Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1106
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Porozmawiajmy o integracji - zadania pedagogów w klasie integracyjnej

W klasach integracyjnych pod opieką dwóch pedagogów pozostają dzieci o bardzo zróżnicowanych zdolnościach i możliwościach. Nauczyciele dążą do tworzenia sytuacji sprzyjającej pobudzaniu wspólnej aktywności z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień na miarę możliwości danego dziecka. Są, więc inicjatorami i stymulatorami procesów rozwojowych i edukacyjnych, a jednocześnie najważniejszą osobą, która dostarcza pozytywnych wzorców interakcji i stosunków osobowych. Nauczyciele swoim działaniem winni wzmacniać siły tkwiące w dziecku. Dążyć do wspólnych działań dających obopólną korzyść.

Na każdej lekcji nauczyciele stwarzają warunki do wspólnej aktywności, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości danego dziecka poprzez:


REKLAMA

 • Planowanie pracy umożliwiającej stosowanie zajęć o jednym lub kilku zakresach z uwzględnieniem naprzemienności.

 • Troska o harmonijny rozwój każdego powierzonego dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, duchowej, społecznej.

 • Unikanie zbyt dużego nagromadzenia materiału z jednoczesnym uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu wymagań w stosunku do dzieci mających kłopot z nauką i uczącą się szybciej, łatwiej.

 • Podmiotowe traktowanie każdego ucznia.

 • Umożliwienie dzieciom sytuacji odprężenia się po wysiłku stosując elementy metod relaksacyjnych (Polender Jacobson, Pedagogika Zabawy i inne).

 • Akceptowanie odmienności dziecka, poszanowanie jego godności.

 • Stwarzanie okazji dzieciom do podejmowania samodzielnej decyzji, co do wyboru zadania.

 • Eliminowanie różnorodnych klasowych podziałów, unikanie rywalizacji.

 • Niwelowanie nadmiernej opiekuńczości a umożliwianie rozsądnej współpracy i wzajemnej pomocy.

 • Zapewnienie atmosfery wzajemnej życzliwości, tolerancji, dbałość o przestrzeganie pewnych reguł i norm postępowania.

 • Zachęcanie dzieci niepełnosprawnych do wykonywania różnorodnych zadań dających im możliwość przeżycia sukcesu.

 • Przystosowanie programu nauczania do możliwości dziecka.

 • Stała współpraca i współdziałanie ze specjalistami zatrudnionymi w szkole (logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant ruchowy).

  mgr Elżbieta Dobrzykowska
  Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu


 • Zaświadczenie online  numer online: 164 gości

  reklama