Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: wychowanie, sprawy społeczne, pedagogizacja rodziców

Zobacz także publikacje w kategorii: pedagogika, psychologia

"Jeśli nie my, to kto?". Przewodnik dla szkół
autor: Aleksander Gabryel
kategoria: opracowanie

Przestępczości w krajach Unii Europejskiej w oczach studentów
autor: Marta Śmieszek
kategoria: artykuł

Alkoholizm w rodzinie w projekcji rysunkowej dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Autorytet
autor: Monika Piskorz-Joniec
kategoria: konspekt lekcji

Dlaczego agresja ?
autor: Andrzej Polanowski
kategoria: artykuł

Plan wychowawczy w klasie 3 gimnazjum
autor: Katarzyna Berner
kategoria: plany pracy

Patologia w rodzinie a sytuacja szkolna dzieci
autor: Marta Markiewicz
kategoria: artykuł

Ankieta dotycząca problemu uzależnień
autor: Agata Banasik
kategoria: ankiety

Recepta na "owocną współpracę" rodziców z nauczycielami
autor: Karolina Zawadzka
kategoria: opracowanie

Nowa szkoła, nowe miasto
autor: redakcja
kategoria: aktualności

W drodze do sukcesu, czyli jak zadbać o wszechtronny rozwój ucznia i zerwać ze szkolną nudą ?
autor: Michaela Fuchs
kategoria: artykuł

Agresja międzyrówieśnicza
autor: Anna Majchrowska-Kielak
kategoria: konspekt lekcji

Plan współpracy z rodzicami
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Ankieta "Bezpieczeństwo w szkole"
autor: Karolina Helmin
kategoria: ankiety

Plan współpracy z rodzicami
autor: Karolina Helmin
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gawęda
kategoria: awans zawodowy

Zdobądź stypednium na realizację pasji z Pasjopolis !
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan działań wychowawcy klasy drugiej
autor: Katarzyna Jankowska
kategoria: plany pracy

Edukacja ustawiczna człowieka konsumującego
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Komputer, Smartfon i książka obok siebie
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Ustalić wspólne granice w szkole
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Program edukacyjny "Młody Obywatel"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zmiany związane z przemianami współczesnej rodziny
autor: Kinga Głowacka
kategoria: artykuł

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Kinga Kiliańska
kategoria: plany pracy

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych i wychowawczych dziecka z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością ruchową
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania trudności szkolnych i wychowawczych dziecka z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
autor: Agnieszka Kuliga
kategoria: analiza przypadku

Jak minął rok ? Co nam się udało a co nie w mijającym roku szkolnym
autor: Marzena Majewska
kategoria: scenariusz lekcji

Praca z roszczeniowymi rodzicami
autor: Agnieszka Thomas
kategoria: artykuł

Kiedy w szkole dzieje się źle, czyli stop przemocy w szkole
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat ?
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Dzień bez konfliktu
autor: Kinga Haremza
kategoria: scenariusz lekcji

Zaniedbywanie dzieci w rodzinie
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rodzina jako środowisko kształtowania się więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rozwód rodziców i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Rola motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w procesie uczenia się
autor: Anna Mikołajec
kategoria: referat

Przemoc seksualna wobec dzieci
autor: Maria Brudek
kategoria: prezentacja multimedialna

Wpływ komputerów i tabletów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Społeczna i własna postawa wobec osób niepełnosprawnych
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Problematyka nieœmiałości dziecięcej
autor: Joanna Pazdańska
kategoria: artykuł

Projekt edukacyjny "Bezpiecznie zakręceni"
autor: Karina Surowiec
kategoria: projekt edukacyjny

Oferta szkoleniowa UMK w Toruniu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Warsztaty dla uczniów i rodziców "W Młynie nauki"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Nasze obowiązki
autor: Magdalena Staniszewska
kategoria: konspekt zajęć

Poznajmy się lepiej
autor: Magdalena Staniszewska
kategoria: konspekt zajęć

Szkodliwość palenia tytoniu
autor: Magdalena Staniszewska
kategoria: konspekt lekcji

Rola dziadków w życiu dziecka
autor: Marta Walisiak-Szkudlarek
kategoria: artykuł

Niepełnosprawni są wśród nas - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność
autor: Karina Sowa
kategoria: konspekt lekcji

Jak pomóc dziecku z ADHD ?
autor: Aleksandra Krauze
kategoria: artykuł

"Dopalacze - wypalacze" - prezentacja dla rodziców
autor: Jolanta Salwa
kategoria: prezentacja multimedialna

"Dopalacze - wypalacze" - prezentacja dla uczniów
autor: Jolanta Salwa
kategoria: prezentacja multimedialna

5 największych pomyłek jakie robią rozwodzący się rodzice
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z działalności Klubu Wolontariusza
autor: Żaneta Kwapisz
kategoria: opracowanie

Program rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów i uczennic "Pielęgnując wartości będziemy lepsi w przyszłości"
autor: Joanna Mikołajczak, Małgorzata Kusińska
kategoria: program edukacyjny

Ankieta do rodziców na temat zagrożeń występujących na terenie szkoły związanych z przemocą i agresją
autor: Joanna Szyc
kategoria: ankiety

Program działań wolontariatu
autor: Anna Lipska
kategoria: awans zawodowy

Czy jesteśmy optymistami ?
autor: Joanna Szyc
kategoria: konspekt lekcji

Wypalanie traw
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Paleniu "Nie!" - profilaktyka uzależnień
autor: Celina Smolarczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Plan działań wychowawczych w klasie VI
autor: Celina Smolarczyk
kategoria: plany pracy

Przemoc a agresja
autor: Magdalena Zadrożny
kategoria: konspekt lekcji

Metody uczenia się
autor: Izabela Karaś
kategoria: prezentacja multimedialna

Zabawy integracyjne
autor: Agata Maćkowiak
kategoria: opracowanie

Dlaczego warto czytać dziecku książki ?
autor: Joanna Walczak
kategoria: artykuł

Studium przypadku uczennicy mało tolerowanej w klasie
autor: Ewa Pyzio
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku dziecka agresywnego
autor: Ewa Pyzio
kategoria: analiza przypadku

Wokół pojęcia rodziny
autor: Marta Pietrycha
kategoria: artykuł

Uzależnienie, a nowe media - program profilaktyczny
autor: Małgorzata Kusińska, Joanna Mikołajczak
kategoria: program edukacyjny

Zdrowe odżywianie
autor: Monika Szławieniec-Reczuch
kategoria: referat

Eliminowanie subtancji szkodliwych z najbliższego otoczenia dziecka
autor: Monika Szławieniec-Reczuch
kategoria: referat

Gry i zabawy integracyjne
autor: Marta Tylka
kategoria: konspekt zajęć

Jak chronić młodzież przed negatywnym wpływem telewizji ?
autor: Marek Klimiuk
kategoria: referat

Ankieta na temat sposobów spędzania czasu wolnego
autor: Marek Klimiuk
kategoria: ankiety

Scenariusz obchodów drugiej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem "Smoleńsk - pamiętamy"
autor: Aneta Guzek
kategoria: scenariusz apelu

Subkultury młodzieżowe
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Analiza ankiety na temat wpływu mass mediów na rozwój dziecka oraz polskiej edukacji w obliczu nowych technologii - Cyfrowa Szkoła
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: opracowanie

Dysfunkcje współczesnej rodziny - konsekwencje w życiu dziecka
autor: Ilona Ruda, Marta Węcławek
kategoria: prezentacja multimedialna

Program wychowawczy grupy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Normy społeczne i reguły zachowań w naszym życiu
autor: Kamila Kaliska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan pracy Rady Rodziców
autor: Aleksandra Stolarczyk
kategoria: plany pracy

Trudna młodzież jako problem współczesnej pedagogiki
autor: Dawid Karol Kołodziej
kategoria: artykuł

Program działań wychowawczych "Poznaj Kielce"
autor: Barbara Knap, Przemysław Kasprzyk
kategoria: program edukacyjny

Zachowania ryzykowne a AIDS
autor: Jolanta Matysiak
kategoria: scenariusz zajęć

Przemoc - jak ją rozpoznawać i jak niszczyć ?
autor: Justyna Karpińska
kategoria: scenariusz zajęć

Portale społecznościowe w życiu młodzieży szkolnej
autor: Dariusz Doniecki
kategoria: opracowanie

Schemat wywiadu dla uczniów z trudnościami
autor: Ewa Walczak
kategoria: opracowanie

Jak się uczyć ? Zachowanie uczniów
autor: Emilia Marszałek
kategoria: referat

Rozwój psychofizyczny dzieci. Nikotyna - kiedy i dlaczego dziecko sięga po papierosy ?
autor: Emilia Marszałek
kategoria: referat

Udział rodziców w życiu szkoły
autor: Emilia Marszałek
kategoria: ankiety

Umowa przyjacielska między uczniami a wychowawcą/nauczycielem
autor: Emilia Marszałek
kategoria: opracowanie

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum
autor: Beata Małecka
kategoria: plany pracy

Program profilaktyczny propagujący wysoki poziom kultury osobistej ze szczególnym uwzględnieniem kultury języka
autor: Beata Małecka
kategoria: program edukacyjny

Ankieta dla uczniów oceniająca pierwsze półrocze
autor: Beata Małecka
kategoria: ankiety

Ankieta dla nauczycieli - wspomaganie rozwoju uczniów uwzględniające ich indywidualną sytuację
autor: Edyta Cytloch
kategoria: ankiety

Choroba cywilizacyjna - AIDS
autor: Anna Zemsta
kategoria: prezentacja multimedialna

Netykieta, czyli o kulturze w Internecie
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: prezentacja multimedialna

Kara śmierci
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: prezentacja multimedialna

Eutanazja
autor: Katarzyna Dzieł
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak sobie radzimy w sytuacjach zagrożenia ?
autor: Karolina Feledyn
kategoria: konspekt zajęć

Jak pokonać złość ?
autor: Karolina Feledyn
kategoria: konspekt zajęć

Prezentacja książki Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek - rozwiązywanie konfliktów między rodzicami i dziećmi"
autor: Danuta Molenda
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie "Dojrzewamy..."
autor: Agnieszka Osowska
kategoria: scenariusz zajęć

Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci
autor: Anna Pondo
kategoria: konspekt lekcji

IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
autor: Urszula Pielużek
kategoria: opracowanie

Substancje uzależniające: alkohol, narkotyki, papierosy
autor: Agnieszka Nadbrzeżna
kategoria: konspekt lekcji

Edukacja do profesjonalizmu - list otwarty dla wszystkich, którym zależy by po prostu "chciało się chcieć"
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Trudny próg do pokonania czyli jak pomóc czwartoklasiście ?
autor: Maria Bartas
kategoria: scenariusz spotkania z rodzicami

Prawdy i mity o alkoholizmie
autor: Lidia Zys, Małgorzta Mitko-Lesiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozwój psychiczny i społeczny młodzieży gimnazjalnej w okresie adolescencji
autor: Ilona Trybuła
kategoria: artykuł

Grupa rówieśnicza – jej pojęcie, organizacja i struktura oraz funkcje wychowawcze
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna dzieci, młodzieży i nastolatków
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i nastolatków po zajęciach szkolnych
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Problematyka czasu wolnego dzieci, młodzieży i nastolatków w szerokim kontekście pedagogicznym
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Czas wolny dzieci i młodzieży - jego funkcje, cechy i aspekty
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: artykuł

Program wychowawczy w klasie II gimnazjum
autor: Irena Orłowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Irena Orłowska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych "Pomagam innym"
autor: Emilia Chmielewska, Iwona Koziorowska-Mikołajczak
kategoria: plany pracy

Przekraczanie granic dobrego smaku w prasie
autor: Anna Kaszczyszyn
kategoria: artykuł

Żółwie
autor: Beata Szelągowska-Stypik
kategoria: scenariusz zajęć

Relacje intymne codzienności współczesnych młodych ludzi
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Codzienne życie młodej matki - izolacja od świata oraz oderwanie od spraw ludzi dorosłych
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Popularność ucznia w zespole klasowym
autor: Piotr Sadurski
kategoria: artykuł

Rodzina na tle współczesności
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Rozwód a racjonalne wyjście z kryzysu na tle funkcjonowania dziecka
autor: Urszula Bukowska
kategoria: artykuł

Charakterystyka przyczyn powstawania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej
autor: Tomasz Grzyb
kategoria: opracowanie

Sieciomaniak
autor: Katarzyna Rek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Kulturalny bądź na co dzień, bo to jest nowy trend w modzie !
autor: Katarzyna Rek
kategoria: scenariusz lekcji

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (negatywne relacje interpersonalne w klasie)
autor: Agnieszka Kochanik
kategoria: analiza przypadku

Program profilaktyczny "Odnajdźmy się..." - praca z rodziną dysfunkcyjną
autor: Monika Szypulska
kategoria: program edukacyjny

Ankieta - Oceń swoje zachowanie
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: ankiety

Tematy godzin wychowawczych dla klasy III oraz IV technikum
autor: Anna Nogawczyk
kategoria: plany pracy

Opis i analiza przypadku wychowawczego ucznia nadpobudliwego
autor: Katarzyna Polaniak
kategoria: analiza przypadku

Test z wychowania do życia w rodzinie
autor: Aneta Kuta
kategoria: ocenianie

Rozwój potrzeby seksualnej
autor: Anna Pawełczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Toleracja religijna
autor: Mariola Rogowicz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Bycie matką
autor: Małgorzata Wybór
kategoria: prezentacja multimedialna

Zostali rodzicami. Gdzie szukać pomocy ?
autor: Małgorzata Wybór
kategoria: prezentacja multimedialna

Irena Sendlerowa - człowiek o dobrym sercu
autor: Barbara Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji

Poznajmy się lepiej
autor: Elżbieta Urbaniak
kategoria: scenariusz lekcji

Jestem wartościowym człowiekiem
autor: Elżbieta Urbaniak
kategoria: scenariusz lekcji

Clubbing
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Przemoc w rodzinie a prawa dziecka
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Przemoc nauczyciela wobec ucznia
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Dlaczego czuję się osobą nie dyskryminowaną społecznie
autor: Dariusz Zuzok
kategoria: artykuł

W patriotycznym duchu
autor: Barbara Kryger
kategoria: projekt edukacyjny

Uczeń trudny wychowawczo
autor: Elżbieta Słupek
kategoria: prezentacja multimedialna

Szkolne programy zapobiegania przemocy
autor: Agnieszka Schodowska
kategoria: referat

Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: konspekt zajęć

Dlaczego palenie szkodzi ?
autor: Barbara Musiał
kategoria: prezentacja multimedialna

Edukacja patriotyczna - program Kochasz ty dom
autor: Dorota Sznajder
kategoria: artykuł

Nieznany świat nastolatka
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: esej

Rola rodziny w życiu człowieka w świetle teorii relacji z obiektem: pierwsze dwa miesiące życia dziecka
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: artykuł

Autorski program z pierwszej pomocy przedmedycznej "Każdy z nas może uratować życie"
autor: Halina Krowiak
kategoria: program edukacyjny

Agresja wśród dzieci i młodzieży
autor: Barbara Albin
kategoria: artykuł

Sukces w szkole jest możliwy. Poradnik dla rodziców
autor: Iwona Dawidziak
kategoria: referat

Dyskryminacja
autor: Dariusz Zuzok
kategoria: twórczość własna

Hello Kitty produktem konwencjonalizującym znaczenia w języku i kulturze popularnej
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Zmysłowe sacrum - jak reklama i kultura popularna ucieleśniają sacrum (na wybranych przykładach)
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Aksjologia w kreacji wizerunku polskiego polityka, czyli co o wartościach i wartościwaniu mają nam do powiedzenia rywale polityczni toczący bój na słowa na polskiej scenie politycznej
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Różne odcienie prawdy... czyli o kłamstwie nastolatków
autor: Izabela Stępień
kategoria: artykuł

Czy warto czekać - problem inicjacji seksualnej
autor: Magdalena Kardas
kategoria: konspekt lekcji

Perspektywy Młodych na rynku pracy
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Bezpieczny Internet
autor: Monika Korczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola komputera w życiu dziecka
autor: Ewa Mioduszewska
kategoria: referat

Zachęcajmy dziecko do ruchu
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Rola komputera w życiu dziecka
autor: Ewa Mioduszewska
kategoria: referat

Zachęcajmy dziecko do ruchu
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Grażyna Wilczyńska
kategoria: artykuł

Metody i techniki aktywizujące stosowane w nauczaniu języka angielskiego
autor: Olga Bochenek-Kaczmarczyk
kategoria: artykuł

Dlaczego czasami zachowuję się agresywnie ? Jak mogę sobie z tym poradzić ?
autor: Anna Ochyl
kategoria: scenariusz lekcji

Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska wychowawcze
autor: Hanna Nawrocka
kategoria: artykuł

Jak uczyć tolerancji ?
autor: Agnieszka Wysocka
kategoria: artykuł

Coaching rodzicielski
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Refleksje na temat wychowawczej roli szkoły
autor: Barbara Depa
kategoria: artykuł

Zajęcia z autoprezentacji - pomysł na godzinę wychowawczą
autor: Marzena Borek
kategoria: scenariusz zajęć

Plakat naukowy (by wycieczka stała się edukacyjna)
autor: Marzena Borek
kategoria: artykuł

Palenie papierosów wyszło z mody !
autor: Ewa Soszyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Będę ładnie pisać !
autor: Kamila Muc-Buczyńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej
autor: Anna Trumińska
kategoria: scenariusz zajęć

Streszczenie artykułu "Komunikacja małżeńska"
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: artykuł

Wychowanie do wartości
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Tożsamość studenta a neoliberalizm i marksizm
autor: Angelika Kubik
kategoria: artykuł

Są gotowi, żeby edukować - już teraz !
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Konferencja "Jestem gotowy, żeby edukować. Już teraz !"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Czas wolny poświęcany dzieciom przez rodziców
autor: Dorota Głowacka
kategoria: artykuł

Przemoc rówieśnicza
autor: Agata Majda
kategoria: prezentacja multimedialna

Program profilaktyki "Przeciwdziałanie agresji w szkole"
autor: Agata Majda
kategoria: program edukacyjny

Sztuka przetrwania wymaga współdziałania
autor: Agnieszka Borko
kategoria: scenariusz zajęć

Patologie społeczne - przemoc w rodzinie
autor: Mariola Wolska-Surmacz
kategoria: referat

Znaczenie systemu kar i nagród w wychowaniu rodzinnym dziecka
autor: Joanna Kamer
kategoria: artykuł

Alkohol jako przyczyna - alkoholowego zespołu płodowego (FAS)
autor: Patrycja Tyczewska
kategoria: artykuł

Procedury "Niebieskich Kart"
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: opracowanie

Pedagogizacja rodzicow "Cała Polska czyta dzieciom"
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: artykuł

Kontrakt wychowawczy
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: opracowanie

Chcę poznać samego siebie. Poznanie własnej osoby podstawą prawidłowej samooceny
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: konspekt zajęć

Agresji i przemocy mówimy stop !
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: konspekt zajęć

Ankieta dla rodziców na temat przemocy i agresji w szkole
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: ankiety

Okazywanie szacunku innym osobom
autor: Aneta Kruczyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa
autor: Monika Salamonowicz
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Monika Salamonowicz
kategoria: plany pracy

Mediacji wśród uczniów
autor: Katarzyna Ziółkowska
kategoria: projekt edukacyjny

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej sprawdzającej stan wiedzy wychowanków z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
autor: Jolanta Wereszczyńska
kategoria: ankiety

Scenariusz lekcji o patronie szkoły Jakubie Kani
autor: Aleksandra Lewecka-Latosińska
kategoria: scenariusz lekcji

"Współpraca z rodzicami" - ankieta dla rodziców
autor: Aleksandra Lewecka-Latosińska
kategoria: ankiety

Plan zajęć wychowawczych do realizacji z młodzieżą szkoły zawodowej uwzględniający specyfikę określonego kierunku kształcenia zawodowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: plany pracy

Scenariusz obchodów "Światowego Dnia Praw Człowieka"
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: scenariusze

Projekt socjalny "Pokażmy, że warto..." dotyczący organizacji i prowadzenia bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych
autor: Marcin Gierczyk
kategoria: innowacja pedagogiczna

Lekcje języka angielskiego dla przedszkolaków
autor: Bogusława Wrona
kategoria: artykuł

O autyzmie dla dzieci
autor: Katarzyna Stefaniak
kategoria: scenariusz zajęć

Ankieta dla ucznia "Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym"
autor: Anna Górecka
kategoria: ankiety

Dobre maniery
autor: Katarzyna Kornacka
kategoria: prezentacja multimedialna

Dziecko w sieci - zagrożenia
autor: Katarzyna Kornacka
kategoria: prezentacja multimedialna

Praca opiekuńczo-wychowawcza z klasą szkolną
autor: Magdalena Straszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Opieka w innym systemie etycznym - Mahometanizm
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: artykuł

Kobiecość we współczesnym świecie. Społeczno-kulturowy "coming out" lesbijek
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: artykuł

Łamanie praw mniejszości romskiej w Polsce
autor: Jolanta Bojsza
kategoria: artykuł

Moralność - czy warto
autor: Jolanta Bojsza
kategoria: artykuł

Romek i Julka, czyli historyjka krótka z miejskiego podwórka
autor: Jolanta Bojsza
kategoria: scenariusz przestawienia

Co po maturze ?
autor: Danuta Nowak
kategoria: artykuł

To my - wasze nałogi
autor: Alicja Janiec
kategoria: scenariusz happeningu

Być wychowawcą dzisiaj
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Znaczenie wybranych koncepcji człowieka w rozumieniu problemu wychowania
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Portret rodziny dziecka niepełnosprawnego
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Diagnoza osoby uzależnionej od alkoholu na przykładzie Jana K.
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Ankieta dotyczącą "dopalaczy"
autor: Magdalena Orszewska-Grzegorek
kategoria: ankiety

Sprawozdanie z imprezy klasowej "Halloween"
autor: Marta Ignacik
kategoria: opracowanie

Rodzice o polskiej oświacie
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Plan metodyczny zajęć wychowawczych "Emocje - dobry czy zły doradca"
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Plan metodyczny zajęć wychowawczych "Co to jest higiena ?"
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Rolewicz
kategoria: awans zawodowy

Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
autor: Tomasz Owsiany
kategoria: prezentacja multimedialna

Kodeks zachowań uczniów klas IV-VI
autor: Andrzej Hałoń
kategoria: opracowanie

Tematyka zajęć "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy V i VI szkoły podstawowej
autor: Andrzej Hałoń
kategoria: plany pracy

Ankieta dla rodziców uczniów klasy IV
autor: Andrzej Hałoń
kategoria: ankiety

Osobowość, umiejętności i zadania wychowawcy klasy
autor: Anna Duda
kategoria: artykuł

Ciało i zdrowie - wartości najwyższe
autor: Beata Tyżaj
kategoria: artykuł

Negatywny wpływ czasopism młodzieżowych na wychowanie młodego pokolenia
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: artykuł

Prawda i mity na temat dopalaczy
autor: Joanna Gorczyca
kategoria: artykuł

Plan wychowawczy pod hasłem polskich przysłów ludowych
autor: Alicja Janiec
kategoria: plany pracy

Przemoc wobec dzieci
autor: Anita Kania
kategoria: konspekt zajęć + prezentacja multimedialna

Pieśni patriotyczne
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dostosowanie wymagań edukacyjnych
autor: Maciej Buzicki
kategoria: opracowanie

Nie kupuj kota w worku, czyli czemu służy reklama
autor: Izabela Bujak
kategoria: konspekt lekcji

Etyka w zawodzie nauczyciela
autor: Anna Gudzińska-Niemiec
kategoria: artykuł

Program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole
autor: Anna Gudzińska-Niemiec
kategoria: program edukacyjny

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością w szkole
autor: Anna Gudzińska-Niemiec
kategoria: opracowanie

Praca zespołowa. Integracja, partnerstwo i aktywne działanie
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: artykuł

"Jacy jestemy ?" - lepiej poznajemy siebie i kolegów z klasy
autor: Halina Kolińska
kategoria: scenariusz lekcji

Agresja w nas i wokół nas
autor: Halina Kolińska
kategoria: scenariusz lekcji

Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego prezentującymi różne postawy rodzicielskie
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: referat

Ja i Ty - poznajemy się nawzajem !
autor: Karolina Gacal
kategoria: konspekt zajęć

Błędy wychowawcze
autor: Karolina Gacal
kategoria: prezentacja multimedialna

Anonimowa ankieta dla dzieci dotycząca bezpieczeństwa dzieci w szkole
autor: Krystyna Sommer
kategoria: ankiety

Scenariusz otrzęsin klas pierwszych
autor: Beata Szymańska
kategoria: scenariusze

Program profilaktyczno-wychowawczy "Pokonać agresję"
autor: Bożena Kuc
kategoria: program edukacyjny

Postawy rodzicielskie
autor: Mirosława Hanke-Kowal
kategoria: artykuł

Dekalog dobrego nauczyciela czyli traktuj mnie nauczycielu "po ludzku"
autor: Beata Kręciewska
kategoria: opracowanie

Ankieta badająca środowisko domowe ucznia
autor: Julita Mirowska
kategoria: ankiety

Zadania opiekuna grupy
autor: Zyta Warachowska
kategoria: plany pracy

Wpływ klasy szkolnej na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Sposoby integracji zespołu klasowego
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (absencja ucznia na zajęciach szkolnych)
autor: Monika Ośmiałowska
kategoria: analiza przypadku

Scenariusz zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień "Nałóg nikotynowy"
autor: Iwona Kowalska
kategoria: scenariusz zajęć

Ankieta dla rodziców
autor: Roksana Jarecka
kategoria: ankiety

Ankieta "Nasza klasa"
autor: Roksana Jarecka
kategoria: ankiety

...żeby z wycieczki wszyscy wrócili zdrowi i cali
autor: Bożena Dutkiewicz
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku dyskryminacji jednej z uczennic przez zespół klasowy
autor: Agnieszka Bejger
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku asymilacji uczennicy innej narodowości w polskiej szkole
autor: Agnieszka Bejger
kategoria: analiza przypadku

Akceptować siebie i innych
autor: Katarzyna Sojka
kategoria: konspekt lekcji

Rola matki w procesie wychowania dziecka - funkcje miłości macierzyńskiej
autor: Lucyna Filipczyk
kategoria: artykuł

Rola ojca w procesie wychowania dziecka - funkcje miłości ojcowskiej
autor: Lucyna Filipczyk
kategoria: artykuł

Kultura języka - moda na wulgaryzmy ?
autor: Aneta Śmiłowska
kategoria: konspekt lekcji

Jak można zapobiegać uzależnieniom ?
autor: Patrycja Ejsmont
kategoria: konspekt lekcji

Ankieta skierowana do uczniów klas IV i  V - zajęcia dodatkowe
autor: Monika Grodzka
kategoria: ankiety

Prawa człowieka prawami mojej szkoły
autor: Magdalena Muchla
kategoria: prezentacja multimedialna

Asertywność na co dzień
autor: Ewa Krynicka
kategoria: scenariusz lekcji

Czy warto mieć przyjaciela ?
autor: Ewa Krynicka
kategoria: scenariusz lekcji

Dom Pomocy Społecznej jako środowisko wychowawcze
autor: Joanna-Dorota Piaskowska
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawczej w klasie czwartej
autor: Dorota Jachimiuk
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie szóstej
autor: Dorota Jachimiuk
kategoria: plany pracy

Rozpoznaję agresję
autor: Dorota Jachimiuk
kategoria: konspekt lekcji

Plan pracy wychowawczej w klasie I-III
autor: Karolina Adamaszek
kategoria: plany pracy

Jak zapobiegać agresji wśród nieletnich
autor: Anna Chojowska
kategoria: referat

Jak rozmawiać o seksie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie ?
autor: Katarzyna Szmaglik
kategoria: artykuł

Jak uniknąć zagrożeń z sieci ?
autor: Joanna Rudzka
kategoria: prezentacja multimedialna

11 Listopada - Dzień Niepodległości
autor: Mariusz Dereziński
kategoria: prezentacja multimedialna

Nagradzanie i karanie, czyli jak wychować szczęśliwe dziecko
autor: Anna Siluk
kategoria: referat

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
autor: Mariusz Dereziński
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola agresji w życiu społecznym
autor: Anna Chmiel
kategoria: artykuł

Jak rozmawiać z nastolatkami ?
autorzy: Grażyna Kumorek-Mastalerz, Barbara Kumorek
kategoria: prezentacja multimedialna

Prawidłowa komunikacja międzyludzka źródłem zdrowia psychicznego dzieci i ich rozwoju
autorzy: Grażyna Kumorek-Mastalerz, Barbara Kumorek
kategoria: scenariusz prelekcji dla rodziców

Wpływ stosowania używek na rodzinę
autorzy: Grażyna Kumorek-Mastalerz, Barbara Kumorek
kategoria: scenariusz zajęć profilaktycznych

Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym ?
autorzy: Grażyna Kumorek-Mastalerz, Barbara Kumorek
kategoria: konspekt lekcji

Wpływ aktywności seksualnej nauczyciela na jego motywację do pracy zawodowej
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: artykuł

Media a agresja u dzieci
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Agresja
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela do analizy osiągnięć uczniów
autor: Aleksandra Lijewska
kategoria: opracowanie

Analiza osiągnięć ucznia
autor: Aleksandra Lijewska
kategoria: opracowanie

W poszukiwaniu sensu życia. Jak nie dać się wciągnąć w pułapki sekt religijnych
autor: Magdalena Prochot
kategoria: scenariusz zajęć

Niebezpieczny wizerunek piękna. Anoreksja i jej zabójcze skutki dla naszego organizmu
autor: Magdalena Prochot
kategoria: scenariusz zajęć

Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój emocjonalny dziecka
autor: Jolanta Czyż
kategoria: artykuł

Wychowanie bez porażek trudności wychowawcze w domu i w szkole
autor: Maria Kuboń
kategoria: artykuł

O wartości przyjaźni
autor: Beata Klyszcz
kategoria: konspekt lekcji

Metody radzenia sobie ze stresem
autor: Edyta Łęczycka
kategoria: artykuł

Media audiowizualne źródłem zagrożeń wychowawczych
autorzy: Justyna Post, Paulina Wysocka
kategoria: artykuł

Wychowanie seksualne młodzieży w szkole
autorzy: Aneta Krzyżanowska, Artur Krzyżanowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak być szczęśliwym ?
autor: Katarzyna Rakowska
kategoria: scenariusz lekcji

Karta pobytu wychowanka(ki) / Wniosek o przyznanie kieszonkowego / Opinia stałego zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka w placówce
autor: Arkadiusz Formela
kategoria: opracowanie

Jaki jestem w oczach innych ?
autor: Katarzyna Rakowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan pracy wychowawcy w klasie II gimnazjum
autor: Elżbieta Janucik
kategoria: plany pracy

Asertywność - sztuka bycia sobą
autor: Marcin Sielski
kategoria: scenariusz lekcji

Plan pracy wychowawczej w klasie drugiej gimnazjum
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie szóstej
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie piątej
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: plany pracy

Jak panować nad sobą - sposoby radzenia sobie z problemami
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: konspekt lekcji

Technika uczenia się
autor: Edyta Cetnarska
kategoria: konspekt lekcji

Zajęcia edukacyjne "Uczciwość w miejscu pracy"
autor: Andrzej Pionka
kategoria: scenariusz lekcji

Kształcenie ustawiczne - sięgaj po wiedzę przez całe życie
autor: Maria Jakóbik-Ilić
kategoria: artykuł

Wychowanie a wartości propagowane przez prasę młodzieżową
autor: Agnieszka Broś
kategoria: artykuł

Negatywny wpływ gier komputerowych na wychowanie młodego pokolenia
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: artykuł

Kilka wskazówek odnośnie wychowywania dorastającej młodzieży
autor: Izabela Gromada
kategoria: referat

Bezpieczne wakacje nad wodą
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Bezpieczne ferie zimowe dla dzieci
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Bezpieczne ferie zimowe dla rodziców
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozwijanie współpracy z rodziną warunkiem efektywniejszej pracy z dzieckiem
autor: Ewa Wiśniewska
kategoria: artykuł

Konwencja o Prawach Dziecka - norma i wartość, a nie kodeks praw
autor: Arkadiusz Formela
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusz spotkania z rodzicami "Poznać dziecko to znaczy lepiej je zrozumieć"
autor: Klaudia Hanasz
kategoria: scenariusze

Autorski plan pracy wychowawczej
autor: Monika Dawid
kategoria: plany pracy

Prawa dziecka
autor: Marta Żółkiewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Czy znam siebie ?
autor: Izabela Lewkowicz-Dziuba
kategoria: scenariusz lekcji

Agresja i przemoc wśród uczniów
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: prezentacja multimedialna

Program wychowawczy dla klasy I gimnazjum
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy II gimnazjum
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Program wychowawczy dla klasy III gimnazjum
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: plany pracy

Jak się uczyć aby nauka była skuteczna
autor: Grażyna Michalska
kategoria: prezentacja multimedialna

Istota i funkcjonowanie kodeksu ucznia w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie
autor: Marta Bobeła
kategoria: materiały pomocnicze

Istota i funkcjonowanie kodeksu etycznego nauczyciela w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie
autor: Izabela Truchan
kategoria: artykuł

Ankieta diagnozująca środowisko klasowe
autor: Anita Koperniak
kategoria: ankiety

Oczekiwania rodziców wobec wychowawcy
autor: Anita Koperniak
kategoria: ankiety

Propozycje rozkładów tematów godzin do dyspozycji wychowawcy dla szkół ponadgimnazjalnych
autor: Anita Koperniak
kategoria: plany pracy

Wykorzystywanie seksualne małoletnich a prostytucja nieletnich
autor: Mariusz Wiśniewski
kategoria: artykuł

Agresja i sposoby jej zapobiegania
autor: Małgorzata Rokosz
kategoria: scenariusz zajęć

Rozpoznawanie emocji
autor: Mariola Tomczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

"Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci", Adele Faber, Elaine Mazlish
autor: Ewelina Adamczyk
kategoria: artykuł

Konsekwencje naszych zachowań - zajęcia profilaktyczne
autor: Małgorzata Rokosz
kategoria: scenariusz zajęć

Relacje młodzież i dorośli
autor: Krzysztof Tyszka
kategoria: konspekt lekcji

Stres
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: konspekty (prezentacja multimedialna)

Anoreksja i bulimia
autor: Wioletta Gordziejewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Komunikacja niewerbalna, czyli jak można porozumiewać się bez słów
autor: Sylwia Lubińska
kategoria: konspekt lekcji

Przedstawienie teatralne klasy jako działanie angażujące i motywujące wszystkich uczniów
autor: Dorota Strojna-Imos
kategoria: analiza przypadku

Bezpieczne wakacje
autor: Anna Ramotowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola rodziców w życiu szkoły
autor: Małgorzata Wandrowska
kategoria: opracowanie

Projektowanie działań według metody animacji społeczno-kulturalnej lub metody organizowania środowiska
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: artykuł

Spektakl pod tytułem "Księżniczka Julia i książę Henryk"
autor: Katarzyna Rakowska
kategoria: scenariusze

Program wychowawczy dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej
autor: Katarzyna Dembska
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz zajęć "Zawsze dam sobie radę, bo jestem..."
autor: Alicja Szalewska
kategoria: scenariusze

Studium indywidualnego przypadku (rodzice niepełnosprawni)
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: analiza przypadku

Projekt edukacyjny "Przyjazna szkoła"
autor: Agnieszka Zalewska
kategoria: projekty edukacyjne

Patriotyzm i jego znaczenie we współczesności
autor: Beata Łubowska
kategoria: konspekt zajęć

Program profilaktyczny dla uczniów gimnazjum
autor: Beata Łubowska
kategoria: programy edukacyjne

Program wychowawczy "Moja ojczyzno - ukochana ziemio""
autor: Beata Łubowska
kategoria: programy edukacyjne

Plan pracy wychowawcy klasowego dla klas IV-VI
autor: Wioletta Uchto
kategoria: plany pracy

Projekt edukacyjny "Współdziałamy dla wspólnego dobra"
autor: Robert Zalewski
kategoria: projekty edukacyjne

Kradzież - skutki i odpowiedzialność prawna
autor: Agnieszka Zalewska
kategoria: scenariusz lekcji

Dlaczego warto być asertywnym ?
autor: Magdalena Piętak
kategoria: scenariusz lekcji

Lekcja integracyjna "Świat w ciemności"
autor: Elżbieta Trawczyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Opracowanie badania wyników nauczania z technologii informacyjnej
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: ocenianie

Karać, nie karać
autor: Tomasz Hanejko
kategoria: artykuł

Jak pokonać trudności w nauce szkolnej ?
autor: Lucyna Lemańczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Trudności wychowawcze. Zjawisko niedostosowania społecznego
autor: Magdalena Łupaczewska
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Aneta Michalska
kategoria: plany pracy

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza
autor: Aneta Michalska
kategoria: plany pracy

Rola wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym
autorzy: Marzena Grabowska, Beata Nowicka
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku celowości organizowania wycieczek
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: analiza przypadku

Tematyka godzin z wychowawcą w klasie V szkoły podstawowej
autor: Grażyna Żbikowska
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie drugiej gimnazjum
autor: Anna Więcek
kategoria: plany pracy

Plan Pracy Wychowawcy Klasowego
autor: Robert Zalewski
kategoria: plany pracy

Mistrzowie życia - czyli kto jest dla mnie autorytetem ?
autor: Monika Teodorowska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan pracy wychowawczej dla klasy I LO
autor: Magdalena Sienkiewicz-Lipińska
kategoria: plany pracy

Informacje dotyczące alkoholu i papierosów
autor: Joanna Prymon
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy wychowawczej
autor: Maja Cysewska
kategoria: plany pracy

Czynniki kształtujące trwałość małżeństwa
autor: Robert Zalewski
kategoria: konspekt lekcji

Godzina wychowawcza w klasie II gimnazjum
autor: Ewa Wróblewska
kategoria: plany pracy

Zagrożenia płynące z Internetu
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: scenariusz lekcji

Anoreksja - choroba duszy i ciała
autor: Ewa Michalak
kategoria: prezentacja multimedialna

Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze
autor: Katarzyna Barabasz
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć dotyczący komunikacji interpersonalnej
autor: Katarzyna Barabasz
kategoria: scenariusz zajęć

Jak sobie radzić z agresją i przemocą ?
autor: Elwira Grzelak
kategoria: scenariusz zajęć

Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego w klasie V
autor: Monika Bogatek
kategoria: analiza przypadku

Choroba a rozwój dziecka. Wpływ choroby przewlekłej dziecka na rodzinę
autor: Katarzyna Bednarz
kategoria: referat

Zagrożenia współczesnej cywilizacji
autor: Ewa Żurawska
kategoria: scenariusz zajęć + prezentacja multimedialna

Twórcza kara
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Konkurs wiedzy "Symbole narodowe"
autor: Izabela Borys
kategoria: konkursy

"Radość tworzenia" - program zajęć z zakresu arteterapii dla gimnazjum
autor: Grażyna Pietrzak
kategoria: program edukacyjny

"Absolwent" - program orientacji zawodowej dla gimnazjum
autor: Grażyna Pietrzak
kategoria: program edukacyjny

Opis i analiza przypadku braku akceptacji uczennicy przez środowisko rówieśnicze
autor: Sylwia Świątek
kategoria: analiza przypadku

Organizacja pracy domowej ucznia, czyli wskazówki dla rodziców jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się
autor: Renata Starzyńska
kategoria: artykuł

Dziwne zachowania dzieci, czyli moje dziecko zaczyna dorastać
autor: Iwona Karabela
kategoria: referat

Rozwiązywanie problemów między nauczycielem a uczniami
autor: Barbara Lewińska
kategoria: konspekt lekcji

Realizacja potrzeb psychospołecznych dziecka przewlekle chorego
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Ankieta dla rodziców "Współpraca szkoły z rodzicami"
autor: Jolanta Lipska
kategoria: ankiety

Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie edukacji i wychowania w polskich szkołach
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Współczesny patriotyzm wymaga profesjonalizmu
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Projekt "Kodeksu etycznego nauczyciela"
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: opracowanie

Projekt "Kodeksu ucznia"
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: opracowanie

Bicie - jak pomóc rodzicom - zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
autor: Elżbieta Stańska
kategoria: analiza przypadku

Diagnoza indywidualnego przypadku dziecka 13-letniego
autor: Justyna Jasińska
kategoria: analiza przypadku

Projekt profilaktyczny dotyczący agresji "Nie prób drugiemu, co tobie niemiłe"
autor: Justyna Jasińska
kategoria: program edukacyjny

Jak zapobiegać cyberprzemocy ?
autor: Jacek Sienkiewicz
kategoria: artykuł

Program integracji uczniów klas V "Razem lepiej, łatwiej, ciekawiej"
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: plany pracy

Dziennik 3.05
autor: Józef Kańczugowski
kategoria: programy komputerowe

Wczesna profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem alkoholu przez dzieci i młodzież - poradnik dla rodziców
autor: Ewa Szamik
kategoria: opracowanie

Metody pracy z uczniami agresywnymi
autor: Bożena Idczak
kategoria: artykuł

Dziecko skrzywdzone - zaniedbanie
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Od konfliktu do porozumienia
autor: Zofia Twardowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sztuka dialogu - scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum
autor: Zofia Twardowska
kategoria: scenariusze

Program profilaktyczny "Droga do porozumienia - mediacja w szkole"
autor: Zofia Twardowska
kategoria: programy edukacyjne

Ankieta dotycząca Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: ocenianie

Test dotyczący współczesnych zagrożeń życia
autor: Agnieszka Placzke
kategoria: testy

Bezpieczne ferie
autorzy: Ewa Ratajszczak, Małgorzata Wójtowicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Program wychowawczy dla klasy V
autor: Anna Szczepańska
kategoria: plany pracy

Ankieta "Co z ciebie za typ ?"
autor: Małgorzata Frąckowiak
kategoria: ankiety

Negatywny wpływ telewizji na wychowanie młodego pokolenia
autor: Iwona Kaczmarek
kategoria: referat

Wpływ telewizji i gier komputerowych na zachowanie młodzieży
autor: Aneta Kwiecień
kategoria: referat

Program wychowawczo-profilaktyczny dla klasy II gimnazjum
autor: Andrzej Byra
kategoria: plany pracy

Arkusz informacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia klasy II gimnazjum
autor: Andrzej Byra
kategoria: opracowanie

Nauczyciel, wychowawca i rodzic - jeden cel wspólne dobro - dziecko
autor: Agnieszka Placzke
kategoria: artykuł

Plan pracy godzin wychowawczych dla klasy I gimnazjum
autor: Joanna Anolik
kategoria: plany pracy

Wychowujemy pokolenie wyalienowanych ?
autor: Julia Siewruk
kategoria: artykuł

Diagnozowanie struktury socjologicznej klas w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: opracowanie

Rozkłady godziny wychowawczej dla klas 1-3 gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Projekt edukacyjny "Jestem uczciwy - nie ściągam"
autor: Beata Rybaczuk
kategoria: programy edukacyjne

Umiejętności wychowawcze rodziców (wstęp do rozważań na temat wychowania)
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Wagary - problem ucznia i szkoły
autor: Joanna Podkowa
kategoria: artykuł

Ochrona środowiska przed odpadami. Sortowanie śmieci i recykling jako metody ochrony środowiska przyrodniczego naszego regionu.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: konspekt lekcji

Program orientacji zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum
autor: Lidia Pawlusińska
kategoria: program edukacyjny + scenariusze zajęć

Pamiętniki Drugieja
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: twórczość własna

Plan pracy profilaktyczno-wychowawczej w klasie 6 wraz z tematyką godzin wychowawczych
autor: Dorota Miastkowska
kategoria: plany pracy

Współczesne zagrożenia rodziny - media
autorzy: Katarzyna Czardybon, Alina Kieres
kategoria: artykuł

Program wychowawczy oraz plan pracy wychowawcy w klasie I gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: plany pracy

Czego i w jaki sposób powinna uczyć dzisiejsza szkoła ?
autor: Józefa Wiśniowska
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI
autor: Aneta Hajda
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy IV
autor: Aneta Hajda
kategoria: plany pracy

Czy inny znaczy gorszy
autorzy: Ewelina Sacała, Sara Sacała
kategoria: esej

Stereotypy w kulturze
autorzy: Ewelina Sacała, Sara Sacała
kategoria: esej

Manifesty
autorzy: Ewelina Sacała, Sara Sacała
kategoria: esej

Przeciw manipulacyjnemu charakterowi komunikatów reklamowych
autor: Anna Kołodziej
kategoria: program edukacyjny

Miłość niejedno ma imię - podsumowanie rozważań na temat "Cierpień młodego Wertera" Goethego
autor: Agnieszka Banach
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji godziny z wychowawcą "Jak się uczyć ?"
autor: Agnieszka Banach
kategoria: konspekt lekcji

Plan wychowawczy dla klasy szóstej
autor: Zofia Bobrowska
kategoria: plany pracy

Problemy wychowawcze i edukacyjne ucznia klasy szóstej
autor: Zofia Bobrowska
kategoria: opis i analiza przypadku

Program zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w klasie I gimnazjum
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: plany pracy

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Przyczyny agresji wśród dzieci
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Przyczyny niepowodzeń szkolnych
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Dlaczego rodzice tracą autorytet ? - czyli o konsekwencjach stosowania niewłaściwych metod i modeli wychowania
autor: Joanna Burda
kategoria: referat

Gazetka szkolna "Chwila dla Gimnazjalisty"
autor: Jolanta Myśków
kategoria: materiały pomocnicze

Przemoc w rodzinie - jej źródła i rodzaje
autor: Magdalena Mikołajczak
kategoria: opracowanie

Rozwijanie samorządności uczniowskiej
autor: Joanna Fejstrowicz
kategoria: artykuł

Jak zyskać przyjaciół ?
autor: Joanna Martyni
kategoria: konspekt lekcji

Grecy w Polsce
autor: Marzena Opala
kategoria: scenariusz imprezy szkolnej

Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego "Kradzież w szkole"
autor: Arkadiusz Glinkowski
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego "Trudności w nauce"
autor: Arkadiusz Glinkowski
kategoria: analiza przypadku

Program adaptacji klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
autorzy: Joanna Kupczyńska, Łukasz Kupczyński
kategoria: programy edukacyjne

Innowacja metodyczno-programowa "W naszym mieście są tacy ludzie"
autorzy: Joanna Kupczyńska, Łukasz Kupczyński, Marlena Młynarczyk, Inga Szramka
kategoria: innowacje pedagogiczne

Prawa człowieka w szkole - jak o nich uczyć ?
autor: Maria Michalak
kategoria: opracowanie

Problemy wychowawcze w klasie i próby ich rozwiązania przez wychowawcę
autor: Jerzy Bojan
kategoria: opracowanie

Program pracy wychowawczej w klasie III LO
autor: Jerzy Bojan
kategoria: plany pracy

Kryteria ocen z zachowania (bez frekwencji)
autor: Jerzy Bojan
kategoria: ocenianie

Ankieta dla rodziców ucznia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Jerzy Bojan
kategoria: ankiety

Gry dyskusyjne na lekcje wychowawcze (szkoła ponadgimnazjalna)
autor: Jerzy Bojan
kategoria: opracowanie

Program wychowawczy klas I-III gimnazjum
autor: Elżbieta Piechorowska
kategoria: plany pracy

Ściągać - nie ściągać ? Czy to jeszcze jest pytanie ?
autor: Roman Badziąg
kategoria: konspekt lekcji

Internet - za i przeciw
autor: Jolanta Jasak
kategoria: scenariusz lekcji

Znaczenie ankiet w pracy wychowawczej
autor: Małgorzata Bujak
kategoria: opracowania/ankiety

Kultura masowa a wychowanie
autor: Dorota Dąbrowska
kategoria: referat

Trudne i ważne sprawy ukryte za wagarami
autor: Magdalena Kamieniarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola rodziny w życiu dziecka
autor: Elżbieta Szabelska
kategoria: opracowanie

Ankieta - znajomość WSO przez uczniów
autor: Monika Młynarczuk
kategoria: ankiety

Ofiary jednorękich bandytów
autor: Monika Młynarczuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Prawa człowieka w szkole
autor: Remigiusz Trembowski
kategoria: prezentacja multimedialna

Raport z badania dotyczącego spędzania wolnego czasu przez uczniów
autor: Marta Zubel
kategoria: opracowanie

Ankieta dotyczącego spędzania wolnego czasu przez uczniów
autor: Marta Zubel
kategoria: prezentacja multimedialna

Program współpracy z rodzicami klasy "0"
autor: Zofia Powązka
kategoria: program edukacyjny

Telefon komórkowy a zasady dobrego zachowania.
autor: Anna Baranowska
kategoria: konspekt lekcji

Ankiety dotyczące przemocy werbalnej
autor: Anita Apola
kategoria: ankiety

Jak prowadzić dziennik klasy w Internecie ?
autor: Jerzy Bojan
kategoria: prezentacja multimedialna

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego i wychowawczego "Praca z uczennicą w ciąży"
autor: Katarzyna Rzeźnicka
kategoria: analiza przypadku

Komunikacja werbalna i niewerbalna
autor: Sylwia Olszańska
kategoria: scenariusz lekcji

Stres i emocje mu towarzyszące. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
autor: Alina Tekieli-Łuska
kategoria: konspekty

Jesienne Święto Pieczonego Ziemniaka
autor: Anna Lato
kategoria: scenariusze

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
autor: Anna Lato
kategoria: plany pracy

Scenariusz przedstawienia profilaktycznego "Mądre rady Baby Jagi"
autorzy: Elwira Herman, Jolanta Urbanik
kategoria: scenariusze

Autorytet nauczyciela
autor: Aneta Świtowska
kategoria: referat

Szkoła jako środowisko wychowawcze
autor: Bogusława Miciura
kategoria: artykuł

Program wychowawczy dla klasy IV
autor: Marzena Maćkula
kategoria: plany pracy

Karać dziecko czy efektywnie dyscyplinować ?
autor: Anna Cwynar
kategoria: artykuł

Ankieta dla uczniów oceniająca przebieg lekcji
autor: Agnieszka Kurzyńska
kategoria: ankiety

Kondycja psychofizyczna nauczyciela-wychowawcy
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć kształtujących umiejętności prospołeczne
autor: Ewelina Kamińska
kategoria: scenariusze

Obowiązki rodziców wynikające z zakupu dziecku roweru, motoroweru i konsekwencje nieprzestrzegania tych obowiązków
autor: Andrzej Byra
kategoria: artykuł

Zestawienie semestralne
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: materiały pomocnicze

Dobry jak chleb
autorzy: Beata Bałdys, Dorota Stróżycka
kategoria: artykuł

Warsztaty dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: scenariusze

Kontrakt pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem
autor: Aneta Walczak-Urbańska
kategoria: opracowanie

Groźne rasy psów
autor: Małgorzata Polewany
kategoria: prezentacja multimedialna

Profilaktyka szkolna, założenia ogólne
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Wątki wychowania patriotycznego w literaturze pedagogicznej
autor: Dorota Chlipała
kategoria: referat

Co warto wiedzieć o chorobie AIDS i jak się ustrzec przed zakażeniem
autor: Ewelina Dąbrowska
kategoria: scenariusz lekcji

Chcę być dobrym kolegą, dobrą koleżanką
autor: Iwona Kornacka
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt lekcji wychowawczej "Jacy jesteśmy ?"
autor: Edyta Walkowiak-Zając
kategoria: konspekty

Plan wynikowy z "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy trzeciej gimnazjum
autor: Jolanta Raczuk
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy szóstej
autor: Jolanta Raczuk
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z "Wychowania do życia w rodzinie" dla klasy piątej
autor: Jolanta Raczuk
kategoria: plany pracy

Wpływ postaw rodzicielskich i metod wychowawczych na rozwój dzieci
autor: Anna Cwynar
kategoria: referat

Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek
autor: Marta Bodziony
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz imprezy środowiskowej "Tydzień Życzliwości"
autorzy: Honorata Hetman, Sabina Wilim
kategoria: scenariusze

Oddziaływanie rodziny na system wartości człowieka
autor: Justyna Fiedorczuk
kategoria: artykuł

Wędrówki po Ziemi Ropczyckiej sposobem na podnoszenie sprawności fizycznej i zapobieganie patologiom społecznym
autor: Elżbieta Tokarska
kategoria: program edukacyjny

Program wychowawczy szkoły podstawowej
autor: Gabriela Laudacka
kategoria: plany pracy

Dobre wychowanie zawsze w cenie ! O zasadach savoir-vivre'u.
autor: Hanna Maziarz
kategoria: scenariusz lekcji

Plan wychowawczy "Człowiek we współczesnym świecie"
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Szkoła bez agresji - czy to jest możliwe ?
autor: Dorota Szlendak
kategoria: referat

Projekt edukacyjny "Szlakiem rodu von Kleist"
autor: Magdalena Periżok-Kowalczyk
kategoria: programy edukacyjne

Program edukacji kulturalnej "Kultura zdobi i ułatwia życie"
autorzy: Joanna Porszke, Grażyna Watoła, Magdalena Wieczorek
kategoria: programy edukacyjne

Program godzin wychowawczych dla gimnazjum
autor: Robert Wędrowski
kategoria: plany pracy

Rozpoznajemy zachowania asertywne
autor: Joanna Dzierbicka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji wychowawczej "Zwroty grzecznościowe w naszym życiu"
autor: Ewa Piech
kategoria: scenariusze

Mikrosystem kulturowy w środowisku szkolnym, wychowawczym
autor: Robert Jakubik
kategoria: ankiety

Festiwal Piosenki Nieuzależnionej "Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą !"
autor: Katarzyna Jabłońska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Zachowania agresywne u dzieci - rozpoznawanie i zapobieganie
autor: Zbigniew Grala
kategoria: artykuł

Przyczyny zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży
autor: Zbigniew Grala
kategoria: referat

Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie ? - krótki poradnik
autor: Zbigniew Grala
kategoria: opracowanie

Subkultury młodzieżowe
autor: Emilia Chrustowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zeszyt ucznia klasy VI na lekcje godziny wychowawczej
autor: Joanna Miller
kategoria: opracowanie

Zeszyt uczestnika zielonej szkoły
autor: Joanna Miller
kategoria: opracowanie

Symbole naszej szkoły - lekcja ze sztandarem
autor: Iwona Gosek
kategoria: scenariusze

Skorumpowani czyli zepsuci
autor: Iwona Gosek
kategoria: prezentacja multimedialna

Przemoc w rodzinie
autor: Grażyna Majchrowska
kategoria: artykuł

Szkolne Forum Oświatowe w Trzebieży
autor: Jolanta Myśków
kategoria: artykuł

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wspierające wszechstronny rozwój uczniów klasy wyrównywania szans edukacyjnych
autor: Beata Lozor
kategoria: plany pracy

Co to znaczy dobra gazetka szkolna - klasowa  ?
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Gazetka szkolna "Exitus"
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: materiały pomocnicze

Metody i techniki pracy z grupą
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: opracowanie

Potrzeby dziecka i potrzeby opiekuńcze
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży "Rodzaje komunikacji międzyludzkiej"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży "Przyjaźń - ważna wartość w życiu młodego człowieka"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Program edukacyjny z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej "Mamy prawo znać prawo"
autorzy: Krystyna Krawczyk, Urszula Lisowska
kategoria: program edukacyjny

Analiza ankiet dotyczących nieobecności uczniów w szkole
autor: Grzegorz Gos
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz warsztatów dla rodziców poświęconych "Budowaniu Programu Profilaktycznego Szkoły"
autor: Joanna Kudlicka
kategoria: scenariusz warsztatów / opracowanie

Główne przyczyny powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
autor: Kamila Skonieczna
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt godziny wychowawczej "Katastrofy kolejowe i drogowe"
autor: Wioletta Szpigel
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej "Przyjaźń to..."
autor: Beata Szczelina
kategoria: scenariusze

Sprawdzian zewnętrzny po szkole podstawowej
autor: Justyna Tarnowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Trendy w żywieniu. Jak zdrowo się odżywiać.
autor: Małgorzata Kubicka
kategoria: konspekt lekcji

Plan pracy wychowawczej dla klasy VI
autor: Dorota Studnik
kategoria: plany pracy

Choroby cywilizacyjne i społeczne
autor: Danuta Wypiór
kategoria: scenariusz lekcji

Prawdziwa przyjaźń
autor: Aneta Stablewska
kategoria: scenariusz lekcji

Elektroniczne media - zagrożenia i szanse
autor: Joanna Nowosad
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan pracy wychowawczej dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Przybysławska
kategoria: plany pracy

Cykl spotkań z rodzicami w klasie V szkoły podstawowej
autor: Joanna Miller
kategoria: scenariusze + prezentacje multimedialne

Szkoła bez uzależnień
autor: Piotr Wierzbicki
kategoria: referat

Otyłość dzieci i młodzieży
autor: Piotr Wierzbicki
kategoria: referat

Anonimowa ankieta dla uczniów gimnazjum dotycząca problemu nikotynizmu
autor: Piotr Wierzbicki
kategoria: ankiety

Prawidłowy rozwój dziecka, a zdrowe odżywianie
autor: Ewa Broda
kategoria: referat

Jak rozwiązywać konflikty w klasie ?
autor: Marzena Piwowarczyk
kategoria: referat

Leonid Teliga - patron naszej szkoły
autor: Lidia Gręda
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Projekt edukacyjny "Pomagamy innym - Edukacja rozwojowa w szkole"
autor: Joanna Miller
kategoria: projekty edukacyjne

ADHD - objawy i sposób postępowania
autor: Mariola Wasilewska
kategoria: opracowanie

Jak sobie poradzić z godzinami wychowawczymi ?
autor: Iwona Górska
kategoria: artykuł

Dorastające dzieci - sytuacja rodzinna a zagrożenia
autor: Teresa Kumor
kategoria: artykuł

O agresji wśród dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Węgrzyn
kategoria: artykuł

Program edukacyjno-profilaktyczny "Bądź asertywny, masz prawo..."
autor: Teresa Kumor
kategoria: program edukacyjny

Problemy wychowawcze w szkole
autor: Beata Bagińska
kategoria: opracowanie

Internet a wychowanie
autor: Beata Bagińska
kategoria: artykuł

Konspekt godziny wychowawczej "Czy Walentynki mogą być polskie ?"
autorzy: Monika Jamiołkowska, Rafał Łojewski, Agnieszka Żakowska, Tomasz Żukowski
kategoria: konspekty

Konspekt godziny wychowawczej "Specyfika zawodu psychiatry, psychologa i pedagoga"
autorzy: Ewa Twarowska, Agnieszka Żakowska, Tomasz Żukowski
kategoria: konspekty

Konspekt godziny wychowawczej "Matki, mamy, mamusie..."
autorzy: Monika Jamiołkowska, Rafał Łojewski
kategoria: konspekty

Program "Zestawienie Ocen"
autor: Adam Godula
kategoria: aplikacje

Ankieta "Opinie młodzieży na temat subkultur"
autor: Agnieszka Heba
kategoria: ankiety

Wychowawcza wartość tradycji rodzinnych
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: referat

Zestaw lektur z zakresu psychologii i pedagogiki
autor: Małgorzata Gołojuch
kategoria: opracowanie

Scenariusz obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS
autor: Małgorzata Gołojuch
kategoria: scenariusz + prezentacja multimedialna

O granicy wychowania
autor: Robert Jakubik
kategoria: artykuł

Bezpieczny komputer i Internet to bezpieczni uczniowie
autor: Grzegorz Koloch
kategoria: prezentacja multimedialna

Stres przedegzaminacyjny, czyli... co o stresie wiedzieć należy ?
autor: Edyta Wojda-Kielak
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekt do lekcji wychowawczej "Książka też jest moim przyjacielem"
autor: Beata Chowaniak
kategoria: konspekty

Diagnoza środowiska rodzinnego - rodzina alkoholowa
autor: Kinga Musialska
kategoria: opracowania / analizy

Mediaholizm, TVholizm - uzależnienie od telewizji
autorzy: Marzena Jagielińska, Anna Mikołajczyk
kategoria: artykuł

Znaczenie kary i nagrody
autor: Ewa Jastrzębska
kategoria: artykuł

Niepokoje wychowawcze nurtujące młodych rodziców na łamach czasopism
autor: Ewa Jastrzębska
kategoria: opracowanie

Wpływ wyjazdów kolonijnych i wycieczek na zmiany w zachowaniu się wychowanków
autor: Natalia Pudełko
kategoria: artykuł

Integracja w grupie dziewcząt starszych
autor: Natalia Pudełko
kategoria: artykuł

Bajki dla uczniów gimnazjum - zabawy integracyjne
autor: Beata Jankowska
kategoria: twórczość własna

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów - oceniająca pracę nauczyciela
autor: Jerzy Kornas
kategoria: ankiety

Nałogi XXI wieku - uzależnienie od komputera, telefonu, telewizora
autor: Jerzy Kornas
kategoria: artykuł

Plany pracy godzin wychowawczych dla klas IV-VI
autor: Maria Kowalczuk
kategoria: plany pracy

Wychowawcza rola kar i nagród
autor: Wioletta Iwańska
kategoria: artykuł

Wypoczynek dziecka w świetle obowiązków szkolnych
autor: Wioletta Iwańska
kategoria: artykuł

Scenariusz godziny z wychowawcą "Stres. Jak sobie radzić z emocjami ?"
autor: Ewa Malinowska
kategoria: scenariusze

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjno-wychowawczych
autor: Wiktoria Stachoń
kategoria: analiza przypadku

Ankieta końcowa dla uczniów klas trzecich gimnazjum
autor: Emilia Komorowska
kategoria: ankiety

Scenariusz imprezy klasowej "Wieczór andrzejkowy"
autor: Beata Szymańska
kategoria: scenariusze

Regulamin samorządu uczniowskiego
autor: Beata Szymańska
kategoria: plany pracy

Zestwienie roczne ocen
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: arkusz kalkulacyjny

Wychowawcze aspekty wspinaczki skałkowej
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Kryzys współczesnej kultury a orientacje życiowe młodzieży
autor: Marian Nowak
kategoria: artykuł

Klasa jak orkiestra - czyli jak i po co integrować
autor: Marzena Lis
kategoria: referat

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży "Jak tworzyć udaną grupę"
autor: Małgorzata Rodak
kategoria: konspekty

Alkoholizm plagą narodową
autor: Robert Płaziuk
kategoria: opracowanie

Przedstawienie wychowawczo-profilaktyczne "Palenie, a zdrowie człowieka. Sąd nad papierosem."
autor: Gabriela Szulik
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Stop paleniu papierosów"
autorzy: Alicja Barańska, Anna Jaworska-Strzelec
kategoria: scenariusze

Scenariusz inscenizacji "Sąd nad papierosem"
autorzy: Alicja Barańska, Anna Jaworska-Strzelec
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji "AIDS - wszystko, co powinieneś wiedzieć"
autor: Gabriela Szulik
kategoria: scenariusze

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
autor: Gabriela Szulik
kategoria: konkursy

Program współpracy z rodzicami "Wywiadówki inaczej"
autor: Danuta Kocoń
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz przedstawienia "Stop agresji"
autor: Danuta Kocoń
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Odzyskanie Niepodległości przez Polskę"
autor: Danuta Kocoń
kategoria: scenariusze

Ankiety dla uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w szkole i w najbliższym środowisku
autor: Barbara Bartoś
kategoria: ankiety

Jak można przeciwdziałać przemocy w szkole?
autor: Eugeniusz Nowak
kategoria: artykuł

Edukacja uczniów w strategii działań profilaktyczno-wychowawczych szkoły wobec agresji
autor: Agnieszka Jóźwiak
kategoria: program edukacyjny

Plan pracy wychowawcy klasowego
autor: Krystyna Michałowska-Zys
kategoria: plany pracy

Jak uczyć patriotyzmu we współczesnej szkole
autorzy: Alicja Trembowska, Anna Dorota Skalik
kategoria: prezentacja multimedialna

Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły
autor: Maria Gromada
kategoria: scenariusz lekcji

Opis i analiza przypadku nieakceptowania jednej z uczennic przez zespół klasowy
autor: Wioletta Dawidziak
kategoria: analiza przypadku

Skrypt do zajęć "Przeciwdziałanie agresji. Porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów bez przemocy."
autor: Dariusz Karczewski
kategoria: opracowanie

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: ocenianie

Analiza semestru "Nasza klasa w statystykach"
autor: Małgorzata Drosdalska-Mucha
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola telewizji w życiu uczniów klas III i VI
autor: Barbara Olech
kategoria: opracownia / analizy

Bezpieczeństwo w szkole i w domu - "Płytka wyobraźnia to kalectwo"
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: konspekt lekcji

Skuteczność kar i nagród w wychowaniu
autor: Joanna Nalewajko
kategoria: referat

Osobowość nauczyciela - wychowawcy
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

O karach stosowanych w wychowaniu
autor: Anna Ciołka
kategoria: referat

Zagrożenia rodziny XXI wieku
autor: Ewa Przygońska
kategoria: artykuł

Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym
autor: Ewa Burzało
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola rodziny w wychowaniu chrześcijańskim na przestrzeni XIX i XX stulecia
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Rola wychowawcy w budowaniu właściwych relacji w klasie. O integracji i więzi klasowej.
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: artykuł

Porządek na lekcji
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Jak sobie radzić i postępować z dziećmi, które przejawiają zachowania agresywne
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Scenariusz inscenizacji "Przyjaźń ?"
autor: Anna Hora-Lis
kategoria: scenariusze

Nieobecność jako konsekwencja problemów dydaktycznych ucznia
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: analiza przypadku

Jak rozładować agresję poprzez twórczość
autor: Izabela Hejna
kategoria: artykuł

Słabszy, mniejszy, gorszy? O tym, jak warunki fizyczne dziecka mogą wpłynąć na jego akceptację w grupie.
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Nieśmiałość
autor: Sylwia Krause
kategoria: artykuł

Program wspomagania rozwoju dzieci poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych "Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn"
autor: Renata Szefler
kategoria: program edukacyjny

Program "Być wolontariuszem"
autor: Renata Szefler
kategoria: program edukacyjny

Dziecko i Internet
autor: Katarzyna Sielska
kategoria: scenariusze

Konkurs profilaktyczny wiedzy o nikotynizmie, alkoholizmie, narkomanii i AIDS
autorzy: Joanna Kapuśniak, Ewa Pawlus
kategoria: konkursy

Ściągi i szkolne kłamstwa
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Niegrzeczne czy nadpobudliwe
autor: Renata Ciupak
kategoria: artykuł

Współpraca szkoły z rodzicami
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: referat

Analiza przypadku - integracja z rówieśnikami w gimnazjum
autor: Marcin Cetnar
kategoria: analiza przypadku

Recenzja książki Alana i Robert Davidsonów "Tajemnica sukcesu. Jak wychować wspaniałe dziecko"
autor: Joanna Urbańczyk
kategoria: artykuł

Recenzja książki Annette Kast-Zahn "Każde dziecko może nauczyć się reguł. Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym"
autor: Joanna Urbańczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz godziny wychowawczej "Moje zachowanie świadczy o mnie"
autor: Katarzyna Kralka
kategoria: scenariusze

Konspekty lekcji wychowawczych "Zdrowe odżywianie" oraz "Zdrowe zęby - piękny uśmiech"
autor: Beata Joszko
kategoria: konspekty

Konspekt godziny wychowawczej "Kultura w życiu codziennym - obycie umila życie"
autor: Magdalena Szymańska
kategoria: konspekty

Wybór modelu rodziny (ilość dzieci oraz ich płeć)
autor: Monika Stryszawska
kategoria: artykuł

Rodzina jako miejsce poznawania i realizowania wartości
autor: Ewa Kazimierczak
kategoria: referat

Decyzja o kształceniu dzieci (wybór poziomu wykształcenia)
autor: Monika Stryszawska
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia z zakresu profilaktyki uzależnień pt. "Zachowaj trzeźwy umysł"
autorzy: Jadwiga Falkiewicz, Elżbieta Pisarek, Zofia Usiądek, Robert Wędrowski
kategoria: scenariusz inscenizacji

Bez domu - bez szans na lepsze jutro...
autor: Olga Kiedel
kategoria: referat

My - różnice i podobieństwa
autor: Anna Mizgier
kategoria: konspekt lekcji

Depresja u dzieci i młodzieży
autor: Joanna Małocha
kategoria: prezentacja multimedialna

Program wychowawczy "Wybór szkoły i zawodu"
autor: Elżbieta Łach
kategoria: program edukacyjny

Program integracyjny dla klasy pierwszej gimnazjum "Stanowimy zgrany zespół"
autor: Elżbieta Łach
kategoria: program edukacyjny

Plan wychowawczy dla klasy drugiej gimnazjum "Uczeń jako człowiek społeczności lokalnej i jego przynależność do regionu"
autor: Elżbieta Łach
kategoria: plany pracy

Scenariusz godziny wychowawczej dla klasy VI szkoły podstawowej "I Ty możesz zostać twórcą..."
autor: Dorota Bielawska
kategoria: scenariusze

Położenie życiowe dziecka, mieszkańca wsi popegerowskiej
autor: Małgorzata Wiśniewska
kategoria: artykuł

Powiedz "nie" - ćwiczenie umiejętności skutecznego odmawiania
autor: Alicja Sroka
kategoria: scenariusz zajęć

Narkotyki. Zażywasz - przegrywasz.
autor: Alicja Sroka
kategoria: scenariusz zajęć

"Ucieczka w alkohol" - przyczyny i skutki sięgania po alkohol
autor: Alicja Sroka
kategoria: scenariusz zajęć

Rola poradnika wychowawcy w budowaniu wizji człowieka - jako osoby na tle treści merytorycznych i działań metodycznych
autor: Magdalena Linke
kategoria: opracowanie

Scenariusz lekcji wychowawczej o paleniu papierosów
autor: Agnieszka Skrodzka
kategoria: scenariusze

Współczesny styl życia
autor: Aneta Kuta
kategoria: esej

Ankieta "Chcę być dobrym nauczycielem, wychowawcą"
autor: Bożena Kurak
kategoria: ankiety

"W pętli uzależnienia" - zajęcia profilaktyczne
autor: Elwira Wojtasik
kategoria: scenariusz zajęć

> > > następne


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 225 gości

  reklama