Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: wychowanie przedszkolne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Mirosława Bajus
kategoria: awans zawodowy

Problemy adaptacyjne 3-latków w przedszkolu - wskazówki dla rodziców
autor: Bogumiła Flisek-Górna
kategoria: referat

Program autorski "Nauka czytania w przedszkolu" wg metody I. Majchrzak
autor: Dorota Cios
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zajęć korelujący muzykę z literaturą dziecięcą
autor: Anna Nowak
kategoria: scenariusze

Woda wspólnym naszym dobrem
autor: Małgorzata Gumińska
kategoria: artykuł

Scenariusz sytuacji edukacyjnej dzieci z grup integracyjnych 4-5 letnich "Drzewa wokół nas"
autor: Małgorzata Gumińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć dla dzieci 3-4 letnich z umuzykalnienia "Wszystko jest muzyką"
autor: Katarzyna Konieczna
kategoria: scenariusze

Zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela przedszkola wobec dzieci sześcioletnich
autor: Joanna Zdanowicz
kategoria: artykuł

System wspierania w procesie jakości edukacji -  świetlica socjoterapeutyczna
autor: Joanna Zdanowicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Dlaczego należy czytać dzieciom ?
autor: Anna Nowak
kategoria: referat

Roczny plan pracy przedszkolnego kółka plastycznego
autor: Anna Małysiak
kategoria: plany pracy

Wielofunkcyjna rola zabawek w procesie wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
autor: Gabriela Stańczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz do zajęć w grupie dzieci 5-letnich "Pomagamy uwolnić królewnę"
autor: Anna Małysiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci sześcioletnich "Turniej rycerski"
autor: Aneta Wojciechowska
kategoria: scenariusze

Zabawa jako forma wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa w oddziale integracyjnym przedszkola masowego. Przykładowe scenariusze zabaw.
autor: Gabriela Stańczyk
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki w grupie 6-latków
autor: Beata Kaczmar
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia biblioterapeutycznego "I ja tak potrafię"
autor: Małgorzata Bulanda
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji "Pasowania na przedszkolaka"
autor: Małgorzata Bulanda
kategoria: scenariusze

Arkusz obserwacji dziecka 3- i 4-letniego
autor: Urszula Maziarz
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości przedszkolnej zorganizowanej w grupie 4-latków z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Urszula Maziarz
kategoria: scenariusze

Projekt edukacyjny "Spotkania z przyrodą"
autorzy: Ewa Furtak, Urszula Łuszczew
kategoria: projekty edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: plany rozwoju

Zapoznanie dzieci z zeszytem w linie. Próby zahaczenia się o linię.
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: scenariusz zajęć

Dokumentacja dziecka 6-letniego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: opracowanie

Program postępowania korekcyjnego w wadach kończyn dolnych i stóp na przykładzie dzieci 6-letnich "Stwórzmy warunki do prawidłowego rozwoju postawy ciała"
autor: Anna Owczarek
kategoria: program edukacyjny

Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich "W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą"
autor: Anna Owczarek
kategoria: program edukacyjny

Zanim dziecko przyjdzie do przedszkola
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Wprowadzanie elementów języka angielskiego w przedszkolu
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł

Kształcenie ekologiczne dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Lucyna Fabia
kategoria: artykuł

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
autor: Agnieszka Małecka
kategoria: artykuł

Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania przypadku
autor: Jadwiga Kowalska
kategoria: analiza przypadku

"Mały przyrodnik" - program edukacyjny dla dzieci 5-6-letnich z zakresu poznawania przyrody i wychowania proekologicznego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: program edukacyjny

"Śniegowy bałwanek" - scenariusz zajęcia do pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w wieku przedszkolnym (nie posługującym się mową czynną)
autorzy: Gabriela Rotter, Grażyna Stryczek
kategoria: scenariusze

Plan Rozwoju Zawodowego
autor: Barbara Zawisza-Czarniecka
kategoria: plany rozwoju

Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu dydaktyczno-wychowawczego "Dziecko upośledzone umysłowo w grupie przedszkolnej"
autor: Barbara Zawisza-Czarniecka
kategoria: analiza przypadku

Scenariusz spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie 3-latków
autor: Marta Zynek
kategoria: scenariusze

Scenariusz do zajęcia koleżeńskiego
autor: Anna Folta
kategoria: scenariusze

Aktywność ruchowa w wieku przedszkolnym
autor: Anna Folta
kategoria: artykuł

Turniej "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
autorzy: Bogumiła Wilczyńska, Jolanta Nowak
kategoria: konkursy

Dziecko zdolne w przedszkolu
autor: Wanda Skowron
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia diagnozującego "Podróż do Afryki"
autor: Beata Gut
kategoria: scenariusze

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pióro
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Pióro
kategoria: plany rozwoju

Scenariusz zajęć zintegrowanych "W poszukiwaniu Wiosny"
autor: Maria Podgórni
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia jasełkowego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: scenariusze

Bajka terapeutyczna "Tato... dlaczego ?"
autor: Danuta Sorotowicz
kategoria: twórczość własna

Konspekt zajęcia dla 6-latków "Siedem dni ma tydzień"
autor: Aleksandra Krzemień
kategoria: konspekty

Konspekt zajęcia dla 3-latków "Na podwórku"
autor: Aleksandra Krzemień
kategoria: konspekty

"Odwiedzamy supermarket" - zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy
autor: Agata Elżbieta Sokołowska
kategoria: scenariusz zajęć

Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego dziecka
autor: Stanisława Bator
kategoria: referat

Konspekty zajęć z obszaru edukacji regionalnej i plastycznej dla grup 6-latków
autor: Elżbieta Jędryka
kategoria: konspekty

Konspekty zajęć z obszaru edukacji matematycznej dla grup 5-latków
autor: Elżbieta Jędryka
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Przyklenk
kategoria: plany rozwoju

Edukacja przez ruch
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć w przedszkolu dla grupy sześciolatków
autor: Katarzyna Pellowska
kategoria: scenariusze

Istota i rozwój osobowości
autor: Krystyna Telus
kategoria: artykuł

Metoda Dobrego Startu
autor: Krystyna Telus
kategoria: artykuł

Wycieczka do Zoo
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz spotkania wigilijnego w przedszkolu
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusze

Prezentacja Filii Przedszkola nr 17 w Żorach
autor: Barbara Pawlas
kategoria: opracowanie

"Miodowa zabawa w ulu" dobrym sposobem na przyswojenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej
autor: Barbara Pawlas
kategoria: artykuł

"Zima na wesoło" - quiz przyrodniczy
autor: Agnieszka Kurzak
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich "Czarowanie baśni"
autor: Agnieszka Kurzak
kategoria: scenariusz zajęć

Zwierzęta na wiejskim podwórku
autor: Małgorzata Grabarczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Wprowadzenie litery L w oparciu o piosenkę "Listonosz"
autor: Renata Mądro
kategoria: scenariusz zajęć

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych "Zimowe zabawy"
autor: Dorota Kliś
kategoria: opracowanie

Dziecko z trudnościami w nauce czytania
autor: Małgorzata Gerkowska
kategoria: analiza przypadku

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla grupy "0"
autor: Agnieszka Białecka
kategoria: scenariusze

Miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: plany pracy

Jakie stwarzam warunki dzieciom w przedszkolu by stało się "istotą samodzielną, pełną energii i spontaniczności" ?
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Nauka czytania - wskazówki dla nauczycieli
autor: Aleksandra Głowacz
kategoria: artykuł

Miesięczny plan oczekiwanych rezultatów dla grupy 6-latków
autor: Aleksandra Głowacz
kategoria: plany pracy

Program edukacyjny "Komputer pomaga dziecku poznawać świat"
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich "Zabawa z wodą"
autor: Bożena Kupczak
kategoria: scenariusze

"Pamięć zaklęta w zbiorach" - z wizytą w Wojewódzkiej Bibliotece im. C. Norwida w Zielonej Górze
autor: Monika Urban
kategoria: scenariusz lekcji

Czy nauczyciel w dzisiejszych czasach powinien "mieć" czy "być" autorytetem ? - refleksje nauczyciela
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Czy przedszkole jest potrzebne ? - refleksje nauczyciela praktyka
autor: Barbara Biernat
kategoria: artykuł

Wykorzystanie komputera jako atrakcyjnego środka dydaktycznego w pracy z dzieckiem
autor: Magdalena Waseczko
kategoria: artykuł + scenariusze zajęć

Czy warto czytać dzieciom ?
autor: Alina Synowicka
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Renata Wilk
kategoria: artykuł

Kwiaty dla mamy i taty
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: scenariusz przedstawienia

"Ja i moja mama" - określanie stanów emocjonalnych w wybranych sytuacjach
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusz zajęć

Figle i psoty jesiennej pogody
autor: Magdalena Szymuś
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz spotkania integrującego dla dzieci 3,4 letnich i ich rodziców
autorzy: Dorota Kliś, Renata Mądro
kategoria: scenariusze

Wpływ rodziny na rozwój umysłowy dziecka 6-cio letniego w przedszkolu
autor: Elżbieta Łukaszewska
kategoria: artykuł

Korelacja umuzykalnienia z wychowaniem umysłowym w pracy pedagogicznej przedszkola
autor: Elżbieta Łukaszewska
kategoria: artykuł

Walory czytania małym dzieciom
autor: Marzena Fijałkowska
kategoria: opracowanie

Jedziemy w odwiedziny do czterech pór roku
autor: Marzanna Maj
kategoria: scenariusze zaję

Scenariusz spotkania integracyjnego z okazji "Święta drzewa"
autorzy: Marzanna Maj, Anna Wnuk
kategoria: scenariusze zajęć

Wielkanoc w naszym przedszkolu
autorzy: Marzanna Maj, Anna Wnuk
kategoria: scenariusze zajęć

Wesołe zabawy z magnesem
autor: Karola Pipiak
kategoria: scenariusz zajęć

Wesołe zabawy z literami
autor: Karola Pipiak
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawa - podstawowa forma aktywności dziecka przedszkolnego
autor: Joanna Szymura
kategoria: opracowanie

Kształtowanie postaw interpersonalnych dzieci
autor: Jolanta Piasecka
kategoria: artykuł

Scenariusz spotkania andrzejkowego w grupie 6-latków
autor: Iwona Warkiewcz
kategoria: scenariusze

Znaczenie wychowania estetycznego dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Aleksandra Burda
kategoria: artykuł

Scenariusz bajki muzycznej "Calineczka"
autor: Anna Worobiec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Spacery i wycieczki w przedszkolu
autor: Grażyna Zaborowska
kategoria: artykuł

Znaczenie aktywności twórczej w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym i jej wpływ na jego wszechstronny rozwój
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Jak sprawować opiekę, żeby nie uzależniać psychicznie dziecka od rodzica
autor: Elżbieta Zimecka
kategoria: artykuł

Zabawy z komputerem
autor: Elżbieta Zimecka
kategoria: artykuł

Zwykłe i świąteczne dni w moim przedszkolu
autor: Alina Synowicka
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć "Zimo baw się z nami"
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Motyle"
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze

Mój przyjaciel pies
autor: Grażyna Gładki-Giel
kategoria: konspekt zajęcia

Rozwój motoryczny dziecka w wieku 0-3 lat
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: opracowanie

Muzyka i ruch - metody aktywizujące
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: opracowanie

Scenariusze zajęć i inscenizacji dla wychowania przedszkolnego
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: scenariusze

Scenariusze spotkań popołudniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Grażyna Zaborowska
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć "Bez wody nie ma życia"
autor: Elżbieta Szarota
kategoria: scenariusze

Projekt edukacyjny "Chrońmy Polską Niezapominajkę"
autorzy: Beata Gogolewska, Małgorzata Ramska
kategoria: projekt edukacyjny

Opis i analiza przypadku problemu wychowawczo-edukacyjnego dziecka 6-letniego z rodziny patologicznej
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: analiza przypadku

Jak bawić się z 6-latkiem w liczenie
autor: Marzena Tomkiel
kategoria: artykuł

Program własny dla dzieci 6-letnich "Bawimy się w teatr"
autorzy: Małgorzata Toporek, Elżbieta Garbowicz
kategoria: program edukacyjny

Program autorski terapii dla dziecka 6-letniego o jednorocznym oddziaływaniu, z zaburzoną małą motoryką
autor: Ewa Żerko
kategoria: plany pracy

Zabawa w życiu dziecka
autor: Wacława Dębińska
kategoria: artykuł

Psychofizyczne możliwości dziecka 6-letniego w zakresie przyswajania pojęć matematycznych
autor: Wacława Dębińska
kategoria: artykuł

Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci sześcioletnich
autor: Stanisława Bogusz
kategoria: artykuł

Wpływ zajęć ruchowych na rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Jolanta Mastyj
kategoria: artykuł

Wpływ sztuki ludowej na rozwój twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Dziecko i telewizja
autor: Joanna Górna
kategoria: artykuł

Dzień pieczonego ziemniaka
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusze zajęć

Wielkanocny Baranek
autor: Jolanta Likus
kategoria: scenariusze zajęć

Wielkanocne rymowanki
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

Problem dziecka nadpobudliwego w przedszkolu
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: analiza przypadku

Odkrywamy piękno Krainy Świętokrzyskiej
autorzy: Alina Łojek, Beata Gogolewska, Małgorzata Ramska, Klaudia Wachla
kategoria: projekt edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Jolanta Witczak
kategoria: plany rozwoju

Miesięczny plan zajęć wychowawczo-dydaktycznych
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: plany pracy

Plan działań wychowawczych dla starszej grupy przedszkolnej
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: plany pracy

Pojazdy specjalne i bardzo ważne numery
autor: Dorota Kubisa-Skalska
kategoria: konspekt zajęć

Kwiaty wiosenne
autor: Teresa Kilian
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusze

Mam prawo czuć się dobrze i bezpiecznie - dotyk dobry, zły i potajemny
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz "Spotkania wigilijnego w przedszkolu"
autor: Halina Wojtyca
kategoria: scenariusze

Program Zielonego Przedszkola
autor: Małgorzta Pióro
kategoria: plany pracy

Jesteśmy dziećmi i znamy swoje prawa
autor: Elżbieta Wilga
kategoria: scenariusze zajęć

Propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój mowy dziecka z logopedyczną podbudową teoretyczną
autor: Halina Wojtyca
kategoria: opracowanie

Przykłady zajęć i zabaw ruchowych przy muzyce
autor: Halina Wojtyca
kategoria: konspekty zajęć

Rozwój emocjonalny dziecka
autor: Halina Wojtyca
kategoria: artykuł

"Dla kogo piosenka ?" - swobodna ekspresja artystyczna
autor: Beata Tymińska
kategoria: scenariusz zajęcia

"Muzyczne zabawy ze zwierzętami" - ruch przy muzyce
autor: Beata Tymińska
kategoria: scenariusz zajęcia

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo ?
autor: Renata Jankowska
kategoria: opracowanie

Przedszkolaka krok do Europy
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

"Grające pudełka" - scenariusz zajęć umuzykalniających z wykorzystaniem koncepcji Carla Orffa
autor: Beata Mioduszewska
kategoria: scenariusz zajęć

Pozbyć się płaskostopia. Wskazówki dla rodziców - wesołe ćwiczenia.
autor: Beata Mazur
kategoria: artykuł

Agresja w przedszkolu
autor: Barbara Błatoń
kategoria: artykuł

Bawimy się słowami, które brzmią tak samo a oznaczają coś innego
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Bawimy się słowami, które zgodnie brzmią - rymy
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Matematyczny plac zabaw
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Jadwiga Stanek
kategoria: scenariusze

Rola literatury dziecięcej w pracy przedszkolnej
autor: Teresa Kozłowska
kategoria: artykuł

Wywołanie i utrwalenie wymowy głoski "s"
autor: Julita Pol
kategoria: konspekt zajęć

Moje Kaszuby - Mój region - Moje tradycje
autor: Maria Szymoniak
kategoria: projekt edukacyjny

Scenariusze zajęć zintegrowanych z dziećmi 5-letnimi
autor: Barbara Kłeczek
kategoria: scenariusze

Scenariusz turnieju ekologicznego dla dzieci sześcioletnich i uczniów klas I
autor: Ewa Serwińska
kategoria: konkursy, turnieje

Program adaptacyjny "Jestem w przedszkolu"
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: program edukacyjny

Program "zielonego przedszkola"
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: plany pracy

Tydzień z Kubusiem Puchatkiem
autorzy: Aleksandra Leśniak, Elżbieta Madeja
kategoria: artykuł

Etapy nauki czytania w przedszkolu
autorzy: Małgorzata Graczyk, Ewa Paczka
kategoria: artykuł

Charakterystyka najczęściej występujących wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
autorzy: Małgorzata Graczyk, Ewa Paczka
kategoria: artykuł

Zdrowo się odżywiamy
autor: Joanna Janiak
kategoria: konspekt zajęć

Pozytywne i negatywne strony korzystania z komputera przez dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Ewelina Gębka
kategoria: artykuł

Empatia w uczeniu dzieci bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Sylwetka dziecka dojrzałego do nauki w szkole
autor: Danuta Bartoszek
kategoria: artykuł

Kolorowa łąka - zabawy z marionetką
autor: Beata Krawiec
kategoria: konspekt zajęć

Formy współpracy z rodzicami najczęściej stosowane w praktycznej działalności przedszkola w świetle przeprowadzonych badań
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Formy współpracy przedszkola z rodzicami
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości "Pasowanie na żaczka - przedszkolaka"
autor: Irena Serlikowska
kategoria: scenariusz uroczystości

Partnerska rola przedszkola i rodziny w edukacji najmłodszych
autor: Elżbieta Sokołowska
kategoria: artykuł

Kwestionariusz opisowy dziecka 6-letniego z oddziału przedszkolnego
autor: Maria Wawruszczak
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia grafomotoryczne w przygotowaniu dzieci przedszkolnych do nauki pisania
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Co każdy nauczyciel przedszkola powinien wiedzieć o dysleksji
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Edukacja integracyjna w przedszkolach - nadzieje i obawy rodziców
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Kompetencje zawodowe nauczycieli do pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
autor: Edyta Cendrowska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęcia wprowadzającego literę "S"
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Kogo Uszatek spotkał w lesie ?"
autor: Katarzyna Żyła
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Lepimy bałwanka"
autor: Katarzyna Żyła
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć "Wiosna w lesie"
autor: Katarzyna Żyła
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
autor: Beata Gut
kategoria: plany rozwoju

Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Barbara Maciuszko
kategoria: artykuł

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych dzieci w przedszkolu. Stymulacja językowa rozwoju mowy dziecka.
autor: Ewa Banach
kategoria: artykuł

Program edukacji ekologicznej dla dzieci 6-letnich
autor: Teresa Omańska
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz zabaw integracyjnych przygotowany na spotkanie dzieci niemieckich i polskich
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6-letnich
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Test kompetencji dziecka 6-letniego z Oddziału Przedszkolnego
autor: Maria Wawruszczak
kategoria: testy

Rola wychowania przedszkolnego w procesie kształtowania postaw społeczno-moralnych dziecka
autor: Elżbieta Ulezło
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć z zakresu pojęć matematycznych "Kotek"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty / twórczość własna

"Zabawy gimnastyczne" - scenariusz warsztatów z rodzicami i dziećmi prowadzonych metodą Weroniki Sherborne
autor: Ewa Turowska
kategoria: scenariusz zajęć

Spotkanie z Mikołajem
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

Jasełka na Boże Narodzenie
autor: Danuta Łuska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Inscenizacja "Do stajenki"
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: scenariusz inscenizacji

Gdy zaświeci gwiazdka
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

Polska moja Ojczyzna
autor: Ewa Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie przedszkolaki w Europie
autor: Ewa Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie kopalnie
autor: Ewa Mazur
kategoria: prezentacja multimedialna

Wartość i rodzaje ćwiczeń ortofonicznych w metodyce przedszkolnej
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój mowy dziecka
autor: Ewa Mazur
kategoria: artykuł

Świąteczne opowieści
autor: Ewa Zawadzka
kategoria: twórczość własna

Scenariusz uroczystości jubileuszowej
autorzy: Ewelina Ciuraj, Violetta Parkitna
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz zajęcia "Kraina Polarna"
autor: Marzena Jantas
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz zabaw integracyjnych
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Podróż po Polsce
autor: Jolanta Zapałowska
kategoria: scenariusz zajęć

Nauka pisania i czytania dzieci czteroletnich metodą B. Rocławskiego
autor: Lucyna Spica
kategoria: program innowacyjny

Poznajemy nasz region
autor: Jolanta Pelc
kategoria: scenariusz zajęć

Organizacja procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
autor: Anna Zbańska
kategoria: artykuł

Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie podczas różnorodnych zabaw zainspirowanych historią Małego Księcia
autor: Teresa Omańska
kategoria: scenariusz zajęć

Warsztaty dla rodziców i dzieci "Wspólnie bawimy się i uczymy"
autor: Teresa Omańska
kategoria: scenariusz zajęć

O wychowaniu
autor: Anna Zbańska
kategoria: referat

Scenariusze zajęć inspirujące dzieci do podejmowania działalności rysunkowej dla grupy 5-latków
autor: Anna Zbańska
kategoria: scenariusze zajęć

Program ekologiczny "Chrońmy nasz wspólny dom - Ziemię"
autorzy: Joanna Koczwara, Grażyna Mazgaj
kategoria: program edukacyjny

Zadania przedszkola w przygotowaniu dzieci do nauki pisania
autor: Elżbieta Słupik
kategoria: artykuł

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa "Unikanie zagrożeń"
autorzy: Renata Brzezina, Małgorzata Filarowska, Sylwia Milewska
kategoria: program edukacyjny

W krainie kolorów
autor: Marzenna Domańska
kategoria: program autorski

Małe deszczowe kropelki
autor: Marzenna Domańska
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowa parasolka - jesienią także możemy chodzić na spacer
autor: Marzenna Domańska
kategoria: konspekt zajęć

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem Pedagogiki zabawy
autor: Katarzyna Szymańska
kategoria: scenariusze zajęć

Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci 5 letnich
autor: Bogumiła Dobrzyńska
kategoria: plany pracy

Edukacja ekologiczna - metody i formy kontaktu dziecka z przyrodą w warunkach przedszkolnych
autor: Danuta Pijanowska
kategoria: artykuł

Konspekt zajęcia z zakresu pojęć matematycznych "Pociąg krasnoludków"
autor: Krystyna Marciniak
kategoria: konspekty

Wyprawa po skarb
autor: Gerlinda Wiencek
kategoria: scenariusz zajęcia

O mojej pracy w klasie łączonej 0-I słów kilka...
autor: Rena Sochacka
kategoria: artykuł

Dziecko jako aktor psychodramy
autor: Beata Pająk-Raś
kategoria: artykuł

Scenariusz turnieju międzygrupowego "W królestwie Pani Jesieni"
autor: Urszula Kulig
kategoria: scenariusze

Pomagamy Szewczykowi Dratewce w uwolnieniu królewny
autor: Małgorzata Lach
kategoria: scenariusz zajęć

"Domy pełne niespodzianek" - zabawa matematyczna
autor: Anna Berus
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "Sałatka owocowa"
autor: Renata Michalczyk
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz przedstawienia "Jasełka Bożonarodzeniowe"
autor: Irena Gołdyn
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi 5-6 letnimi
autor: Iwona Mirzyńska
kategoria: referat

Wychowanie przez przeżywanie
autor: Bożena Marszałek
kategoria: artykuł

Zabawa matematyczna "Różne guziki"
autor: Anna Berus
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz warsztatów dla rodziców "Matematyka na co dzień"
autor: Anna Berus
kategoria: scenariusz zajęć

Łódź moje miasto
autor: Jolanta Osińska
kategoria: artykuł

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
autor: Jolanta Osińska
kategoria: artykuł

Nowa jakość pracy przedszkola
autor: Maria Stachecka
kategoria: artykuł

Wszystko powinno być czyste to oczywiste
autor: Zofia Mikuta
kategoria: scenariusz konkursu

Przygotowujemy się do balu w przedszkolu. Propozycje zabaw i strojów karnawałowych.
autor: Maria Stachecka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców "W zdrowym ciele zdrowy duch"
autor: Maria Stachecka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia otwartego "Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony"
autor: Maria Stachecka
kategoria: scenariusz zajęć

Stymulowanie rozwoju umiejętności językowych dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Swoboda i przymus w wychowaniu dziecka przedszkolnego
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
autor: Sylwia Milewska
kategoria: plany pracy

Diagnoza holistyczna indywidualnego przypadku - nieśmiałość
autor: Sylwia Milewska
kategoria: artykuł

Opis programu multimedialnego "Urodziny prosiaczka"
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: opracowanie

"Magiczny kwiat" - twórczość dzieci w wieku przedszkolnym
autorzy: Beata Cieślak, Aleksandra Leonarczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia pt. "Przyjście Wiosny"
autor: Łucja Joniec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz przedstawienia pt. "Bal w starym lesie"
autor: Łucja Joniec
kategoria: scenariusz przedstawienia

Cykl zajęć przyrodniczo-ekologicznych na temat "Las jesienią" w grupie dzieci 6-letnich
autor: Józefa Zając
kategoria: scenariusze zajęć

Scenariusz zajęć z dziećmi 5-letnimi do hospitacji diagnozującej "Muzyczne zabawy z rekwizytami"
autor: Józefa Zając
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawa dydaktyczna "Andrzejkowe wróżby"
autor: Monika Wojcieszonek
kategoria: scenariusz zajęć

"Żabie pogwarki" - zabawy i inne formy działalności poznawczej dzieci
autor: Małgorzata Swatek
kategoria: konspekt zajęć

Edukacja ekologiczna w przedszkolu
autor: Olga Skępiec
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich "Quiz - znajomość zachowań prozdrowotnych"
autorzy: Aleksandra Gmyrek, Anna Krzekotowska
kategoria: quiz

Z biegiem Wisły
autorzy: Elżbieta Rębas, Beata Markowicz, Ewa Szulc
kategoria: scenariusz imprezy

Wpływ zabaw tematycznych na rozwój społeczno-moralny dziecka sześcioletniego
autor: Anna Stęplowska
kategoria: artykuł

Zabawa - główną formą pracy z dzieckiem przedszkolnym
autor: Anna Stęplowska
kategoria: artykuł

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (dla grupy 6-latków)
autor: Anna Bonalska
kategoria: plany pracy

Ukazanie nastroju późnej jesieni na podstawie wiersza D. Gellner "Jesienny wiatr". Zabawy z Panią Jesienią.
autor: Zofia Mikulska
kategoria: scenariusz zajęć

O głośnym czytaniu przedszkolakom
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Gotowość do czytania i pisania na tle ogólnej charakterystyki rozwojowej dziecka
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Recepcja baśni przez dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Bogumiła Pęgiel
kategoria: artykuł

Treści europejskie już w przedszkolu ?
autor: Małgorzata Zalicińska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Siąkowska
kategoria: plany rozwoju

Dlaczego dzieci nie lubią matematyki ?
autor: Jolanta Janicka
kategoria: artykuł

Scenariusz warsztatów plastycznych w ramach zajęć otwartych dla rodziców i dzieci "Jesienne pejzaże"
autor: Marta Litkowicz
kategoria: scenariusz

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla dzieci 4 i 5 letnich "Jesień w lesie"
autor: Marta Litkowicz
kategoria: scenariusz

Jasełka dla najmłodszych
autorzy: Krystyna Kaczmarska, Grażyna Miry
kategoria: scenariusz inscenizacji

Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola w świetle psychospołecznej, poznawczej i behawioralnej koncepcji rozwoju osobowości
autor: Jolanta Kozłowska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie pomocy "Myszka Matematyczka" na zajęciach z dziećmi w przedszkolu
autor: Agnieszka Rudzka
kategoria: scenariusze zajęć

Myszka Matematyczka
autor: Agnieszka Rudzka
kategoria: prezentacja multimedialna

"Cztery pory roku" - gazetka promująca przedszkole
autor: Mirosława Koszałkowska
kategoria: materiały pomocnicze

Kształcenie świadomych wyobrażeń muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
autor: Marta Litkowicz
kategoria: artykuł

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły
autor: Stanisława Bogusz
kategoria: artykuł (recenzja)

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Mirosława Koszałkowska
kategoria: plany rozwoju zawodowego

Dojrzałość szkolna warunkiem powodzenia w nauce
autor: Lucyna Gajewska
kategoria: artykuł

Spotkanie z leśnikiem
autor: Lucyna Gajewska
kategoria: artykuł

Jasełka
autor: Beata Szostak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Święto pieczonego ziemniaka
autor: Ewa Głowacz
kategoria: artykuł + scenariusz

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka przy praktycznym wykorzystaniu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Marta Litkowicz
kategoria: artykuł + scenariusz

Scenariusz otwartego zajęcia wychowawczo-dydaktycznego
autor: Tatiana Jankiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiązków szkolnych
autor: Jolanta Marchwiany
kategoria: artykuł

Komputer w przedszkolu
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: plany rozwoju

Metody i formy pracy z dzieckiem 6-letnim
autor: Beata Biesiadecka
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć

Warsztaty plastyczne w moim przedszkolu
autor: Beata Łazicka
kategoria: artykuł

Konspekt zajęcia otwartego dla rodziców dzieci z grupy II (4-latki)
autor: Katarzyna Surma
kategoria: konspekty zajęć

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym ?
autor: Anna Rocławska
kategoria: artykuł

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
autor: Wioletta Jachowska
kategoria: artykuł

Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki
autor: Wioletta Jachowska
kategoria: artykuł

Teatralne zabawy w przedszkolu
autor: Halina Mrozek
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
autor: Halina Mrozek
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęcia z zakresu matematyki. Temat zajęcia: "Dziwny gość".
autor: Halina Mrozek
kategoria: konspekt

Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Anna Rocławska
kategoria: artykuł

Dom - Przedszkole - poszukiwanie form współpracy na przykładzie Przedszkola Nr 86 w Gdańsku
autor: Urszula Kowalczyk
kategoria: artykuł

Gotowość do czytania i pisania i jej rozwój w wieku przedszkolnym
autor: Krystyna Łączniak
kategoria: artykuł

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autor: Katarzyna Surma
kategoria: scenariusz uroczystości

Integracja w przedszkolu
autorzy: Katarzyna Grzegorczyk, Ewa Furtak, Urszula Łuszczew
kategoria: artykuł

Środki masowego przekazu a agresja u dzieci
autor: Renata Mołdoch
kategoria: artykuł

Po zdrowie i edukację
autorzy: Ewa Głowacz, Jadwiga Pęcherek
kategoria: artykuł

Przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki pisania przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu w świetle badań własnych
autor: Lucyna Pestka
kategoria: opracowanie

Udział przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi w Wielkim Finale Świątecznej Pomocy
autorzy: Teresa Brejner, Małgorzata Jędraszkiewicz-Wojciechowska
kategoria: felieton

Gimnastyka buzi i języka - 5 minut ćwiczeń oddechowych każdego dnia
autor: Joanna Pierzchała
kategoria: artykuł

Inspirowanie ekspresji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Beata Laszczkowska
kategoria: artykuł

Zainteresowania i zaciekawienia dzieci w przedszkolu
autor: Renata Mołdoch
kategoria: artykuł

Zadania przedszkola w procesie adaptacji dziecka
autor: Anna Kamińska
kategoria: artykuł

Integracja w grupie przedszkolnej
autor: Ewa Galeja
kategoria: artykuł

Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o bajkę Ewy Szelburg - Zarembiny pt.: "O gęsim jaju, raku Nieboraku, kogucie Pijaku, kaczce Kwaczce, kocie Mruczku i psie Kruczku"
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: scenariusz zajęć

Opowiadanie pt.: "Kitka" ilustrowane pacynką
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: scenariusz zajęć

Bohater fikcyjny jako osoba znacząca
autor: Beata Jankowska
kategoria: artykuł

Trening werbalny w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym
autor: Ilona Kawulok
kategoria: artykuł

Hartowanie organizmu jako jedno z działań mających wpływ na zapobieganie stresom i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: referat

Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym-podział i przyczyny ich powstawania
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia dla 3-latków "Spotkanie z Mikołajem - zabawy integrujące grupę"
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: scenariusz

Program adaptacyjny dzieci 3-letnich - łagodzenie lęku przy przekraczaniu progu przedszkola
autor: Bogusława Skóra
kategoria: plan pracy

Program profilaktyczny przeciw próchnicy "Zdrowy ząbek" dla przedszkolaków.
autor: Janina Mickiewicz
kategoria: program profilaktyczny

Rozwijanie twórczości muzycznej dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2003/2004
autor: Renata Stelmach
kategoria: plan pracy

Edukacja regionalna z elementami matematyki - konspekt zajęcia otwartego
autor: Dorota Lisiecka
kategoria: konspekt

Zabawa jako pojęcie społeczne i kulturowe
autor: Elżbieta Maćkiewicz
kategoria: artykuł

Święto Pączka
autor: Ewa Głowacz
kategoria: scenariusz

Muzykoterapia
autorzy: Jolanta Kozak, Anna Salamon
kategoria: opracowanie

Janusz Korczak - obrońca praw dzieci
autor: Agnieszka Woźniak
kategoria: artykuł

Ścieżka edukacyjna "Poznawanie środowiska przyrodniczego - staw, ze szczególnym zwróceniem uwagi dzieci, na ptaki wodne i lądowe"
autorzy: Renata Baran, Grażyna Jagła
kategoria: plan pracy

Twórcze myślenie dzieci
autor: Jarosława Sitowska
kategoria: referat

Uczymy się bawiąc
autor: Jarosława Sitowska
kategoria: scenariusz zajęcia otwartego

Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom
autorzy: Ewa Głowacz, Jadwiga Pęcherek
kategoria: artykuł

Znaczenie potrzeby rozwijania zainteresowania książką u dzieci 6 letnich
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: artykuł

Program profilaktyczny do walki z agresją
autor: Danuta Łuska
kategoria: program profilaktyczny + scenariusze zajęć

Wyprawa do Lasu Łagiewnickiego
autorzy: Teresa Brejner, Bogusława Heinke, Małgorzata Jedraszkiewicz-Wojciechowska
kategoria: artykuł

Kwestionariusz opisowy sześciolatka
autor: Ewa Ostrowska
kategoria: opracowanie

Skarby jesieni
autor: Anna Łakomska
kategoria: scenariusz zajęć

Adaptacja dziecka 3-letniego - trudności w przystosowaniu się
autor: Anna Łakomska
kategoria: artykuł

Wilk i Kapturki z różnych stron świata
autorzy: Mirosława Kwiecińska, Barbara Klimczyk, Renata Wardzała, Renata Stelmach, Iwona Ordecka
kategoria: scenariusz bajki muzycznej

Calineczka
autorzy: Mirosława Kwiecińska, Barbara Klimczyk, Renata Wardzała, Renata Stelmach
kategoria: scenariusz bajki muzycznej

Bal u królowej Krowy
autorzy: Mirosława Kwiecińska, Barbara Klimczyk, Renata Wardzała
kategoria: scenariusz bajki muzycznej

< < < wróć


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 91 gości

  reklama