Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1071
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie prasy oryginalnej na lekcji języka niemieckiego. Moja praca z pismem niemieckojęzycznym "Juma".

Uważam, że nauczyciele bardzo rzadko wykorzystują prasę obcojęzyczną jako pomoc dydaktyczną na lekcji języka obcego, nie zdając sobie sprawy, jak wielkie stanowi ona bogactwo językowe i jak różnorodne daje rozwiązania metodyczne, jeżeli tylko właściwie dostosujemy zawarty w niej materiał językowy do potrzeb ucznia.

Dzięki mojej współpracy z redakcją pisma niemieckojęzycznego "Juma", nasza szkoła otrzymuje bezpłatnie 80 egzemplarzy "Jumy". Jest to kwartalnik dla młodzieży w języku niemieckim.

Artykuły prasowe wykorzystuję w pracy z uczniem uzdolnionym językowo oraz przy przekazywaniu wiedzy o danym kraju czy obszarze językowym. Stanowią one wówczas obok nagrań ,audycji telewizyjnych najbardziej aktualną i autentyczną formę pracy. Można też z łatwością wykorzystać prasę na dużo niższym poziomie zaawansowania i to nie tylko do rozwijania umiejętności czytania, ale również pozostałych sprawności językowych.

Stosowanie takiej pomocy przy pracy z uczniami mniej zaawansowanymi będzie zawsze stanowić ważny element motywacyjny, daje im poczucie prawdziwego sprawdzenia własnych umiejętności i kontaktu z językiem używanym, na co dzień, dlatego zawsze lepiej dać uczniowi do ręki cała gazetę czy czasopismo, nawet, jeżeli chodzi tylko o mały w niej fragment. Przy umiejętnej adaptacji wykorzystać można również i takie elementy, które z pozoru całkiem nie nadają się do ćwiczeń językowych na przykład krzyżówki z prasy oryginalnej, wydają się w ogóle nie do wykorzystania za względu na to, iż są zbyt trudne. Wystarczy jednak dołączyć do krzyżówki jej rozwiązanie z dalszego numeru (słowa nie powinny być podane wówczas w kolejności) i już otrzymujemy ciekawe ćwiczenie, które polega na dopasowaniu definicji i słów, przy czym duże ułatwienie stanowi liczba liter występujących w danym słowie a czasem podane już litery, co widać wyraźnie z samej krzyżówki. Na etapie początkowym bardzo prostym ćwiczeniem jest dopasowanie do zdjęć i ilustracji prasowych pomieszanych podpisów. Na etapie bardziej zaawansowanym można wyprowadzić prasę poza ramy lekcji i to nie tylko w postaci tradycyjnych "prasówek", czyli artykułów przygotowanych indywidualnie przez uczniów. Ciekawą formą jest połączenie czytania wycinków prasowych z różnymi konkursami. Będzie to wówczas czytanie w celu znalezienia określonej informacji (nazwisk, dat, faktów).

Prasę można wykorzystać jednak nie tylko do rozwijania sprawności czytania, ale również do stymulowania różnorodnych ćwiczeń komunikacyjnych, sytuacyjnych czy scenek. Oto przykładowe propozycje takich ćwiczeń z wykorzystaniem różnych wycinków prasowych.
1. mapy pogody - rozmowy o pogodzie, o tym jak można zaplanować wolny dzień w zależności od warunków atmosferycznych, opisywanie pogody na podstawie mapy
2. horoskopy - cechy człowieka, czynności codzienne, dopasowanie osób spod różnych znaków w danym tygodniu
3. recenzje filmów, książek - układanie recenzji polemicznych do zamieszczonych recenzji
4. programy kin, telewizji, koncertów - planowanie weekendu; układanie własnego programu imprez
5. reklamy różnych przedmiotów - wybór prezentu dla danej osoby
6. porady domowe, prawne - wyszukiwanie odpowiedniej porady dla przyjaciela, który ma kłopot; zwracanie się z prośbą o udzielenie porady
7. reklamy wycieczek - zaplanuj wycieczkę; zaplanuj wakacje dla całej rodziny
8. reklamy kursów, szkół - wybierz odpowiednią szkołę dla siebie; przekonaj partnera dlaczego powinien zapisać się na dany kurs
9. ogłoszenia o wolnych miejscach pracy - przekonaj kolegę, iż powinien się starać o daną posadę; uzasadnij, dlaczego dana propozycja pracy ci nie odpowiada.


REKLAMA

W numerze 3/2001 "Jumy" ukazał się adres naszej szkoły i w ten sposób nasi uczniowie korespondują w języku niemieckim z młodzieżą z Francji, Rosji, Guatemali itd. Korespondowanie z rówieśnikami ma moim zdaniem ogromny wpływ na wzrost motywacji i zainteresowania językiem niemieckim.

Różnorodność tekstów, bogate słownictwo w "Jumie" daje uczącym możliwość przeprowadzenia następujących ćwiczeń:
- ćwiczenia w czytaniu pod kierunkiem prowadzącego zajęcia korygującego błędy wymowy
- ćwiczenia leksykalne polegające na tworzeniu synonimów, podawaniu znaczeń w formie opisowej w języku niemieckim, aktualizowaniu słownictwa, tworzeniu innych kontekstów
- ćwiczenia tłumaczeniowe z języka niemieckiego na polski i odwrotnie
- układnie pytań i odpowiedzi do tekstu
- opowiadanie treści
- odgrywanie niektórych tekstów z podziałem na role

Pismo zawiera dużo kolorowych zdjęć, rysunków, które przyciągają uwagę ucznia.

Uważam, że praca z pismem "Juma" pobudza zainteresowanie uczniów, a także rozwija w uczniach wiarę we własne możliwości językowe. Praca z prasą rozwija w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Ciekawie zredagowane czasopismo "Juma" zachęca do nauki języka i pomaga w szybkim tempie opanować szeroki zasób słów z różnych dziedzin. Pamiętajmy więc o tym przeglądając kolejne jego numery.

Maria Michalczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 142 gości

reklama