Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11721
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Szkolny Program Profilaktyki "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"

Szkolny Program Profilaktyki stanowi integralną część Programu Wychowawczego szkoły, którego celem jest wspieranie uczniów w wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie dojrzałości fizycznej, psychicznej i społecznej. Skierowany jest do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Stanowi uzupełnie Programu Wychowawczego szkoły i jest zgodny z aktami prawa oświatowego i zadaniami szkoły. Program Profilaktyki obejmuje następujące etapy kształcenia: edukacje wczesnoszkolną klasy I-III i klasy IV-VI szkoły podstawowej. Wynika on z diagnozy obszarów problemowych, ukierunkowany jest na wzmacnianie czynników chroniących i eliminowanie czynników ryzyka. Powstał w wyniku diagnozy ilościowej i jakościowej uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przeprowadzono ankietę diagnozującą klimat szkoły oraz występowanie w środowisku szkolnym zagrożeń, z uwzględnieniem ich nasilenia oraz specyfiki. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i nauczycieli potwierdzają, że dorośli respondenci przywiązują taką samą wagę do wszystkich aspektów profilaktyki tj. promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom przejawom agresji i niepowodzeniom szkolnym. Program Profilaktyki jest zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka np: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Pożarna, Służba Zdrowia.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Jolanta Smoleńska
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. dra Bolesława Domańskiego
w Zakrzewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 174 gości

reklama