Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1036
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Nauczanie bezpośrednie na przykładzie matematyki w klasie VI szkoły specjalnej ułamki - części drugie i części czwarte

Praca jest przykładem zastosowania prostych metod do obrazowego przedstawienia uczniom szkoły specjalnej powyższego tematu w sposób przejrzysty i łatwo przyswajalny.

Przygotowanie dziecka upośledzonego umysłowo do życia w coraz bardziej skomplikowanych warunkach współczesnego cywilizowanego świata wymaga specjalnej troski i bardzo trafnych zabiegów edukacyjnych. Aby te zabiegi okazały się skuteczne, muszą być dostosowane do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Możliwości intelektualne oraz specyficzne trudności, jakie napotykają dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej mają źródło w rozwoju podstawowych aktywności matematycznych, takich jak naśladowanie, schematyzowanie, dostrzeganie prawidłowości i analogii, uogólnianie, stosowanie algorytmów. Z obserwacji postaw i zachowań dzieci w szkole specjalnej wynika, że istnieje powolny rozwój tych dzieci w zakresie takich aktywności jak: bezpośrednie naśladowanie prostych wzorców konstrukcji i dostrzeganie prawidłowości w rozwiązywaniu danego zadania.

Dzieci w szkole specjalnej działają powoli, ostrożnie, oczekują aprobaty, mają tendencję do zamykania rozwiązań w skończoną liczbę stopni. Mają trudności również z poprawianiem wskazanych błędów.

W nauczaniu dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej bardzo ważną rolę odgrywa naśladownictwo i posługiwanie się analogiami. Stopień umiejętności naśladowania pewnego wzorca postępowania w danej sytuacji analogicznej ze zmianą pewnych warunków, w sytuacji, w której dany wzorzec trzeba zastosować wykonując czynności w odwrotnym porządku (redukcja) lub ten ciąg przedłużyć z uchwyceniem jakiejś reguły, można uważać za pewną miarę rozwoju takiego dziecka. W możliwościach rozwinięcia umiejętności naśladowania, w tym szerokim sensie, tkwi szansa opanowania przez te dzieci niewielkiego, ale ważnego dla nich zakresu wiedzy i umiejętności matematycznych.

Niektórzy psychologowie podkreślają znaczenie naśladowania w rozwoju intelektualnym każdego dziecka, także prawidłowo rozwiniętego.

Zasadniczym celem nauczania matematyki w szkole specjalnej jest troska o jak najlepszy dobór ćwiczeń, estetykę ilustracji, sposoby zorganizowania pracy ucznia po to, aby nauczanie matematyki sprzyjało umiejętności planowania, porządkowania, klasyfikowania, racjonalizowania czynności, dostrzegania analogii itp. Niezbędnych nie tylko w matematyce, ale przede wszystkim w życiu. W ten sposób matematyka pomaga rozwijać aktywności ogólnie przydatne oraz przyczynia się do przygotowania uczniów do życia w "społeczeństwie, w którym warunki egzystencji, normy życia, dostosowane są przede wszystkim do potrzeb ludzi normalnych. Przystosowanie do tych warunków i do coraz bardziej złożonych wymogów społecznych jest dla takich osób bardzo trudne i często zupełnie niemożliwe bez specjalnej pomocy" (Lipkowski O. Pedagogika specjalna, Warszawa PWN 1979 str.6). Pomoc tę w dużej mierze uzyskują uczniowie przy współpracy z nauczycielem, który przy pomocy bardzo dobrych podręczników, pomocy naukowych, poradników metodycznych, powinien pracę dobrze zorganizować i szukać dróg przyśpieszenia rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną.

(...)

Praca zawiera bogato ilustrowane konspekty lekcji oraz ankietę dla uczniów.

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Iwona Wojciechowska
Zespół Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz.


Zaświadczenie onlinenumer online: 146 gości

reklama