Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: resocjalizacja, kryminalistyka

Przestępczości w krajach Unii Europejskiej w oczach studentów
autor: Marta Śmieszek
kategoria: artykuł

Rola i zadania policji w zwalczaniu terroryzmu w Polsce
autor: Darek Bogdaniuk
kategoria: opracowanie

Resocjalizacja nieletnich środkami kultury fizycznej
autor: Przemysław Król
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Piotr Serafin
kategoria: awans zawodowy

Przestępczość transgraniczna na granicy wschodniej - nielegalna migracja
autor: Magdalena Zadrożny
kategoria: artykuł

Biblioterapia jako forma wspomagania rozwoju
autor: Karolina Andrzejczak
kategoria: artykuł

Czasowe opuszczenie zakładu karnego formš przygotowania skazanego do wolnoœci ?
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Właściwoœci i warunki dotyczące skazanego oraz jego funkcjonowanie przed dokonaniem przestępstwa, po dokonaniu przestępstwa lub w okresie odbywania kary, które wykluczają możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia
autor: Anna Żytecka
kategoria: artykuł

Wybrane problemy etyczne w pracy psychologa sądowego
autor: Anna Żytecka
kategoria: artykuł

Skuteczne poszukiwanie pracy przez Internet
autor: Maria Jakóbik-Ilić
kategoria: artykuł

Procedury "Niebieskich Kart"
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: opracowanie

Prostytucja nieletnich i młodocianych
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Typ instytucji resocjalizacyjnych w Polsce w świetle obowiązujących norm prawnych
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Cele oraz zadania współczesnej resocjalizacji - przegląd wybranych stanowisk teoretycznych
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Zakłady Poprawcze w Polsce - próba charakterystyki
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Prawda i mity na temat dopalaczy
autor: Joanna Gorczyca
kategoria: artykuł

Czynności materialno-techniczne Policji
autor: Iwona Michoń
kategoria: artykuł

Przemoc wobec dzieci
autor: Anita Kania
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja multimedialna

System penitencjarny w wybranych państwach
autor: Anita Kania
kategoria: konspekt zajęć

Nagroda w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty grupowej przestępczości nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: artykuł

Prostytucja dziecięca jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Wpływ powszechnej dostępności środków psychoaktywnych na przestępczość nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: referat

Niedostosowanie społeczne w świetle badań i literatury
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Rodzaje zakładów karnych i ich przeznaczenie, systemy wykonywania kary oraz klasyfikacja skazanych
autorzy: Hanna Jarosz, Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Recydywiści - droga wykolejenia społecznego oraz przeciwdziałanie zjawisku
autorzy: Hanna Jarosz, Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Pomoc postpenitencjarna w Polsce - stan prawny i aktualne problemy
autor: Agata Malec
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Musiał
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Moroz
kategoria: awans zawodowy

Autorski program wychowawczo terapeutyczny "trzymaj się prosto"
autor: Marcin Jędrzejowski
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Jędrzejowski
kategoria: awans zawodowy

Wybrane metody resocjalizacyjne w pracy pedagoga z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szerzawach
autor: Maciej Herwart
kategoria: opracowanie

Zachowania dysfunkcjonalne wychowanków Schronisk dla Nieletnich
autor: Robert Wierzbicki
kategoria: artykuł

Przyczyny agresji u wychowanków placówek resocjalizacyjnych
autor: Robert Wierzbicki
kategoria: artykuł

Społeczne uwarunkowania przestępczości nietetnich
autor: Marcin Błaszczyk
kategoria: artykuł

Niekonwencjonalne metody śledcze
autor: Anna Bielińska
kategoria: opracowania/analizy

Bez domu - bez szans na lepsze jutro...
autor: Olga Kiedel
kategoria: referat

Ramowy program wychowawczy indywidualnej opieki wychowawczej
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Metody prowadzenia nauki pływania wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
autor: Marek Zawartko
kategoria: opracowanie

Scenariusz programu "Jesienny rajd rowerowy do Jesionki"
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Stosunki społeczne w klasie szkolnej
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Za i przeciw swobodnemu dostępowi do pornografii
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Występowanie trudności w sferze identyfikacji nieznanych zwłok
autor: Joanna Kopyt
kategoria: artykuł


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 223 gości

  reklama