Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11617
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć komputerowych dla klas I-III "Komputerowy świat"

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym i dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów. Bardzo szybkie tempo rozwoju technik informatycznych wymaga ich znajomości. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nowa podstawa programowa poświęca szczególną uwagę na kształcenie dzieci najmłodszych, które już od szóstego roku zaczynają swoja przygodę ze szkołą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać zabawę z nauką, by w łagodny sposób wprowadzać ich w świat szkoły. Ten cel przyświecał twórcom nowej podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego i jest kluczowym punktem wyjścia przy stworzonym przeze mnie programie nauczania zajęć komputerowych.

Dopełnieniem globalnego nauczania będą umiejętności związane z obsługą komputera, poznaniem zastosowania komputera w pracy, nauce, zabawie, samodzielne rozwiązywanie problemów przy pomocy komputera, a także podstawy Internetu. Każde zajęcia powinny dawać uczniowi szanse wykazania się posiadanymi umiejętnościami, związanymi z obsługą sprzętu i oprogramowania komputerowego, nabywaniu nowych wiadomości. Powinny wzbogacać jego ogólną wiedzę.

Dzieci stały się masowymi użytkownikami komputerów, które są wszechobecne. Komputer kojarzy się dzieciom przede wszystkim z rozrywką, rzadko wiedzą, że stanowi doskonałe narzędzie pracy intelektualnej, bo nikt ich tego nie nauczył. Dlatego też wykorzystanie techniki komputerowej w procesie nauczania - uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym stało się szansą na uświadomienie im funkcji komputera z jednej strony, z drugiej zaś komputer wraz z edukacyjnym oprogramowaniem stwarza możliwości podniesienia efektywności kształcenia, uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.


REKLAMA

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Grażyna Kubiak


Zaświadczenie onlinenumer online: 221 gości

reklama