Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11737
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym. Analiza artykułu księdza Kazimierza Twardowskiego

Ksiądz Kazimierz Twardowski w swoim artykule O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, stawia pytanie o niejasność stylu niektórych dzieł filozoficznych. Innymi słowy, autor analizuje odczytywanie dzieł filozoficznych ze względu na ich styl i formę przekazu, na kształt języka filozoficznego. Tym samym dotyka podstawowych problemów metodologicznych oraz metafilozoficznych. Autor zauważa, że złożoność omawianych przez filozofów tematów, jest częstym usprawiedliwieniem ich niejasnego języka przekazu. Jednak błędnym jest przekonanie, że jedno musi pozostać w stosunku do drugiego. Z tego wynikałoby, że im bardziej skomplikowane jest dzieło, tym w bardziej złożonym języku powinno być przekazywane. Niejasny styl filozoficzny powoduje problemy w interpretacji dzieła, czy też jego istoty, na której ma oparcie. Ksiądz Twardowski stawia tezę, iż istnieje możliwość wykazania, że nawet o rzeczach trudnych, filozof może wyrazić swoje zdanie w jasny i zrozumiały sposób. Autor argumentuje postawioną tezę tym, że niejasność stylu filozoficznego tkwi w niejasności sposobu myślenia danego filozofa: Kto jasno myśli, ten by też jasno pisał, a o autorze niejasno piszącym należałoby sądzić, że nie umie jasno myśleć.


REKLAMA

Istnieje relacja między myślą, a mową. Mianowicie poprzez mowę, możemy ujawniać nasze myśli. Ksiądz Twardowski pisząc, że mowa jest ich narzędziem, odnosi się do tego, że słowa wspierają myślenie abstrakcyjne. Dodatkowo autor zwraca uwagę na związek przyczynowoskutkowy pomiędzy składowymi opisywanej relacji. Mianowicie, ten, którego myśli są niejasne, wypowiedź również będzie nieczytelna. Na poruszanej płaszczyźnie, mamy do czynienia z myśleniem pojęciowym. Pierwotnie dane zagadnienia wydają się być jasne, jednak w momencie ich uzewnętrzniania, możemy mieć pewne trudności w ich klarownym przekazie. Jednak dopiero przeniesienie myśli na papier, bądź ich wypowiedzenie może ukazać nam pewne braki w danym rozważaniu. Faktem jest, że mimo uzewnętrzniania danych treści, niektórzy mogą nie dostrzegać pewnych niejasności, ponieważ ten kto niejasno myśli, nie jest w stanie dostrzec niejasności stylu swojego przekazu.

Reasumując, przyjmując tezę księdza Twardowskiego za prawdziwą, filozof, który nie potrafi jasno wyrażać swoich myśli, nie posiada ich w jasnej postaci, więc odbiorca nie musi silić się na ich odgadywanie. Warto zauważyć, że powyższy wniosek nie odnosi się do filozofów, do których nabyliśmy przekonania, że potrafią jasno myśleć, gdyż w danych przypadkach niejasność stylu nie jest przyczyną niejasnego myślenia, a spowodowana jest, np. pośpiechem towarzyszącemu spisywaniu tekstu. Zatem ksiądz Twardowski w swoim artykule porusza problem myślenia wpływającego na styl wywodu filozoficznego i zrozumienia jego przekazu przez odbiorcę.

Natalia Maliszewska


Zaświadczenie onlinenumer online: 109 gości

reklama