Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1112
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dojrzałość szkolna warunkiem powodzenia w nauce

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną.

Dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, umysłowego, społeczno-emocjonalnego, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie I szkoły podstawowej.

Dziecko, które kończąc klasę "0" posiada odpowiednią dojrzałość potrafi:
- czytać, liczyć
- ma wystarczający poziom rozwoju analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, myślenia logicznego, matematycznego
- ma dobrą koncentrację uwagi
- jest zainteresowane pracą i jej efektami
- odporne na niepowodzenia, wytrwałe przy dłuższym wysiłku
- ma wystarczający zasób słownictwa
- umiejętnie wypowiada się na określony temat
- poprawnie artykułuje głoski
- rozumie polecenia
- ma dobre tempo pracy, dobrą sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową
- ma odpowiedni rozwój społeczny, fizyczny i emocjonalny.


REKLAMA

Każdy z tych czynników jest niezmiernie ważny. Zaburzenie którejś z tych funkcji, brak wystarczającej w tym zakresie dojrzałości powinno skłonić rodziców i nauczycieli do zastanowienia się. Ewentualne wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju pozwoli na skuteczne podejmowanie działań pedagogicznych, psychologicznych ukierunkowanych na usprawnienie określonych funkcji. W rezultacie będzie możliwość uchronienia dziecka przed trudnościami szkolnymi, które często wywołują niechęć do nauki i obowiązków szkolnych.

Dojrzałość szkolną należy badać przed podjęciem przez dziecko nauki w szkole. Nauczyciele w porozumieniu z poradnią wychowawczo - zawodową starają się poznać, czy dziecko osiągnęło gotowość do podjęcia nauki szkolnej. W przypadku jej braku starają się przekonać rodziców do odroczenia od obowiązku szkolnego w danym roku. Ostateczną decyzję o odroczeniu lub podjęciu obowiązku szkolnego podejmują rodzice. Niestety dość często tak się dzieje, że mimo rad nauczycieli i poradni rodzice posyłają do I klasy dziecko, które jeszcze nie osiągnęło dojrzałości szkolnej. Start szkolny tego dziecka jest utrudniony, nie poddaje się wpływom nauczyciela ,staje się niechętne, nie zainteresowane zadaniami, bierne. Często pracuje ono znacznie dłużej przy lekcjach osiągając mierne efekty. Rodzice mają nadzieję, że przy zdwojonym wysiłku dziecka i całego domu, pokonają trudności. Często jednak doznają niepowodzeń. Oczekują wówczas pomocy szkoły i poradni. Nawet najbardziej fachowa i intensywna pomoc udzielona dziecku nie da jednak pożądanego efektu w krótkim czasie. Znacznie lepiej jest odroczyć obowiązek szkolny.

Badanie dojrzałości szkolnej nie jest obowiązkowe dla dzieci rozpoczynających naukę w 7 roku życia. Natomiast obowiązkowe jest przeprowadzenie takiego badania, gdy dziecko zamierzamy posłać do szkoły wcześniej lub, gdy stwierdzamy, że dziecko powinno mieć odroczony obowiązek szkolny.

Dojrzałość szkolna badana jest za pomocą testów. Testy są dostosowane do możliwości dzieci. Przeprowadza się je w miłej atmosferze. Często dzieci odbierają je jak zwykłą zabawę.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

W oparciu o:
"Psychologię rozwojową dziecka" - Żebrowskiej i artykuły Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Lucyna Gajewska
Przedszkole Samorządowe Nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 120 gości

reklama