Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10784
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kształcenie twórczej aktywności dziecka

Każde dziecko jest twórcą w sposób naturalny. Możemy się o tym przekonać chociażby obserwując swobodną zabawę małych dzieci. U dziecka, podobnie jak u dorosłego, umysł przejawia się swobodnie i wielokierunkowo. Istnieje jednak podstawowa różnica między naturą aktywności u człowieka dorosłego i u dziecka.

Aktywność twórcza potrzebą biologiczną

W sferze biologicznej aktywność człowieka dorosłego ogranicza się do przetrwania, aktywność dziecka natomiast należy do sfery rozwoju i jest całkowicie zwrócona w kierunku budowania siebie. Jeżeli dziecko jest twórcze i jeśli wszystko musi zostać uruchomione po to, by sprzyjać jego możliwościom twórczym, dzieje się tak dlatego, że aktywność twórcza stanowi potrzebę biologiczną, której zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu. Znajomość psychologii dziecka jest obecnie na tyle zaawansowana, że możemy dość dobrze znać warunki, w których realizuje się rozwój dziecka i widzieć kapitalną rolę wyobraźni twórczej w tym procesie (Na podstawie prac Piageta):
Punktem wyjścia jest stadium inteligencji sensoryczno-motorycznej (od początku życia do dwóch lat), która posługuje się wyłącznie postrzeganiem i ruchem i daje wyraz wysiłkowi zrozumienia sytuacji. Okres od drugiego do siódmego roku życia charakteryzuje się funkcją symboliczną, która "pozwala przedstawiać przedmioty i zdarzenia bezpośrednio niepostrzegane, przez przywoływanie ich za pomocą symboli i znaków zróżnicowanych". Około siódmego, ósmego roku życia rozpoczyna się stadium myślenia operacyjnego konkretnego, wreszcie w wieku około dwunastu lat pojawia się ostatnie stadium myśli operacyjnej formalnej, której cechą wyróżniającą jest zdobycie przez dziecko możliwości formułowania hipotez.
Studium tych kolejnych etapów pozwoliło lepiej zrozumieć naturę i mechanizm ewolucji inteligencji, zaznaczonej kolejnymi etapami przez dialektyczną grę funkcjonalnego dojrzewania i eksperymentalnego uczenia się.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Agnieszka Zybek


Zaświadczenie onlinenumer online: 94 gości

reklama