Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, psychologia, wychowanie

Bajka terapeutyczna "Dentysta nie gryzie"
autor: Katarzyna Braszczok
kategoria: twórczość własna

Przyczyny niepowodzeń dzieci w nauce pisania i czytania
autor: Jolanta Bryla
kategoria: artykuł

Społeczne wymiary uczenia się studentów Uniwersytetu III wieku
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: artykuł

Niemy krzyk
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: opracowanie

Autorski program nauczania "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klasy V i VI szkoły podstawowej
autor: Ewa Rychlik
kategoria: programy nauczania

Wspólnotowy charakter wychowania w szkole
autor: Ewa Rychlik
kategoria: artykuł

Zdrowe granice w wychowaniu
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: artykuł

Wpływ mediów na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży
autor: Alicja Stręk-Tworek
kategoria: artykuł

Model pomocy dziecku z rodziny alkoholowej - studium przypadku
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: analiza przypadku

Model, strategie i formy pomocy dziecku z rodziny alkoholowej
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: referat

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
autor: Alicja Ewa Wicher
kategoria: referat

Metoda projektów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

Motywacja nauczyciela, motywowanie uczniów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

Zaburzenia mowy u dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Beata Szubert-Bajda
kategoria: opis i analiza przypadku

Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania oraz towarzyszące im zaburzenia mowy i rozwoju emocjonalnego ucznia
autor: Beata Szubert-Bajda
kategoria: opis i analiza przypadku

Na grzeczność czasu nie szkoda...
autor: Gabriela Adamczyk
kategoria: artykuł

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VI "Szkoła bez przemocy"
autorzy: Teresa Gruszczyńska, Urszula Markowska
kategoria: scenariusz zajęć

Ważna rola ojca
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Wykorzystanie edukacji moralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą
autor: Beata Garbowska
kategoria: artykuł

Plan wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Justyna Michalska
kategoria: plany pracy

"Narkomania - czy to nas dotyczy?" - szkolenie dla rodziców
autor: Ewa Cudzich
kategoria: referat

Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Sylwia Sokół
kategoria: scenariusze

Dzieci lękliwe
autor: Maria Gradowska
kategoria: referat

Przemiany zawodu nauczycielskiego w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku
autor: Iwona Kukuczka-Mielczarek
kategoria: referat

Co to znaczy być asertywnym ?
autor: Anetta Olejniczak
kategoria: scenariusz lekcji

Opis i analiza przypadku edukacyjnego "Uczeń zdolny"
autor: Beata Szmelter
kategoria: analiza przypadku

Autorytet nauczyciela
autor: Grażyna Michałek
kategoria: artykuł

Wpływ pochwały na kształtowanie się samooceny dziecka
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: artykuł

Stosunki społeczne w klasie szkolnej
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Za i przeciw swobodnemu dostępowi do pornografii
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Warsztaty integracyjne dla klas I gimnazjalnych
autorzy: Mariola Dębowska-Zielińska, Małgorzata Gadomska
kategoria: scenariusze

Charakterystyka psychiki dziecka sześcioletniego
autor: Urszula Górka
kategoria: artykuł

Rodzina - miejsce, gdzie powstaje "ja". Rola komunikacji.
autor: Monika Herberger
kategoria: artykuł

Ćwiczenia gimnastyki mózgu stosowane w pracy z dziećmi
autor: Małgorzata Gerkowska
kategoria: opracowanie

Człowiek istota społeczna
autor: Beata Witek
kategoria: referat

Co wiesz o subkulturach młodzieżowych ?
autorzy: Beata Pisarska, Agnieszka Mazur
kategoria: konkursy

Scenariusz przedstawienia "Młodość, alkohol, kierowcy"
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Kobiety, alkohol, rodzina"
autor: Barbara Matuszewska
kategoria: scenariusze

Koncentracja uwagi - warunek powodzenia w szkole
autor: Anna Maldzis
kategoria: referat

Motywowanie uczniów do nauki
autor: Wioletta Kareta
kategoria: prezentacja multimedialna

Ankieta "Wychowawcza rola szkoły"
autor: Anna Szumska
kategoria: ankiety

Rodzice, nauczyciele, uczniowie i środowisko lokalne - partnerzy w procesie wychowania
autorzy: Danuta Komar, Alina Mierzejewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Istota i rozwój osobowości
autor: Krystyna Telus
kategoria: artykuł

Metoda Dobrego Startu
autor: Krystyna Telus
kategoria: artykuł

Zestawienie semestralne IV-VI
autor: Henryk Procek
kategoria: aplikacja Excel

Praca edukacyjno-wychowawcza z uczniem zdolnym
autor: Renata Socha
kategoria: artykuł

Istota i warunki sensownej integracji
autor: Barbara Socha
kategoria: artykuł

Początek ludzkiego życia
autorzy: Ewa Bochnia-Hetman, Małgorzata Łyczko, Mariola Pelikan, Grażyna Waliłko
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Wspieranie uzdolnień uczniów zdolnych i trudnych
autor: Anna Wzięch
kategoria: opracowanie

Ankieta - sytuacja rodzinna wychowanków
autor: Magdalena Królikowska
kategoria: ankiety

Ćwiczenia twórczego myślenia - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum
autor: Renata Nowacka
kategoria: scenariusz zajęć

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: referat

Cykl lekcji wychowawczych dla uczniów gimnazjum "Stop agresji"
autor: Katarzyna Kwaśna
kategoria: scenariusze

Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD) ?
autorzy: Beata Bartkowiak, mgr Janina Teler
kategoria: opracowanie

Rozwój umiejętności spostrzegania u dzieci
autor: Anna Drozd
kategoria: artykuł

Ankieta dla rodziców "Obawy oraz oczekiwania wobec wychowawcy i szkoły"
autorzy: Grażyna Andrzejczak, Dorota Brzozowiec
kategoria: ankiety

Problemy ucznia zdolnego
autor: Małgorzata Bubas
kategoria: referat

Środki masowego przekazu
autor: Małgorzata Bubas
kategoria: referat

Jak panować nad sobą - o emocjach, stresie i mechanizmach obronnych
autor: Teresa Reksnis
kategoria: scenariusz lekcji

Rola rodziców w rozwoju psychicznym dziecka
autor: Krzysztof Sokolnicki
kategoria: artykuł

Istota zjawiska mobbningu i możliwości oddziaływań w klasie
autor: Katarzyna Kwaśna
kategoria: opracowanie

Nadpobudliwość psychoruchowa, a trudności szkolne
autor: Krystyna Dąbrowska
kategoria: referat

Wpływ wyjazdów rodziców do pracy za granicę na funkcjonowanie dziecka w szkole
autor: Ewa Łopocka Dyjak
kategoria: opracowanie + ankieta

Analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego
autor: Teresa Kopieniak
kategoria: analiza przypadku

Program profilaktyczny "Stop przemocy"
autor: Teresa Maśluch
kategoria: program edukacyjny + scenariusz zajęć

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
autor: Renata Ciszewska
kategoria: scenariusze

Poradzić sobie ze złością
autor: Renata Ciszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak budować pewność siebie
autor: Katarzyna Haberek
kategoria: scenariusz lekcji

Zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu u młodzieży Domu Słuchacza
autor: Alina Śmiejkowska
kategoria: artykuł

Jak człowiek uczy się nerwicy ?
autor: Bożena Rybak
kategoria: artykuł

Plan wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Monika Urban
kategoria: plany pracy

Agresja a postawy wychowawcze
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w klasie
autor: Agnieszka Łuba
kategoria: analiza przypadku

Wartości chrześcijańskie w wychowaniu
autor: Danuta Młyńska
kategoria: artykuł

Przemoc w szkole
autor: Katarzyna Jędrysiak
kategoria: referat

Emocje i ich związek z działaniem
autor: Katarzyna Jędrysiak
kategoria: referat

Niedojrzałość szkolna i dysleksja - przyczyny szkolnych niepowodzeń uczniów
autor: Beata Wójcicka
kategoria: referat

Program wychowawczy Liceum Profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym
autor: Agnieszka Bylewska
kategoria: plany pracy

Nadpobudliwość psychoruchowa u młodszych dzieci
autor: Barbara Socha
kategoria: artykuł

Sposoby rozwiązywania konfliktów
autorzy: Magdalena Wójcik, Joanna Krajewska
kategoria: scenariusze

Opis i analiza przypadku wychowanka agresywnego
autor: Renata Witkowska
kategoria: analiza przypadku

Dzień bez papierosa - wpływ substancji chemicznych zawartych w papierosach na organizm ludzki
autor: Katarzyna Bielawska
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz lekcji

Opis i analiza przypadku wychowawczego dziecka nadpobudliwego ruchowo
autor: Marzena Lewandowska
kategoria: analiza przypadku

Organizacja pomocy terapeutycznej dla dzieci z utrudnieniami w nauce szkolnej
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: opracowanie

Zdrowie na talerzu
autor: Iwona Trąpczyńska
kategoria: konspekt lekcji

Aktywizujące metody nauczania
autor: Marzena Fijałkowska
kategoria: opracowanie

Program przeciwdziałania wagarom
autorzy: Ala Hojda, Halina Lubawska, Ewa Łopocka-Dyjak, Joanna Nieradko, Krzysztof Brudnowski
kategoria: program edukacyjny

Błędy w wychowaniu i ich następstwa
autor: Agnieszka Bylewska
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku ucznia nadpobudliwego
autor: Ewa Nowicka
kategoria: analiza przypadku

Palenie tytoniu to uzależnienie, czy ucieczka przed...?
autor: Beata Kopytnik
kategoria: scenariusz lekcji

Jak uczyć efektywniej ?
autor: Ewa Nowicka
kategoria: artykuł

Scenariusz pedagogizacji rodziców prowadzonej w formie warsztatów "Jak walczyć z agresją u dzieci ?"
autor: Ewa Walkowiak
kategoria: scenariusze

Co zrobić by nas słyszano, a nie tylko słuchano. Dzieci trudne w procesie kształcenia.
autor: Anna Spyra
kategoria: referat

Recenzja książki Jamesa Dobsona pt. "Zasady nie są dla tchórzy". Jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowaniu dzieci ?
autor: Bożena Boczkowska
kategoria: artykuł

Diagnoza ustosunkowań interpersonalnych w szkole
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: artykuł

Program autorski Szkolnego Klubu Czystych Serc
autor: Tatiana Maciałek
kategoria: plany pracy

Ja i moja rodzina
autor: Wioletta Lech
kategoria: konspekt lekcji

Książka moim przyjacielem
autor: Wioletta Lech
kategoria: konspekt lekcji

Czy warto pić alkohol ?
autor: Zdzisława Grzybowska
kategoria: konspekt lekcji

Komputer w terapii pedagogicznej
autor: Barbara Śliwińska
kategoria: referat

Ankieta o wartościach
autor: Izabela Motała
kategoria: ankiety

Analiza przypadku ucznia z nadpobudliwością
autor: Janusz Górski
kategoria: analiza przypadku

Refleksje na temat artykułu "Człowiek, co chce, uczynić może"
autor: Katarzyna Brzezińska
kategoria: artykuł

Jak przeciwdziałać agresji wśród dzieci i młodzieży ?
autorzy: Regina Sadowska, Emilia Szlenkier
kategoria: referat

Savoir-vivre nie tylko od święta
autor: Monika Szybalska
kategoria: scenariusz lekcji

Recenzja książki "Wychowanie - udręka czy przyjemność ?" Bruno i Yvonne Schwengeler
autor: Beata Szostak
kategoria: recenzja

Czas dorastania - wchodzenia w dorosłość
autor: Lucyna Gwóźdź-Kurzak
kategoria: referat

Zadania wychowawcy
autor: Beata Kujawa
kategoria: artykuł

Scenariusz apelu "Agresji - stop"
autor: Iwona Kierzkowska
kategoria: scenariusze

Plan wynikowy wychowania do życia w rodzinie dla klas I, II, i III gimnazjum
autor: Agnieszka Kurdel
kategoria: plany wynikowe

Metody aktywizujące
autor: Bogna Witosławska
kategoria: prezentacja multimedialna

Przyczyny agresywnych zachowań uczniów
autor: Bożena Nowakowska
kategoria: artykuł

Stres - konspekty lekcji wychowawczych
autorzy: Ewa Jędrzejewska, Joanna Turalska
kategoria: konspekty

Razem czy osobno ? - odrabianie lekcji z dzieckiem
autor: Barbara Rusin
kategoria: artykuł

Jak bawić się z 6-latkiem w liczenie
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: artykuł

Kinezjologia Edukacyja w teorii i praktyce
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: referat

"Co trzy głowy, to nie jedna" czyli aktywizujące metody aktywnego uczenia się
autor: Ewa Żerko
kategoria: referat

Program adaptacyjny dla uczniów klas I
autor: Edyta Karwat
kategoria: plany pracy

Rola czytania w procesie dydaktycznym
autor: Alicja Nowakowska
kategoria: referat

Program profilaktyczny "Nie chcemy być agresywni"
autorzy: Marola Polasik, Anna Zalewska
kategoria: program edukacyjny

Jak pomóc dziecku w nauce ?
autor: Małgorzata Piszczatowska
kategoria: referat

Ocenianie zachowania
autor: Magdalena Grysiewicz
kategoria: artykuł

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne poświęcone agresji i przemocy
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: scenariusze zajęć

Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w nauczaniu zinetgrowanym
autor: Małgorzata Cywińska
kategoria: artykuł

Przemoc w rodzinie
autor: Grażyna Gawron
kategoria: artykuł

Rodzina jako środowisko wychowawcze
autor: Barbara Cieślok
kategoria: artykuł

Praca z dzieckiem niesfornym - model pracy dla nauczyciela
autor: Katarzyna Herda
kategoria: artykuł

Warsztaty dla trójek klasowych
autor: Alina Śmiejkowska
kategoria: scenariusze

Recenzja książki Richarda I. Arendsa "Uczymy się nauczać"
autor: Ewa Szmyd
kategoria: recenzja

Ogólne zasady savoir vivre'u
autor: Longina Kryślewicz
kategoria: konspekt lekcji

Recenzja artykułu Urszuli Kamińskiej "Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka"
autor: Wiesława Gajo
kategoria: artykuł

Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej w klasie szkolnej
autor: Wiesława Gajo
kategoria: artykuł

Dziecko i telewizja
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Przemiany obyczajowe w Polsce po roku 1989. Czy grozi nam amerykanizacja ?
autor: Anna Wolińska
kategoria: artykuł

"Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria." - książka dla każdego nauczyciela.
autor: Sabina Kurzawa
kategoria: recenzja

Agresywne zachowania w praktyce szkolnej
autor: Janina Batko
kategoria: artykuł

Co dał moim uczniom i mnie samej wyjazd integracyjny ?
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: artykuł

Miejsce wychowawcy w zreformowanej szkole i jego oddziaływanie na osobowość ucznia
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

Rozwój emocjonalny dziecka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

Indywidualny program wychowawczy
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo ?
autor: Renata Jankowska
kategoria: opracowanie

Agresja i wychowanie w szkole
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: artykuł

Agresja i jej geneza
autor: Elżbieta Kwapińska
kategoria: artykuł

Agresja w przedszkolu
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

Co sądzę o innych, a co inni o mnie ? - zabawa w psychologa
autor: Mirosława Bąkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Lęki u dzieci
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

"Inwestycje edukacyjne" - jak zagospodarować czas wolny dziecka
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Integracja działań wychowawczych szkoły i rodziny
autor: Małgorzata Zatorska
kategoria: referat

Odczytuję uczucia swoje i innych
autor: Monika Lis
kategoria: scenariusz lekcji

Rozpoznanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego - negatywne relacje interpersonalne w klasie
autor: Beata Garbacz
kategoria: opis i analiza przypadku

Baśnie, bajki, wierszyki... "Lek" na dziecięce niepokoje.
autor: Ewa Lubianiec
kategoria: artykuł

Sukces na egzaminie
autor: Jolanta Dera
kategoria: prezentacja multimedialna

Wychowanie, opieka, terapia w problemie alkoholowym
autor: Ryszard Boczek
kategoria: artykuł

Wychowanie patriotyczne
autor: Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: artykuł

Odchylenia w rozwoju psychoruchowym a błędy w czytaniu i pisaniu
autor: Dorota Zarzeczna
kategoria: artykuł

Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka ?
autor: Anita Złocka
kategoria: artykuł

Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: plany pracy

Trudne dziecko trudnych rodziców
autor: Anna Marecik
kategoria: artykuł

Rola szkoły w budowaniu partnerskiej współpracy z rodzicami w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych
autor: Elżbieta Ryś
kategoria: referat

Moje sposoby poznawania uczniów szkoły szpitalnej
autor: Ksenia Matuszewska
kategoria: referat + ankieta

Szkolne gry uczniów
autor: Małgorzata Zatorska
kategoria: artykuł

Trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Chlipała
kategoria: opracowanie

Szkoła źródłem niepowodzeń szkolnych uczniów
autor: Maria Wawruszczak
kategoria: referat

Dziecko w świecie mediów
autor: Sabina Ślazińska
kategoria: artykuł

Pedagogika zabawy - pojęcie, geneza i wykorzystanie
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: artykuł

Znajomość metod pedagogiki zabawy wśród nauczycieli edukacji elementarnej a wpływ warsztatów PSPiA Klanza na ich pracę dydaktyczno-wychowawczą
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: artykuł

"Od poczęcia do narodzin" - scenariusz lekcji z "Wychowania do życia w rodzinie"
autor: Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: scenariusz lekcji

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Izabela Chłód
kategoria: opracowanie

Muzyk jako pedagog
autor: Beata Kajmowicz
kategoria: referat

Agresja w szkole
autor: Sabina Ślazińska
kategoria: artykuł

Pozycja społeczna ucznia w klasie szkolnej
autor: Małgorzata Noga
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć "Prawa dziecka"
autor: Elżbieta Beata Kozłowska
kategoria: scenariusz zajęć

Wpływ mass mediów na współczesną rodzinę polską
autor: Joanna Miłosz Paturalska
kategoria: artykuł

Trudności w nauce pisania i czytania
autor: Danuta Pilarska
kategoria: opracowanie

Fundamenty szczęśliwej rodziny
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: refarat

Program zajęć rozwojowo-edukacyjnych "Łatwiej być razem"
autor: Joanna Rusin
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny "Zanim będzie za późno"
autorzy: Joanna Rusin, Grażyna Kuzimska-Juraszewska
kategoria: program edukacyjny

Analiza zdarzenia krytycznego
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: analiza przypadku

Jak dziecku pomóc ? O skutecznej komunikacji w rodzinie.
autor: Renata Gudowicz
kategoria: scenariusz spotkania z rodzicami

Wpływ oceniania na przebieg procesu dydaktycznego
autor: Karolina Walczykowska
kategoria: artykuł

Ocenianie - wspólne dojrzewanie w szkole
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Wychowywanie polskich uczniów, czyli komuna zintegrowana
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Program pracy wychowawczej przeznaczony do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum
autor: Mieczysław Zadworny
kategoria: plany pracy

Współpraca nauczycieli i rodziców - przykład scenariusza i projektu
autor: Joanna Małocha
kategoria: scenariusz wywiadówki + projekt edukacyjny

Metody nauczania i formy pracy
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: referat

Scenariusz lekcji wychowawczej "Prawa i obowiązki ucznia"
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: scenariusz lekcji

Wskazówki do udanej i efektywnej rozmowy nauczyciela z rodzicami uczniów
autor: Marzena Leniak
kategoria: artykuł

Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo ?
autor: Marzena Leniak
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Beata Zawada
kategoria: plany pracy

Proces wychowania, a osobowość społeczna jednostki
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wartość i rodzaje ćwiczeń ortofonicznych w metodyce przedszkolnej
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój mowy dziecka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice uwzględniające procesy oddziaływania wychowawczego na wychowanka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Metody aktywne
autor: Ewa Szopińska
kategoria: artykuł

Wzorce komunikowania się nauczyciela z uczniami
autor: Marzena Jantas
kategoria: artykuł

Czynniki warunkujące rozwój mowy
autor: Marzena Jantas
kategoria: artykuł

Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: referat

Kary i nagrody w wychowaniu
autor: Małgorzata Zajdel
kategoria: referat

Jak zapobiegać agresji u dzieci
autor: Aneta Buras-Walentowska
kategoria: artykuł

Charakterystyka uczących się
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Rodzina: jej funkcje, zadania i przemiany
autor: Wioletta Mlonka
kategoria: artykuł

Program pracy wychowawczej dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany pracy

Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata wobec rodziny
autor: Maja Strzelecka
kategoria: opracowanie

Misja współczesnego nauczyciela
autor: Katarzyna Wądołowska-Lesner
kategoria: artykuł

Projekt edukacyjny "Gimnazjum pełne kwiatów"
autor: Joanna Możdżyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu wychowawczego klasy III
autor: Grażyna Witak
kategoria: opracowanie

Dlaczego warto oglądać kreskówki ? albo Miejsce w sercu.
autor: Mariola Szczęsna
kategoria: esej

Program działań wychowawczych w klasie o nachyleniu programowym matematyczno-informatyczno-ekonomicznym
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: plany pracy

Skuteczne kierowanie uczeniem się i zachowaniem
autor: Marta Rutkowska
kategoria: artykuł

Emocjonalna przemoc wobec dzieci
autor: Urszula Kulig
kategoria: artykuł

Ankieta na temat "Problem narkomanii wśród młodzieży"
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: ankiety

Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opis i analiza przypadku

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dziecka
autor: Beata Czeladka
kategoria: referat

Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej na tle przedstawicieli i zadań
autor: Małgorzata Lach
kategoria: opracowanie

Program "Samorządność w mojej szkole"
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: plany pracy

Jak żyć godnie i szczęśliwie w relacjach: nauczyciele, rodzice i dzieci ?
autor: Janina Tańcula
kategoria: artykuł

Program wychowawczy dla klasy czwartej
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Rola katechety w rozbudzeniu w dziecku pragnienia wszechstronnego rozwoju osobowości
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Jak uczyć się szybko i skutecznie ?
autor: Alicja Szustakowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Ankieta na temat przemocy
autor: Krzysztof Pelc
kategoria: ankiety

Metoda Dobrego Startu
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Wpływ rodziny na aspiracje i wybór zawodu przez dzieci
autorzy: Marta Morawska, Beata Załucka, Justyna Nowicka
kategoria: artykuł

Mandala w arteterapii
autor: Bożena Mądrzak
kategoria: artykuł

Znaczenie profilaktyki badania mowy w przedszkolu - wnioski z przesiewowych badań logopedycznych
autor: Mariusz Jesiołowski
kategoria: referat

Sprawozdanie z przebiegu komputerowych badań wzroku w systemie "Widzę" w powiecie przeworskim
autor: Mariusz Jesiołowski
kategoria: referat

Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy nauczyciela
autor: Gabriela Drozd
kategoria: artykuł

Moje spostrzeżenia na temat pracy w klasach integracyjnych
autor: Marzena Zykubek
kategoria: artykuł

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej ?
autor: Jolanta Cieślik
kategoria: artykuł

Wakacyjna wspólnota rodzinna
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Kryteria ocen z zachowania "Uczeń na szóstkę"
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: ocenianie

Plan pracy Szkolnej Rady Koleżeńskiej
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: plany pracy

Program pracy socjoterapeutycznej z uczniami gimnazjum
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: plany pracy

ADHD - pomóżmy naszym dzieciom
autor: Magdalena Zakrzewska
kategoria: referat

Percepcja społeczna
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dyslalia jako zaburzenie mowy
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego na przykładzie uczniów klas III Gimnazjum Nr 5 w Grudziądzu
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dom rodzinny a marzenia o przyszłym małżeństwie i rodzinie
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dom dziecka jako placówka zastępująca naturalne środowisko rodzinne
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Scenariusz godziny wychowawczej "Poznajmy się lepiej"
autor: Janusz Jaworski
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej "Czy jestem trzeźwym człowiekiem ?"
autor: Magdalena Zakrzewska
kategoria: scenariusz lekcji

Trening twórczości z komputerem
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: scenariusze zajęć

Autorytet nauczyciela
autor: Kamila Suchańska
kategoria: artykuł

Moje prawa, moje obowiązki, moje wartości - czyli jak lepiej żyć w mojej szkole ?
autor: Agata Łopaciuk
kategoria: konspekt lekcji

E.G. White "Wychowanie" - próba recenzji
autor: Izabela Glazer
kategoria: artykuł

W stronę lektury "Łatwe posłuszeństwo" K. Kuzmy
autor: Izabela Glazer
kategoria: artykuł

Trudności z koncentracją uwagi
autor: Barbara Wójcik
kategoria: referat

Odrabianie lekcji bez stresu
autor: Barbara Wójcik
kategoria: referat

Zagrożenia współczesnej rodziny polskiej
autor: Bożena Brzostowska
kategoria: artykuł

Skutki uzależnień i nałogów
autor: Irena Gorzałczyńska
kategoria: konspekt lekcji

Agresja - definicja i rodzaje
autor: Irena Gorzałczyńska
kategoria: artykuł

Przejawy bierności społecznej dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo z problemem alkoholowym. Trudności w akomodacji społecznej dziecka.
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Wizja i misja szkoły integracyjnej
autor: Iwona Guzik
kategoria: artykuł

Plusy i minusy szkolnej integracji
autor: Iwona Guzik
kategoria: artykuł

Praca z dzieckiem nadpobudliwym
autor: Ewa Zagórska
kategoria: artykuł

Klasyczne metody relaksu i ich znaczenie w zapobieganiu i usuwaniu napięcia psychofizycznego
autor: Urszula Kijowska
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji wychowawczej "Dlaczego ludzie palą papierosy ? Papierosy, a zdrowie człowieka."
autor: Anita Wolska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej "Jak porozumiewać się ?"
autor: Anita Wolska
kategoria: scenariusz lekcji

Wykorzystanie ankiety do ewaluacji procesu kształcenia
autor: Witold Zagórski
kategoria: opracowanie

Plan wychowawczy klasy III gimnazjum
autor: Witold Zagórski
kategoria: plany pracy

Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez rówieśników ucznia z zaburzeniami mowy
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: analiza przypadku

Scenariusz zajęć profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy
autor: Beata Stasiak
kategoria: scenariusz zajęć

Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki ?
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Beata Kapinos
kategoria: artykuł

Czas wolny - wróg czy sprzymierzeniec ?
autor: Anna Ziaja
kategoria: artykuł

Przemoc wobec dziecka
autor: Izabela Franc
kategoria: artykuł

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Uzależnienia - obraz kliniczny.
autor: Barbara Skaba
kategoria: artykuł

Jak nakłonić dziecko do nauki ?
autor: Anna Michalska
kategoria: artykuł

Historia badań nad dysleksją
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Komunikacja interpersonalna
autor: Aneta Konefał
kategoria: prezentacja multimedialna

Diagnoza środowiska klasowego za pomocą metod socjometrycznych
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak
kategoria: opracowania / analizy

Dyscyplina w placówce - pojęcie, rodzaje i jej znaczenie w życiu człowieka
autor: Ewa Zagórska
kategoria: artykuł

Scenariusz przygotowań do obchodów "Dnia bez agresji"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: scenariusz imprezy

Poczucie własnej wartości
autor: Mariusz Szymonik
kategoria: prezentacja multimedialna

Diagnoza środowiska szkolnego
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak
kategoria: prezentacja multimedialna

Komunikacja i interakcja w klasie szkolnej
autor: Anna Kornas
kategoria: artykuł

Ulotka - narkotyki
autor: Katarzyna Jesionek
kategoria: materiały pomocnicze

Ankieta - sytuacja rodzinna, materialna i wychowawcza wychowanków
autor: Katarzyna Jesionek
kategoria: ankiety

Program Pedagogizacji Rodziców "Wychowujmy razem"
autor: Justyna Hałgas
kategoria: program edukacyjny

Problem dzieci krzywdzonych
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Genetyka czy błędy wychowawcze ? Nadpobudliwe dzieciaki.
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Ewolucja pojęcia integracja edukacji wczesnoszkolnej
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Rodzina i jej funkcje wychowawcze
autor: Anna Strzelecka
kategoria: artykuł

Klasa szkona jako specyficzne środowisko wychowawcze
autor: Anna Kornas
kategoria: artykuł

Jak uczyć lepiej ?
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak, Marzena Mielcarek
kategoria: prezentacja multimedialna

Mam "trudne" dziecko !
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

Pedagogiczna diagnoza postaw rodzicielskich w kontekście przygotowania młodzieży do życia społeczno-rodzinnego
autor: Maja Buczkowska-Gola
kategoria: artykuł

Szkoła - rzecznikiem praw dziecka
autor: Anna Strzelecka
kategoria: artykuł

Jak się uczyć ?
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy pedagoga szkolnego
autor: Anna Dominiczak
kategoria: plany pracy

Wykorzystanie logoterapii jako elementu terapii pedagogicznej oraz rozwijanie słuchu fonematycznego
autor: Anna Dominiczak
kategoria: artykuł

Podmiotowość dziecka-wychowanka, a podmiotowość wychowawcy w codziennej pracy
autor: Elżbieta Gumienna
kategoria: artykuł

Wpływ zajęć socjoterapeutyczych na budowanie poczucia własnej wartości wśród grupy młodzieży gimnazjalnej w Drzonkowie
autorzy: Anna Dobrowolska, Ewa Trześniowska
kategoria: opracownie

Metoda Dobrego Startu
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: artykuł

Władza w relacji nauczyciel - uczeń
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: artykuł

Opis procedury terapeutycznej moczenia nocnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
autor: Elżbieta Kozioł-Sołtysik
kategoria: artykuł

Dobre rady dla rodziców - dzieci i internet
autor: Janina Pieczątkowska
kategoria: artykuł

Znaczenie rodziny w stymulacji rozwoju dziecka
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Bożena Korchut
kategoria: artykuł

Skutki "mody na posiadanie"
autor: Barbara Rytel
kategoria: artykuł

Gdy rodzina sobie nie radzi
autor: Ewa Stefańczyk
kategoria: artykuł

Agresja w szkole podstawowej
autor: Ewa Stefańczyk
kategoria: artykuł

Trudności wychowawcze w szkole
autor: Bożena Frieda
kategoria: artykuł

Niepowodzenia szkolne i ich uwarunkowania
autor: Danuta Słodownik
kategoria: artykuł

Moje spotkania z rodzicami. Z doświadczeń pedagoga szkolnego.
autor: Beata Piórko
kategoria: artykuł

Muzykoterapia jako forma wspomagająca biblioterapię
autor: Agnieszka Ostrowska
kategoria: artykuł

Problem dziecka odmawiającego chodzenia do szkoły
autor: Wioletta Janiak
kategoria: referat

Palenie papierosów szkodzi zdrowiu
autor: Katarzyna Werbińska
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt wychowawczy Klubu Profilaktyki Szkolnej "Żyj mądrze i zdrowo"
autor: Hanna Borowska-Warchoł
kategoria: projekt edukacyjny

Propozycje zabaw muzycznych do wykorzystania na lekcjach matematyki w klasach I-III
autor: Mirela Sokołowska
kategoria: artykuł

Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży - rozpoznanie i zapobieganie
autor: Grażyna Gaszek
kategoria: artykuł

Siniaki na mózgu czyli o samotności dziecka odrzuconego
autor: Andrzej Olszewski
kategoria: artykuł

Autorytet nauczyciela współczesnego - kryzys czy nowa jakość ?
autor: Beata Cieminska
kategoria: artykuł

Podstawowe przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych u dzieci
autor: Elżbieta Kozioł-Sołtysik
kategoria: artykuł

Przyczyny niepowodzeń szkolnych
autor: Renata Pulikowska
kategoria: artykuł

Szkoła a rodzina - relacje na co dzień
autor: Ewa Paczos
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego
autor: Renata Stręgiel
kategoria: analiza przypadku

Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą
autor: Joanna Ozimek
kategoria: opracownie

Uwarunkowania osiągnięć szkolnych
autor: Jolanta Bączkowska
kategoria: referat

W nurcie odpowiedzialności za wychowanie
autorzy: Lilla Kwiatkowska, ks. Leszek Smoliński
kategoria: artykuł

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji ?
autor: Anna Wołpiuk-Ochocińska
kategoria: artykuł

Uczniowie zdolni - co o nic wiemy ?
autor: Anna Wołpiuk-Ochocińska
kategoria: artykuł

> > > następne

< < < wróć


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 66 gości

  reklama