Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10325
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dlaczego istnienie nie było tematyzowane w starożytności ?

W swojej książce zatytułowanej "Język i ontologia" Charles H. Kahn słusznie zwraca uwagę na fakt, iż problem tematyzowania - czy właściwie jego brak - istnienia u starożytnych Greków pogłębia się jeszcze bardziej, kiedy zaczynamy rozpatrywać filozofię hellenistyczną, czy też neoplatońską. Dzieje się tak głównie z racji pojawienia się w tych systemach nowych terminów, których nie możemy jednoznacznie poróżnić z łacińskim słowem existere . Autor wprawdzie uznaje, że możliwość taka pojawiłaby się prawdopodobnie po głębszych analizach, jednak mimo wszystko, chcąc uniknąć ewentualnych niedomówień, pójdę za przykładem samego Kahna i zaznaczę, że swoje rozważania ograniczam jedynie do okresu filozofii klasycznej zamykanej przez filozofię Arystotelesa.

Kwestia, której dotyczy niniejsza praca jest dość istotna - szczególnie przez wzgląd na to, iż w wielu książkach, wykładach czy artykułach (o czym jeszcze napiszę dokładniej w dalszej części tekstu) pomija się zupełnie rozróżnienie na "jest" egzystencjalne i "jest" w sensie predykatywnym czy werytatywnym. Pisząc będę odwoływała się głównie do publikacji Charlesa H. Kahna, jednak - chcąc przynajmniej zasygnalizować dodatkowo istotność problemu - w dalszej kolejności odniosę się również do innych autorów, którzy wyraźnie bagatelizują kwestię tego rozróżnienia, przy czym postaram się wykazać znaczące konsekwencje takiego podejścia do tematu.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Magdalena Franek
II rok filozofii
Uniwersytet Śląski
w Katowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 145 gości

reklama