Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1108
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program działań świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim

(...)

Świetlica szkolna jest dziś jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem.

Jednym z głównych zadań świetlicy jest stworzenie sprzyjających warunków rozwoju, stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb dzieci. Prawidłowa opieka polega na respektowaniu wszystkich rzeczywistych potrzeb dziecka, a więc nie tylko potrzeb wiscerogennych (jedzenie, picie, odpowiednia temperatura, ochrona przed uszkodzeniami ciała itp.), ale i potrzeb psychogennych (nowych doświadczeń, bezpieczeństwa, twórczości, samourzeczywistnienia itd.) i socjogennych (uznania, oparcia społecznego itd.).

Na czas trwania zajęć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, realizować ich potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

(...)

Publikowany program działań świetlicy szkolnej zawiera:
1. Zadania ogólne szkoły,
2. Cele edukacyjne szkoły,
3. Zadania opiekuna świetlicy szkolnej,
4. Cele i zadania świetlicy szkolnej,
5. Regulamin świetlicy szkolnej,
6. Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy szkolnej na I i II semestr,
7. Metody pracy z uczniami,
8. Sposoby realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Renata Labuda
Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim


Zaświadczenie onlinenumer online: 185 gości

reklama