł

Praca z uczniem zdolnym
autor: Małgorzata Skroś
kategoria: referat

Czynniki zakłócające proces poznania świata
autor: Grażyna Łuka
kategoria: artykuł

Egocentryzm dziecięcy w świetle literatury psychologicznej
autor: Jolanta Byszewska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Rodak
kategoria: awans zawodowy

Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze
autor: Grażyna Selenta
kategoria: artykuł

Charakterystyka specyficznych trudności w nauce
autor: Grażyna Selenta
kategoria: artykuł

Zaburzenia psychoruchowe dziecka a postępowanie korekcyjno-wychowawcze
autor: Katarzyna Giełżecka
kategoria: artykuł

Znaczenie języka niewerbalnego w procesie budowania autorytetu nauczyciela
autor: Mariola Cichon
kategoria: referat

Mnemotechnika twórcza w elementarnym uczeniu się treści arbitralnych
autor: Monika Szefer
kategoria: referat

Wyniki badań testu psychologicznego "Testu Zdań Niedokończonych"
autor: Joanna Rybak
kategoria: opracowanie

Skrypt do zajęć "Przeciwdziałanie agresji. Porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy."
autor: Dariusz Karczewski
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie elementów terapii logopedycznej w pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Mirosława Nowak
kategoria: opracowanie

Zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży
autor: Agnieszka Bartosik
kategoria: artykuł

Wpływ mowy na naukę dziecka
autor: Katarzyna Gasztkowska
kategoria: artykuł

Rozwój mowy i komunikacji dzieci
autor: Danuta Kałędkiewicz
kategoria: artykuł

Jak zachęcić dziecko do rozmowy ?
autor: Halina Grużewska
kategoria: artykuł

Problemem trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych
autor: Alina Kaczmarczyk
kategoria: artykuł

Konspekt warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu "Metody aktywizujące w pracy w klasie integracyjnej"
autor: Joanna Miller
kategoria: konspekty

Konspekt warsztatów dla studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu "Rola nauczyciela w klasie integracyjnej w szkole masowej"
autor: Joanna Miller
kategoria: konspekty

Zabawa i jej rodzaje
autor: Swietłana Dbaj
kategoria: referat

Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na skuteczność uczenia się ?
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Słabszy, mniejszy, gorszy? O tym, jak warunki fizyczne dziecka mogą wpłynąć na jego akceptację w grupie.
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Popularyzacja z czasopisma
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Adele Faber, Elanie Mazlish - "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. W domu i w szkole" - recenzja książki.
autor: Anna Nakonieczna
kategoria: artykuł

Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie
autor: Beata Konopko
kategoria: artykuł

Oceniać by motywować i informować
autor: Katarzyna Kaczorowska
kategoria: artykuł

Niegrzeczne czy nadpobudliwe
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Agresja wśród dzieci
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Motywowanie uczniów do nauki
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Zaburzenia mowy i ich wpływ na rozwój dziecka
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

10 dowolnych celów edukacyjnych zajęć w formie operacyjnej i opracowane do tego odpowiednie ćwiczenia dramowe, poprzez które można owe cele zrealizować
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Sztuka i wychowanie we współczesnym świecie
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Mowa jako wskaźnik rozwoju człowieka
autor: Marta Deptuła
kategoria: artykuł

Niepokoje wychowawcze młodych rodziców na łamach czasopism kobiecych
autor: Irena Sowa
kategoria: opracowanie

Decyzja o kształceniu dzieci (wybór poziomu wykształcenia)
autor: Monika Stryszawska
kategoria: artykuł

Czynniki afektywne determinujące proces dydaktyczny
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Praktyczny aspekt podmiotowego podejścia do dziecka w procesie edukacji przedszkolnej
autor: Marta Kondracka
kategoria: artykuł

Budowa autorytetu nauczyciela wśród uczniow podczas procesu dydaktycznego
autor: Bożena Przepiórka
kategoria: artykuł

Emocje, a potrzeby psychiczne dziecka
autor: Anna Duplak
kategoria: artykuł

Współczesny styl życia
autor: Aneta Kuta
kategoria: esej

Rola ojca i matki w życiu człowieka
autor: Aneta Kuta
kategoria: scenariusz zajęć

Rozwiązywanie konfliktów rodzic-dziecko "metodą bez porażek"
autor: Wioletta Knych
kategoria: referat

Dialog rodzinny
autor: Wioletta Knych
kategoria: referat

> > > następne


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 217 gości

  reklama