Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10212
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Trudności w nauce pisania

Mimo pozytywnych oddziaływań przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do nauki pisania, istnieją jednak uczniowie, którym nauka ta sprawia w szkole wiele trudności i jest przyczyną niepowodzeń.

Trudności dotyczące nauki pisania są nazywane następująco:
- trudności w zakresie techniki pisania – dysgrafia (niski poziom graficzny pisma)
- trudności w opanowaniu poprawnej pisowni – dysortografia (odstępstwa od prawidłowego zapisu, nie tylko błędy ortograficzne).

Pojawiające się u niektórych dzieci trudności w nauce czytania i pisania mogą być wynikiem zaburzenia funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego, artykulacyjnego, kinestetyczno-ruchowego i zaburzonej lateralizacji. Trudności i iepowodzenia w nauce są też udziałem dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, z zaburzeniami emocjonalno-motywacyjnymi.

W poznawaniu świata oraz w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń duże znaczenie ma zmysłowa identyfikacja za pomocą analizatorów.

L. Wołoszynowa podkreśla, że tylko sprawna i prawidłowa działalność całego analizatora zapewnia powstanie zjawiska psychicznego w naszym mózgu – odbicie w nim rzeczywistości nas otaczającej lub zjawisk dziejących się w nas samych.

Jednakże nie u wszystkich ludzi analizatory działają jednakowo sprawnie, tym samym nie przynoszą pożądanych efektów, co więcej stają się przyczyną wielorakich problemów, również w zakresie nauki wczesnoszkolnej.

Istotne znaczenie w procesie nabywania umiejętności pisania i czytania ma analizator wzrokowy. Prawidłowy przebieg wzrokowego postrzegania przede wszystkim jest zależny od prawidłowej budowy gałek ocznych, części receptorycznej analizatora wzrokowego stanowiącej siatkówkę oka, nerwu doprowadzającego oraz korowej części analizatora znajdującej się w mózgu. Jakkolwiek analizator wzrokowy nie funkcjonuje w izolacji, lecz we współdziałaniu z innymi analizatorami, to jednak uszkodzenie jakiejkolwiek części analizatora wzrokowego powoduje deformacje w spostrzeganiu, co w istotny sposób może zaburzać proces pisania.

Przyczyny zakłóceń spostrzeżeń wzrokowych i wynikające z nich trudności w uczeniu się, mogą wynikać z wadliwej budowy gałki ocznej, w następstwie której dziecko może cierpieć na wady wzroku jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez, itp. Tego typu wady mogą być w znacznej mierze zlikwidowane przez dobranie odpowiednich szkieł korekcyjnych.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Rafał Gądek


Zaświadczenie onlinenumer online: 174 gości

reklama