Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12135
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka matematycznego "Poszukuję, myślę, odkrywam"

Program kółka matematycznego jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej zainteresowanych matematyką i uzdolnionych w tym kierunku. Realizowany będzie w wymiarze 60 minut tygodniowo, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie będą mieć możliwość samodzielnego wykonywania zadań, działania na konkretach, świadomego i aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania. Zastosowane metody i formy pracy, z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności, umożliwią osiągnięcie założonych celów.
Zadaniem kółka jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, pogłębienie wiedzy i umiejętności myślenia matematycznego. Dzieci będą aktywizowały swoją naturalną ciekawości, chęć poszukiwania informacji, obserwacji, formułowania hipotez i udzielania własnej odpowiedzi.
Punktem wyjścia do realizacji programu jest stymulowanie do twórczej i samodzielnej pracy, wykorzystanie metod aktywizujących, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Agnieszka Thomas


Zaświadczenie onlinenumer online: 207 gości

reklama