Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11453
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce w świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie stanowi integralną część szkoły. Realizuje się w niej zadania wynikające z Programu Wychowawczego szkoły oraz Programu Profilaktyki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z rocznym planem pracy oraz miesięcznymi rozkładami materiałów podzielonymi na hasła tygodnia.

Świetlica dysponuje dwiema salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Obie sale wyposażone są wystarczająco w materiały potrzebne do prowadzenia różnorodnych zajęć o charakterze plastyczno – technicznym oraz muzycznym a także zajęć dydaktycznych o charakterze kształcącym, dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów. Świetlica oferuje uczniom pomoc w nauce, rozwijanie działalności poznawczej, artystycznej i rozrywkowej. Poprzez prace z zakresu zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, teatralnych uczniowie rozwijają swoją inwencję twórczą. Prace uczniów są eksponowane na gazetkach ściennych, dekorujące szkołę pozwalają zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach praktycznych. Praca wychowanków prezentowana jest również w środowisku lokalnym poprzez organizację imprez artystycznych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabym. Zajęcia tematyczne, a także stosowanie rozmaitych gier i zabaw wzmacniają więzi między uczniami, sprzyjają w nawiązywaniu bliższych kontaktów.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Kamila Drosio


Zaświadczenie onlinenumer online: 232 gości

reklama