Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11722
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metoda dramy w edukacji dzieci 3 letnich

Pełną osobowość dziecka kształtują treści wszystkich obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które wzajemnie przenikają się i umożliwiają mu wielostronne działanie, przeżywanie i poznawanie otaczającego świata. Taka integracja zadań stwarza możliwość optymalnej aktywizacji dzieci przedszkolnych.

W procesie kształtowania wszechstronnej osobowości wychowanków nie może zabraknąć miejsca na zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji będącej wyrazem ich wiedzy, uczuć i przeżyć. W związku z tym, nauczycielka przedszkola powinna skierować swoją inicjatywę na szukanie sposobów prowadzących do uzyskania jak najlepszych rezultatów w rozwijaniu ekspresji dziecięcej. Dogodnym środkiem do realizacji tych celów jest metoda dramy, która umożliwia stymulację działań dzieci oraz zapewnia im ciekawą i absorbującą zabawę.


REKLAMA

Podejmowana tu przez wychowanków aktywność ma podłoże emocjonalne, co budzi zaciekawienie wszelkimi formami zabaw i zajęć, pomaga dzieciom odkrywać swoje zainteresowania, nawiązywać kontakt z otoczeniem i komunikować się z innymi ludźmi. Gest, ruch, pantomima, gra na instrumentach, dźwięk, słowo, śpiew, taniec, rysunek, wspólne wykonanie wycinanki - to tylko niektóre środki wyrazu, którymi dzieci wyrażają swoje przeżycia, wiedzę i doświadczenie w warunkach dramy.

Prowadzone w trakcie pracy edukacyjnej z dziećmi, obserwacje, udowodniły prawdziwość twierdzenia, że zajęcia dramowe stwarzają warunki do wyrażania ekspresji dzieci w wieku przedszkolnym. Co więcej - drama jest twórczą metodą pracy gwarantującą realizację zaleconych przez podstawę programową zadań oraz daje dzieciom szansę zaspokajania ich potrzeb rozwojowych. Poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, pełne pole do działania we wszystkich formach aktywności, ekspresji, to tylko niektóre plusy, jakimi określić można metodę dramy.

Specyfika rozwoju dziecka 3-letniego polega na nieodpartej potrzebie ruchu, działania, zmienności reakcji, naśladownictwie z tendencją do odtwarzania i twórczego przetwarzania otaczającej dziecko rzeczywistości. Te charakterystyczne cechy rozwojowe mają decydujący wpływ na sposób, w jaki dzieci zachowują się podczas zabaw.

Należy pamiętać o tym, że dzieci trzyletnie łatwo ulegają zmęczeniu i tylko na krótko potrafią skupić uwagę na jednym zagadnieniu czy przedmiocie. Dlatego też krótkotrwały wysiłek należy przeplatać częstym odpoczynkiem, umożliwiającym zmianę pozycji i zaspokajającym potrzebę ruchu. Dlatego też, podczas podejmowania różnych form aktywności, należy zapewnić dzieciom duży margines swobody, powinny one same ustalać czas i miejsce zabaw. Respektowana powinna być też zasada dobrowolności dotycząca przystępowania i włączania się w tok zabaw i zajęć inspirowanych i organizowanych przez nauczycielkę.

Stosowane z najmłodszymi przedszkolakami techniki dramowe dostarczają im bogatych przeżyć i różnorodnych sposobów wyrażania własnej ekspresji. Nauczycielka, jako osoba akceptowana przez dzieci, ma okazję bezpośredniego działania wspólnie z nimi i zaistnienia w roli autentycznego partnera ich zabaw.

Przykładowe 3 scenariusze zajęć do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Ewa Chylińska
Miejskie Przedszkole nr 14
w Płocku


Zaświadczenie onlinenumer online: 123 gości

reklama