Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10983
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć z uczniem zdolnym z matematyki dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego

Program powstał w oparciu o Program nauczania matematyki dla liceum DKW-4015-37/01 i jest przeznaczony jest do realizacji w klasie trzeciej liceum ogólnokształcącego. Obejmuje treści nauczania zawarte w programie nauczania matematyki z zakresu podstawowego i poszerzone o niektóre treści z zakresu rozszerzonego. Treści te są dostosowane do możliwości i aktualnych potrzeb uczniów.

Głównym celem programu jest utrwalenie i poszerzenie umiejętności i wiadomości z matematyki, wyposażenie ucznia w umiejętności matematyczne niezbędne do rozwijania zainteresowań, rozbudzenie w uczniu wiary we własne możliwości i stworzenie mu szansy na odniesienia sukcesu tj. uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym, a tym samym stworzenie większych szans na kontynuowanie nauki na wybranych przez ucznia studiach.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Małgorzata Kierat
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
w Oleśnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 148 gości

reklama