Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
118
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poznajemy środowisko wokół szkoły i jej mieszkańców

KONSPEKT LEKCJI Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

Temat: Poznajemy środowisko wokół szkoły i jej mieszkańców.

Cele ogólne:
- poznanie typowych mieszkańców najbliższego środowiska,
- wdrożenie do poszanowania przyrody - każdego jej mieszkańca,
- rozwijanie zainteresowań biologicznych i ekologicznych uczniów,
- wdrożenie do samodzielnej pracy, korzystania z innej literatury niż podręczniki.

Cele operacyjne:
- Uczeń:
- rozpozna gatunki roślin i zwierząt w najbliższym środowisku,
- oznaczy organizmy na podstawie atlasów, kluczy i albumów,
- zakwalifikuje organizmy do poszczególnych grup,
- wykona zielnik i oznaczenia,
- trenuje zdyscyplinowanie i umiejętność pracy w grupie,
- rozumie konieczność przygotowywania się do lekcji,
- dostrzeże konieczność dbania o środowisko.

Metody:
- pogadanka,
- rozmowa,
- ćwiczenia praktyczne,
- obserwacja.

Formy:
- grupowa,
- zbiorowa.

Środki:
- lupy, lornetki, atlasy, rośliny i zwierzęta, teczki do zbioru zielnikowego roślin, skala porostowa, białe kartki, karty pracy.

Przebieg zajęć:

1. Sprawy organizacyjne.

2. Wprowadzenie do lekcji, podanie celu lekcji - obserwacja, rozpoznanie i oznaczenie organizmów.

3. Pokazanie uczniom zielników i przypomnienie prac związanych z ich zakładaniem.

4. Podział klasy na cztery zespoły, wybranie liderów:
a) pierwsza grupa obserwuje zwierzęta, korzystając z albumów, atlasów i kluczy, rozpoznaje je, oznacza, przyporządkowuje do bezkręgowców, owadów, ptaków, pajęczaków.
b) druga grupa obserwuje rośliny zielne, zbiera okazy do zielnika, korzystając z albumów, atlasów i kluczy, zastanawia się dlaczego te rośliny spotykamy prawie na każdym kroku.
c) trzecia grupa obserwuje drzewa i krzewy, dzieli je na krzewy, drzewa liściaste i iglaste, zbiera liście do teczki zielnikowej, oznacza gatunki.
d) czwarta grupa obserwuje porosty, najczęściej nadrzewne korzystając ze skali porostowej, oznacza je i dzieli na skorupiaste, listkowate i krzaczkowate. Zastanawia się dlaczego nie zebrała przedstawicieli ze wszystkich grup.

5. Podsumowanie pracy - liderzy. Wytłumaczenie zagadnień z poleceń z kart pracy, obejrzenie okazów zebranych oraz w atlasach i albumach. Zrobienie zielników.

Praca domowa:
Czy zauważyłeś działalność ludzką i jej wpływ na otaczające nas środowisko i mieszkańców (pozytywne, negatywne) jeżeli tak to ją opisz.

Ocenienie uczniów.

Jolanta Pałyga
Zespół Szkół w Żdanowie


Zaświadczenie online



numer online: 84 gości

reklama