Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
106
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Scenariusz lekcji matematyki w kl. III gimnazjum specjalnego

ŚCIEŻKA REGIONALNA

TEMAT: PLANUJEMY WYCIECZKĘ KLASOWĄ.

CELE OPERACYJNE
1.Uczeń wie :
- jak zaplanować wycieczkę
2.Uczeń potrafi:
-wykorzystać informacje z informatora i rozkładu jazdy autobusu
-posługiwać się mapą okolicy
-postępować według instrukcji
-odczuwać dumę, że mieszka w powiecie łomżyńskim
- współdziałać w grupie
3.Uczeń rozumie:
-potrzebę współdziałania w grupie w celu jak najlepszego wykonania powierzonego zadania

METODY
-praca grupowa , zbiorowa .

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- kartki z liczbami parzystymi i nieparzystymi , koperta zawierająca przykłady z tabliczki mnożenia , instrukcja postępowania, potrzebne informacje z informatora regionalnego, fragment mapki okolic Łomży, rozkład jazdy autobusów , cennik biletów MPK , tekst do uzupełnienia

TOK
Część wstępna
1. Wprowadzenie w temat zajęć i podanie tematu lekcji .
-uczniowie otrzymują fragment mapki Łomża i okolice i próbują odgadnąć czym będą zajmować się na lekcji.
- wymieniają nazwy miejscowości i miejsc znajdujących się na mapce które warto odwiedzić.

2. Podział uczniów ma grupy.
-uczniowie losują liczby parzyste i nieparzyste dzielą się na dwie grupy.

Część właściwa

3. Przydział zadań dla poszczególnych grup.
- uczniowie otrzymują instrukcję , która ma im pomóc w rozwiązaniu problemu

4. Rozwiązywanie przykładów (tabliczka mnożenia) i ustawienie wyników w kolejności rosnącej w celu poznania nazwy miejscowości do której dana grupa zaplanuje wycieczkę .

5. Praca w grupach - postępowanie wg instrukcji
-uczniowie zaznaczają na mapie trasę wycieczki
-uczniowie określają odległość danej miejscowości od Łomży
-uczniowie ustalają godzinę i miejsce odjazdu z Łomży - korzystają z rozkładu jazdy autobusów MPK
-uczniowie ustalają cenę wycieczki i koszt biletów dla 10 osób + osoba dorosła.
-uczniowie w trakcie pracy uzupełniają teksty

część końcowa

6. Prezentowanie wyników pracy. Omówienie przez nauczyciela.

7. Ewaluacja
- uczniowie samodzielnie oceniają swoje zaangażowanie w pracę podczas lekcji pisząc na kartkach cyfrę w skali od 1 do 10 .

Załączniki

 • Instrukcja
  Pracujcie wspólnie , dzielcie się pracą.
  1. Na bieżąco uzupełniajcie tekst
  2. Wyjmijcie z koperty przykłady z tabliczki mnożenia i rozwiążcie je. Wyniki ustawcie od najmniejszego do największego i odczytajcie nazwę miejscowości do której zaplanujecie wycieczkę.
  3. Zaznaczcie na mapie trasę wycieczki
  4. Wyszukajcie w informatorze co można zwiedzić w tej miejscowości.
  5. Ustalcie numer autobusu i godzinę odjazdu.
  6. Obliczcie cenę biletów dla 10 osób i nauczyciela.
  7. Obliczcie cenę biletów za zwiedzanie wybranego przez was obiektu , która podana jest w informatorze.
  8. Obliczcie całkowity koszt wycieczki .

 • Tabliczka mnożenia

 • Wiadomości z informatora

  Na spotkanie z historią regionu łomżyńskiego zapraszają muzea:

 • Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, w którym zgromadzono obiekty budownictwa ludowego(zagrody chłopskie, dworek szlachecki, obiekty małej architektury wiejskiej)
  Muzeum zaprasza od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00
  cena jednego biletu wynosi 2,50 zł.
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich z okazami przyrodniczymi charakterystycznymi dla Kotliny Biebrzy i Doliny Narwi, z pięknie prowadzonym parkiem krajobrazowym.
  Muzeum zaprasza od wtorku do piątku w godz. 8.30-17.30
  cena jednego biletu 2,50 zł

 • Numery linii autobusowych jeżdżących z Pl. Kościuszki poza granice miasta Łomża
  1 Pl. Kościuszki - Zjazd - Piątnica - Marianowo
  3 Pl. Kościuszki - Piątnica - Marianowo
  7 Pl. Kościuszki - Piątnica - Elżbiecin - Jeziorko - Poniat
  9 Pl. Kościuszki - Wojska Polskiego - Sikorskiego - Nowogrodzka - Kupiski - Mątwica - Nowogród
  12 Pl. Kościuszki - Jednaczewo
  15 Pl. Kościuszki - Piątnica - Kalinowo - Drozdowo - Niewodowo - Rakowo - Krzewo
  16 Pl. Kościuszki - Zjazd - Piątnica - Czarnocin - Pęza

 • Rozkłady jazdy autobusów

 • Tabela przedstawia ceny biletów autobusowych MPK jeżdżących poza teren Łomży.

 • Tekst do uzupełnienia , który ułatwi prezentację wyników pracy grupy .

  Wycieczka będzie do ............................................. (nazwa miejscowości)
  .................... (nazwa miejscowości) znajduje się w odległości ............................ od Łomży.
  W ....................... (nazwa miejscowości) możemy zwiedzać:
  ..............................................................................................
  Wjazd autobusem linii nr .............. z Placu Kościuszki o godzinie ........................
  Cena jednego biletu autobusowego ulgowego ...................................
  Cena jednego biletu autobusowego normalnego ................................
  Koszt biletów dla klasy i nauczyciela w jedną stronę...............................................
  Koszt biletów dla klasy i nauczyciela w dwie strony................................................
  Cena jednego biletu do muzeum wynosi .............................
  Koszt biletów dla wszystkich uczestników wycieczki wynosi ................................
  Całkowity koszt wycieczki ...............................................................

  Dorota Denysiuk
  Zespół Szkół Specjalnych w Łomży


 • Zaświadczenie online  numer online: 100 gości

  reklama