Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1138
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Test sprawdzający z przedmiotu "Przyroda" - dział "Ekosystem pola" - klasa V Szkoły Podstawowej

Test sprawdzający z działu "Ekosystem pola" został opracowany na podstawie treści zawartych w programie nauczania nr DKW 4014-55/99 "Przyroda - Program nauczania w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej" autorstwa Edwarda Dudka, Elżbiety Szedzianis oraz Krystyny Tryl będącego programem nauczania dla przedmiotu "Przyroda" dla klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej dopuszczonym do użytku szkolnego przez MENiS

Test zbudowany jest z 10 pytań dla każdej grupy. Pytania w obu grupach zostały sformułowane w taki sposób, aby uczniowie nie mieli możliwości odpisywania odpowiedzi od siebie oraz aby stopień trudności w poszczególnych grupach był identyczny.

Zakres treści merytorycznych zawartych w teście był z góry ustalony i obejmował wąski zakres treści tematycznych obejmujący jeden dział programowy - "Ekosystem pola". Zadania zostały przygotowane z zakresu wymagań programowych. Zalecany czas przeprowadzania testu to 45 minut.

Poprawne rozwiązanie testu wymaga udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania z treści testu. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie testowe uczeń otrzymuje 1 punkt.

Za każde nierozwiązane zadanie nie otrzymuje punktu. W każdym zadaniu testowym jest tylko jedna poprawna odpowiedź.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Sylwia Gnatek
Andrzej Pawlak


Zaświadczenie onlinenumer online: 110 gości

reklama