Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1104
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rozkład zabaw i ćwiczeń z "dramy" do wykorzystania na zajęciach zintegrowanych w klasie I

Przykładowy rozkład zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem "dramy" do programu własnego "Drama na zajęciach zintegrowanych".

Cel ogólny: Zmierzanie do wszechstronnego rozwoju dziecka, w tym jego osobowości, by mogło ono się rozwijać fizycznie, moralnie i duchowo, kształcić zmysły uczyć się kierować emocjami, nabywać sprawności intelektualnej.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie ucznia, dokonywanie w nim pozytywnych zmian.
 • Kształcenie wrażliwości uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności rozmowy o uczuciach własnych, wewnętrznych przeżyciach, stanach, lękach, kłopotach itp.
 • Wyrażenie stanów psychicznych, uzewnętrznienie uczuć.
 • Uświadomienie własnej indywidualności, przy jednorazowym poszanowaniu odrębności innych.
 • Kształcenie określonych zachowań społecznych (pomoc słabszym, poświęcenie, poszanowanie, koleżeńskość).
 • Eliminowanie negatywnych zachowań, wynikających z charakteru dziecka (poniżanie innych, kłamstwo, kradzież, pycha).
 • Panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie.
 • Doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem.
 • Wzbogacenie słownictwa, frazeologii, zakresu pojęć.
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego władania językiem.
 • Rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome korzystanie z dóbr kultury (muzyki, tańca, pantomimy, teatru, itp.)

  (...)

  ilustracja


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Elżbieta Dobrzykowska
  Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu


 • Zaświadczenie online  numer online: 145 gości

  reklama