Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1109
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Rozwijajmy się razem" - program autorski przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo, w młodszym wieku szkolnym

Wstęp

Wśród wielu potrzeb ludzkich, których spełnienie decydowało kiedyś o utrzymaniu się przy życiu, na pierwszy plan wysuwa się potrzeba przynależności do grupy.
Zwiększanie świadomości dziecka dotyczącej podejmowanych przez nie działań, zachowań w stosunku do innych ludzi a także siebie samego służy jego rozwojowi oraz wytworzeniu postawy odpowiedzialności za własne życie.
To wszystko zaś wpływa na proces przystosowania dziecka do nowej, niekoniecznie typowo szkolnej sytuacji.

Założenia programowe

Realizacja programu miała miejsce w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach.
Statutowym celem tegoż Stowarzyszenia jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym oraz przeciwdziałanie ich izolacji.
Dostarczenia uczniom okazji do przeżywania pozytywnych emocji podjęto się wraz z pracownikami stowarzyszenia.

Integracyjne Studio Artystyczne funkcjonujące na terenie Stowarzyszenia stanowiło źródło korektywnych doświadczeń dla naszych uczniów.
Poprzez rysunek, malarstwo sztalugowe, na szkle czy też rękodzieło mogli bowiem docenić swoje mocne strony, nabyć nowe umiejętności.
Dzięki możliwości prezentowania własnoręcznie wykonanych prac w Małej Galerii Artystycznej "W podwórzu" kształtowało się u uczniów poczucie sprawstwa.
Działalność SON to również nieodpłatne imprezy rekreacyjno-kulturalne o charakterze integracyjnym podczas których uczniowie naszej szkoły mieli sposobność nabycia zdolności interpersonalnych, budowania pozytywnych sytuacji społecznych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Sylwia Skowrońska
Beata Cader
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gliwicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 166 gości

reklama