Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: zarządzanie, diagnozowanie pracy szkoły, organizacja pracy

Bezpłatne studia podyplomowe dla liderów oświaty województw mazowieckiego i świętokrzyskiego
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Szkolenie "Reforma systemu oświaty"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej
autor: Dorota Łysiak
kategoria: opracowanie

Wypalenie zawodowe u nauczycieli
autor: Szymon Olejnik
kategoria: artykuł

Projekt ewaluacji wewnętrznej w zakresie oferty koncertowej Szkoły Muzycznej
autor: Anna Mikolon
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Promocji Szkoły
autor: Maria Mazurowska
kategoria: opracowanie

Plan pracy Zespołu do spraw Promocji Szkoły
autor: Maria Mazurowska
kategoria: plany pracy

Wpływ projektów unijnych na jakość działania szkoły
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

System of education in Poland
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Konflikty w placówce oświatowej na tle warunków pracy nauczyciela
autor: Wiesława Jaklińska
kategoria: artykuł

Szkoła w badaniach. Różne orientacje i typologizacja podejść badawczych
autor: Tomasz Krupa
kategoria: artykuł

Program rozwoju szkoły
autor: Ewa Nowakowska
kategoria: projekty edukacyjne

Plan pracy Rady Rodziców
autor: Aleksandra Stolarczyk
kategoria: plany pracy

Ankieta dla nauczycieli - wspomaganie rozwoju uczniów uwzględniające ich indywidualną sytuację
autor: Edyta Cytloch
kategoria: ankiety

Zastosowanie kalkukatora EWD do ewaluacji pracy szkoły
autor: Marek Klimiuk
kategoria: referat

Koncepcje szkoły. Sposoby pojmowania szkoły
autor: Tomasz Krupa
kategoria: opracowanie

Dyrektorzy szkół w UE
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły
autor: redakcja
kategoria: aktualności

II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły "Problemy prawne dyrektorów szkół w 2013 roku"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Feminizacja zawodu nauczyciela
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

III Dzień Innowacji w Zarządzaniu
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Poradnik nauczyciela mianującego się
autor: Katarzyna Stawiarska-Mróz, Joanna Balicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zadania i obowiązki opiekuna stażu
autor: Katarzyna Stawiarska-Mróz, Joanna Balicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Zaduszki filmowe
autor: Luiza Bijak
kategoria: scenariusz przedstawienia

We Francji brakuje nauczycieli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły "Jak zapewnić bezpieczne warunki nauki w szkole ?"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Samorządy szkolą się w jaki sposób zarządzać oświatą
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania kadrami
autor: Barbara Krukowska
kategoria: opracowanie

Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym
autor: Tomasz Owsiany
kategoria: opracowanie + prezentacja multimedialna

Kreowanie wizerunku szkoły
autor: Anna Górecka
kategoria: artykuł

Warsztaty - aktywizujące metody nauczania
autor: Ewa Gobis, Małgorzata Masłowska
kategoria: scenariusze

Edukacja w Finlandii
autor: Magdalena Straszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola edukacji ustawicznej w życiu dorosłego człowieka
autor: Magdalena Straszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Samorządowcy chcą zmian w Karcie Nauczyciela
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Charakterystyka szkockiego systemu opieki nad osobami z trudnościami w uczeniu się
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Zamknięcia policzone
autor: redakcja
kategoria: aktualności

W Europie brakuje nauczycieli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

II zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Analiza porównawcza systemu kształcenia wyższego w Danii i Finlandii
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Unia Europejska szansą na osobisty rozwój
autor: Lucyna Nocoń-Kobiór
kategoria: artykuł

Etyka w zawodzie nauczyciela
autor: Anna Gudzińska-Niemiec
kategoria: artykuł

Masz problemy wewnątrz swojej firmy ? Oto dlaczego tak się dzieje
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Trzy tradycje oświatowe na Wyspach Brytyjskich
autor: Beata Kręciewska
kategoria: opracowanie

Polityka edukacyjna
autor: Magdalena Kubica
kategoria: artykuł

Projekt ewaluacji wewnętrznej działań naprawczych szkoły
autor: Jolanta Dynerowicz
kategoria: opracowanie

Zmiany w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
autor: Tomasz Łubiński
kategoria: artykuł

Kształcenie ustawiczne - sięgaj po wiedzę przez całe życie
autor: Maria Jakóbik-Ilić
kategoria: artykuł

Tendencje w polityce edukacyjnej wobec imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Francji, Szwecji oraz Polski)
autor: Beata Rusnarczyk
kategoria: opracowanie

Istota i funkcjonowanie kodeksu ucznia w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Tendencje w kształceniu wstępnym nauczycieli w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Anglii, Francji i Niemiec)
autor: Karolina Orlikowska
kategoria: opracowanie

Istota i funkcjonowanie kodeksu etycznego nauczyciela w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Organizacja systemów informacyjnych
autor: Michalina Pieniążek
kategoria: opracowanie

Arkusz obserwacji lekcji
autor: Magdalena Filipek
kategoria: opracowanie

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli na temat potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego
autor: Agnieszka Hryniszyn
kategoria: ankiety

Rola rodziców w życiu szkoły
autor: Małgorzata Wandrowska
kategoria: opracowanie

Rola wycieczek szkolnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym
autorzy: Marzena Grabowska, Beata Nowicka
kategoria: artykuł

Ewaluacja wewnetrzna nadzoru pedagogicznego
autor: Aneta Wieczorek
kategoria: opracowanie

Benchmarking jako nowoczesna metoda wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
autor: Bogumiła Rypień
kategoria: artykuł

Nie o takie gimnazja chodziło !
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Projekt "Kodeksu etycznego nauczyciela"
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: opracowanie

Projekt "Kodeksu ucznia"
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: opracowanie

Metoda projektu
autor: opracowanie + prezentacja multimedialna
kategoria: Beata Hanczak

Dziennik 3.05
autor: Józef Kańczugowski
kategoria: programy komputerowe

Plan 3.09
autor: Józef Kańczugowski
kategoria: programy komputerowe

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole
autor: Bożena Idczak
kategoria: plany pracy

Ankieta dotycząca Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
autor: Izabela Kaźmierczak
kategoria: ocenianie

Wagary - problem ucznia i szkoły
autor: Joanna Podkowa
kategoria: artykuł

Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 212 w Warszawie oraz jej patronki K. Krahelskiej
autor: Joanna Kulikowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Mierzenie jakości pracy szkoły
autor: Anna Kostrubała
kategoria: artykuł

Modele zarządzania oświatą. Który z modeli jest obecnie najbliższy polskiemu systemowi zarządzania oświatą ?
autor: Anna Kostrubała
kategoria: artykuł

System oświaty w Japonii
autor: Krystyna Piórecka
kategoria: opracowanie

Szkolenie dla nauczycieli - obsługa poczty elektronicznej
autor: Katarzyna Marcinkowska-Słota
kategoria: opracowanie

Jak prowadzić dziennik klasy w Internecie ?
autor: Jerzy Bojan
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt modernizacji systemowej procesu wychowawczo-dydaktycznego we własnej placówce z uwzględnieniem podłoża teoretycznego różnych koncepcji edukacji alternatywnej
autor: Beata Kumor
kategoria: opracowanie

Czy "e-..." zawsze znaczy lepszy ?
autor: Jacek Żuralski
kategoria: artykuł

Wiedza i umiejętności w różnych modelach edukacji a rynek pracy
autor: Anna Kostrubała
kategoria: artykuł

Opracowanie wyników badań na temat "Efektywnego wykorzystania czasu pracy szkoły na zajęcia edukacyjne"
autor: Anna Cwynar
kategoria: opracownia/analizy

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego - sześciolatki do szkoły, obowiązek przedszkolny dzieci 5-letnich
autorzy: Izabela Janiak, Krystyna Nawara
kategoria: artykuł

Zmiana, jako wskaźnik organizacji uczącej się
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Program wychowawczy szkoły podstawowej
autor: Gabriela Laudacka
kategoria: plany pracy

Procesowe zarządzanie budżetem czasu życia
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Planowanie dwupoziomowe
autor: Wiesław Dziergawka
kategoria: artykuł

Scenariusz warsztatów dla rodziców poświęconych "Budowaniu Programu Profilaktycznego Szkoły"
autor: Joanna Kudlicka
kategoria: scenariusz warsztatów / opracowanie

Dlaczego warto korzystać z Moodle ?"
autor: Ewa Zjadewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Pożądane umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych
autor: Ewa Rainko
kategoria: artykuł

Program "Zestawienie Ocen"
autor: Adam Godula
kategoria: aplikacje

W jaki sposób promujemy naszą szkołę
autorzy: Agnieszka Heba, Monika Stefaniak
kategoria: artykuł

Wyposażenie pracowni szkolnych w aspekcie ergonomii
autor: Ewa Rainko
kategoria: artykuł

Mapa kompetencji jako strategiczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa
autor: Grzegorz Najda
kategoria: artykuł

Powiatowa Sieć Centrów Edukacji Społeczeństwa Informacyjnego
autor: Alicja Wejner
kategoria: artykuł

Innowacyjna sieć
autorzy: Anna Stawska, Jakub Sito
kategoria: artykuł

Strefa szans
autorzy: Anna Stawska, Jakub Sito
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Iwona Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Regulamin dowożenia uczniów gimnazjum
autor: Ewa Tymińska
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Piotr Mieczkowski
kategoria: awans zawodowy

Wzory wybranych dokumentów z teczki awansu zawodowego
autor: Justyna Rochnińska-Grzywińska
kategoria: awans zawodowy

Etyka zawodu nauczyciela
autor: Anna Antoniuk
kategoria: referat

Plan zmian w edukacji
autor: Łukasz Mastalerek
kategoria: artykuł

Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych środowiska na terenie gminy, powiatu
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: artykuł

Sposoby analizy rozwoju oświaty na terenie gminy, powiatu
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: referat

Analiza i interpretacja wyników próbnego sprawdzianu w klasie szóstej
autor: Katarzyna Ciuła
kategoria: ocenianie

Korporacja Dyrektorów Szkół. O wadach konkursów na dyrektorów szkół.
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Dyrektorzy szkół - awans realny. Rozważania o konkursach na dyrektorów.
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Multimagister
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Współpraca szkoły z rodzicami
autor: Edyta Szóstko-Łapińska
kategoria: referat

Reforma oświaty - kolejne zadania
autor: Roman Rzadkowski
kategoria: artykuł

Motywacja nauczyciela, motywowanie uczniów
autor: Stanisław Firosz
kategoria: referat

System pracy nauczyciela (szkoły) w zakresie przygotowania uczniów do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie (sprawdzianie) zewnętrznym
autorzy: Ewa Kłosowska, Józef Kłosowski
kategoria: opracowanie

Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły - zajęcia pozalekcyjne
autorzy: Piotr Plona, Grażyna Buksińska
kategoria: opracowania / analizy

Innowacje jako proces zmian w placówce oświatowej
autor: Teresa Doczekalska
kategoria: opracowanie

Prawa dziecka w szkole
autor: Lidia Boksa
kategoria: artykuł

Roczny Program Rozwoju Szkoły
autor: Teresa Maśluch
kategoria: plany pracy

Plan Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
autor: Teresa Maśluch
kategoria: plany pracy

Rola WDN w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły
autor: Alicja Łapa
kategoria: referat

Promocja szkoły
autor: Małgorzata Kędzierska
kategoria: artykuł

Techniki informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową
autorzy: Monika Urban, Małgorzata Wierzbicka
kategoria: opracowanie

Szkolenie Rady Pedagogicznej "Ocenianie w szkole, błędy w ocenianiu"
autor: Artur Karwowski
kategoria: ocenianie

Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Drabiuk
kategoria: awans zawodowy

Co zrobić by nas słyszano, a nie tylko słuchano. Dzieci trudne w procesie kształcenia.
autor: Anna Spyra
kategoria: referat

Wybrane procedury pracy szkoły i współpracy z instytucjami ją wspierającymi
autor: Agnieszka Kurdel
kategoria: materiały pomocnicze

Metody aktywizujące
autor: Bogna Witosławska
kategoria: prezentacja multimedialna

Ankieta dla nauczycieli wychowania fizycznego "Wychowanie fizyczne, a jakość pracy szkoły"
autor: Elżbieta Krawczyk
kategoria: ankiety

Promocja jako jeden z elementów komunikacji i informacji
autor: Lucyna Kajder
kategoria: artykuł

Ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego w szkole podstawowej
autor: Tamara Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako koncepcja ukierunkowana na rozwój szkoły
autor: Izabela Górska
kategoria: referat

Metody nauczania i formy pracy
autor: Małgorzata Galanciak
kategoria: referat

Mierzenie jakości pracy szkoły w obszarze: "Kultura szkoły sprzyja osiąganiu wysokiej jakości kształcenia i wychowania" - narzędzia badawcze
autor: Marcin Janasik
kategoria: ankiety

Organizacja wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.
autor: Beata Trochimowicz
kategoria: artykuł / opracowania

Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas szkolenia Rady Pedagogicznej nt. oceniania kształtującego w ramach WDN
autor: Henryka Nocek
kategoria: ankiety

Plan pracy placówki w zakresie działań społecznych o charakterze lokalnym
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: scenariusz imprezy

Stres, jego wpływ na nasz organizm oraz swoiste antidotum - aromaterapia
autor: Bogusława Smoleń
kategoria: artykuł

Koncepcja kierownia Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
autor: Henryk Grablowski
kategoria: opracowania / analizy

Mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie klimatu
autorzy: Marzena Błaszak, Ewa Cieślak
kategoria: analizy

Nowa koncepcja nadzoru pedagogicznego
autor: Piotr Kuc
kategoria: artykuł

Rola nauczyciela w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
autor: Aldona Kopczyńska
kategoria: artykuł

Jak należy pisać protokół z Rady Pedagogicznej ?
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Analiza wyników ankiety - Wewnątrzszkolny System Oceniania
autor: Barbara Nowak
kategoria: opracowanie

Kwestionariusz wywiadu "Aspiracje nauczycieli pracujących na wsi"
autor: Jolanta Fabiszewska
kategoria: ankieta

Scenariusz zajęć z języka angielskiego poddanych hospitacji diagnozującej
autor: Barbara Kosikowska
kategoria: scenariusz hospitacji diagnozującej

Znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli
autor: Małgorzata Grinberg
kategoria: artykuł

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego
autor: Kazimierz Marcinkowski
kategoria: opracowanie

Wpływ działań promocyjnych na rekrutację uczniów w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze w latach 2000-2003
autorzy: Anna Czyżniewska, Agnieszka Łyszkiewicz
kategoria: opracownia / analizy

Kryteria przyznawania nagrody dyrektora
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Arkusz analizy własnej pracy
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Arkusz zbiorczy
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 230 gości

  reklama