Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10003
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zajęcia z autoprezentacji - pomysł na godzinę wychowawczą

Nie tak dawno, bo 3 miesiące temu, zostałam poproszona o objęcie wychowawstwa na wyjeździe edukacyjnym do Władysławowa "Edukacja przez poznanie", finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wyjazdu przewidywał marsz na orientację, zajęcia sportowe i plastyczne, szkolenia i wycieczki edukacyjne, po których uczestnicy mieli zaprezentować zgromadzone informacje. Zważywszy na wykształcenie pedagogiczne, mnie polecono przeprowadzenie zajęć z zakresu autoprezentacji, aby uczestnicy pokonali stres i tremę i z łatwością wystąpili przed grupą kolonijną. W poszukiwaniu materiałów przeszukiwałam zasoby Internetu, jednak jedynie co odnalazłam to definicję autoprezentacji i szkoły, które uczą przemawiać za horrendalne ceny, w domyśle przystępne dla każdego szarego zjadacza chleba. Sytuacja zmusiła mnie więc do opracowania autorskiego scenariusza zajęć z autoprezentacji, którym pragnę się podzielić z nauczycielami i wychowawcami, którzy nie mają pomysłu na godzinę wychowawczą, lub widzą konieczność "otwarcia" uczniów i zwiększenia ich zdolności prezentacji i przemawiania.

Całość to trzynaście zagadnień, których realizacja opiera się na wykorzystaniu aktywności uczestników. Scenariusz wykorzystuje prace plastyczne, burze mózgów, pokazy, gry sytuacyjne, wykłady, zaś informacje przekazywane przez prowadzącego ograniczone są do niezbędnego minimum. Warto wykorzystać prezentację multimedialną, do pokazu zdjęć i wyświetlania treści zadań, czy przekazywanych informacji. Niezwykle istotne jest pozytywne wzmocnienie na koniec – nagrodzenie brawami i pochwały ze strony prowadzącego. Po skończeniu zajęć warto rozdać uczestnikom mini-ściągi ze wskazówkami, jak należy przygotować się do wystąpień i jak poradzić sobie z tremą. Ze stworzonych prac, można stworzyć plakat, który może służyć do ozdobienia ścian sali szkoleniowej. Jeżeli mamy do czynienia z grupą uczniów warto zaznaczyć, ze wszystko to, co zostało wypracowane na zajęciach można z powodzeniem wykorzystać podczas wygłaszania referatów i odpowiedzi ustnej, sytuacjach bardzo stresujących dla uczniów, zwłaszcza tych nieśmiałych. Warto zaznaczyć, że nieco socjoterapeutyczny charakter zajęć wymaga, aby odbywały się one w grupie nieco już zżytej i znanej, w atmosferze zaufania i szacunku.

Po realizacji zajęć miałam bardzo pozytywne odczucia, zwłaszcza, że później mogłam uczestniczyć w prezentacjach młodzieży i obserwować ich zachowanie. Efekty były zadziwiające i nawet osoby nieśmiałe bez oporów występowały i stosowały zasady ze "ściąg". Późniejsze informacje zwrotne (już dzięki komunikatorom internetowym) pozwalają wnioskować, że uczestnicy stosują zaproponowane rozwiązania również w szkołach, w których się uczą. Mało tego, wyniki przeprowadzonego w trakcie wyjazdu testu z samooceny wskazują jednoznacznie, jak wiele wynieśli ze wspomnianych zajęć: częściej niż w teście początkowym wskazywali, że umieją przemawiać tak, aby inni ich słuchali (wzrost o 4 punkty procentowe), deklarowali również znacznie mniejszy strach przed wystąpieniami publicznymi (spadek lęku o 11 punktów procentowych). Myślę, że przytoczone wyniki mówią same za siebie i warto pokusić się o przeprowadzenie zajęć z autoprezentacji, jeżeli nie mamy konceptu na lekcję wychowawczą lub mamy mnóstwo pomysłów, a chcemy zainwestować w umiejętności uczniów. Efekty będą na pewno!

Zachęcam do korzystania z załączonego scenariusza.


REKLAMA

Scenariusz do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

mgr Marzena Borek


Zaświadczenie onlinenumer online: 30 gości

reklama