Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1114
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Karty śródrocznej oceny opisowej dla kształcenia zintegrowanego

Ocena śródroczna informuje o osiągnięciach ucznia, zawierając jednocześnie wskazania do dalszej pracy w przyszłym semestrze. Ocenę opisową nauczyciel przygotowuje na podstawie zgromadzonych informacji o uczniu i swoich spostrzeżeniach o nim.

Chcąc ułatwić nauczycielom sporządzanie czasochłonnej oceny opisowej opracowałam wzory kart do klasy I, II i III.

Karta oceny opisowej po jednej stronie zawiera luki, po drugiej zestawienie wiadomości i umiejętności, które uczeń danej klasy powinien opanować w I semestrze. Wypełniając kartę z lukami posługuję się słownictwem ustalonym w oparciu o kryteria wymagań edukacyjnych do poszczególnych klas: wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, niezadowalająco, jeszcze nie umie. W celu uniknięcia monotonii zapisu zamiennie można stosować inne wyrażenia, np. doskonale, świetnie, pięknie, z pełną ekspresją, biegle, wyraziście, głośno, całymi zdaniami, pojedynczym wyrazem, pewnie, niepewnie, bezbłędnie, prawie bezbłędnie, z łatwością, słabo, z reguły, bez trudu, wielozdaniowo, starannie, ale wolno, niestarannie, dokładnie, estetycznie, samodzielnie, z pomocą, itp.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Renata Skalska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5
im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 125 gości

reklama