Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1035
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Obliczanie pola i obwodu figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, trapez, kwadrat.

Konspekt lekcji powtórzeniowej z zakresu klasy VI. Program lekcji pozwala w prosty sposób przypomnieć i sprawdzić wiedzę uczniów w zakresie objętym tematem lekcji.

CELE:
po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
- stosować wzory, obliczać obwody i pola wielokątów,
- stosować obliczenia obwodów i pól wielokątów w sytuacjach praktycznych,
- stosować zamianę jednostek miar,
- umieć stosować obliczenia w sytuacjach rzeczywistych.

W trakcie lekcji uczeń doskonali:
- analizę zadania tekstowego,
- umiejętność współpracy w grupie,
- logiczne myślenie,
- zamianę jednostek miar,
- wykorzystywanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów dnia codziennego,
- umiejętność zastosowania i wykorzystania programu Excel.

Formy i metody pracy: praca indywidualna, praca w grupach, pokaz, czynnościowe nauczanie,

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, plansze dydaktyczne, komputer z programem Excel.

PRZEBIEG LEKCJI:

I. Czynności organizacyjne: sprawdzenie lisy obecności, zadanej pracy domowej
II. Omówienie celów i tematów lekcji
III. Realizacja lekcji:
1. Podział klasy na sześcioosobowe grupy, przypomnienie zasad pracy, prezentowania materiałów opracowanych przez grupę oraz sposobu oceniania,
2. Praca w grupach - przypomnienie wzorów na obwody i pola wielokątów, wykorzystanie kart pracy i plansz nr 1 i nr 2,
3. Krótka prezentacja wykonanego zadania,
4. Praca w grupach: każda grupa (wszyscy uczniowie) otrzymuje karty pracy z 6 zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczniowie wspólnie poszukują rozwiązań, samodzielnie dokonują obliczeń, wspólnie sprawdzają wyniki. Nauczyciel wspomaga uczniów, obserwuje pracę w grupach,
5. Prezentacja rozwiązanych zadań na tablicy przez uczniów z poszczególnych grup,
6. Podsumowanie - czego nauczyłem się na lekcji,
7. Zadanie pracy domowej i zakończenie lekcji.

(...)

Praca zawiera: karty pracy, test, klucz do zadań oraz ankietę dla uczniów.

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Iwona Wojciechowska
Zespół Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz.


Zaświadczenie onlinenumer online: 141 gości

reklama