Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12165
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak nie zrazić dzieci do matematyki

Jakość i metody nauczania matematyki w początkowych latach edukacji ucznia mają ogromny wpływ na późniejszy rozwój jego zdolności matematycznych. To czy dziecko polubi czy zniechęci się do tego przedmiotu zależy od kilku pierwszych lat nauki.

Częstą przyczyną zrażania się uczniów do matematyki jest nauka na algorytmach. Im więcej używa się tego narzędzia, tym bardziej dzieci utwierdzają się w przekonaniu, że w matematyce wszystko trzeba zapamiętać i staje się nudniejsza i trudniejsza do zrobienia.


REKLAMA

Algorytm jest jedynie narzędziem wtórnym, które można wykorzystać dopiero wtedy, kiedy uczeń doskonale zrozumiał już ideę danego zagadnienia. Tak naprawdę w edukacji wczesnoszkolnej nie trzeba wiele pamiętać poza:

 • rozkładem liczby na składniki w zakresie 10,
 • związkami pomiędzy jednostkami długości i masy,
 • tabliczką mnożenia.

  Recepta jest prosta, wystarczy wprowadzać nowe zagadnienia tak, aby uczniowie sami odkrywali odpowiednie własności i wyciągali wnioski. Kształtowanie intuicji matematycznej najskuteczniej odbywa się poprzez manipulację przedmiotami. Zwykle manipulowanie kojarzy się z nauką przeliczania. Małe dzieci można nauczyć przeliczania przedmiotów, gdy odpowiednio długo będzie się je tego uczyło. Efekty jakie się przy tym osiąga powinny skłonić nauczyciela do tego, aby matematyzację innych zagadnień też prowadzali poprzez manipulację przedmiotami.

  Wielu uczniów nie ma odpowiednio wyrobionej wyobraźni geometrycznej, szczególnie przestrzennej. Niestety przyczyną jest marginalne traktowanie tego zagadnienia. Sprowadza się ją zwykle to wprowadzania pojęć i wykonywania działań arytmetycznych. W rozwijaniu umiejętności związanych z wyobraźnią geometryczną na lekcjach pomagają:

 • klocki, kostki, tangramy,
 • ćwiczenia, w których uczniowie tną kartki, składają, rysują różne figury i wycinają,
 • manipulacje figurami, budowanie z kilku figur innej
 • zagadki geometryczne, gry i układanki, w których korzysta się z własności figur.


  REKLAMA

  W nauce matematyki ważne jest odpowiednie ułożenie treści i zadań. Tylko właściwa kolejność zagadnień pozwoli uczniom na samodzielnie odkrywanie i sprawi, że każde kolejne będzie miało solidną podbudowę.

  Należy pamiętać, aby nie skupiać nadmiernie uwagi na podstawowych umiejętnościach narzędziowych zabijających ciekawość i kreatywność uczniów. Wiedza nie powinna się ograniczać jedynie do zestawu wyćwiczonych algorytmów. W myśleniu matematycznym chodzi bowiem o umiejętność przetwarzania wiedzy tak, aby była ona użyteczna w nowych sytuacjach. Każde zagadnienie trzeba wymodelować, zadania zaś powinny mieć sens i cel w oczach dziecka. W edukacji wczesnoszkolnej uczniowie muszą być aktywni w działaniu, manipulować przedmiotami, sami zauważać prawidłowości związane ze swoim działaniem, podejmować próby ich wyjaśniania. Podstawową metodą pracy powinna być metoda czynnościowa. Dziecko, które nauczy się radzić sobie w sytuacjach nowych lepiej będzie opanowywało algorytmy próbując je zrozumieć, nie zapamiętać. Warto też zachęcać uczniów do stawiania pytać, weryfikowania postawionych hipotez i wreszcie należy pozwolić dziecku na różne sposoby rozwiązywania zadania, wykonywania obliczeń.

  Rola nauczyciela kierującego procesem poznawczym w edukacji matematycznej, polega na odwoływaniu się do doświadczeń, umiejętnym prowadzeniu dziecka, uczeniu go samodzielnego eksperymentowania, poszukiwania, odkrywania, wnioskowania.

  Agnieszka Thomas


 • Zaświadczenie online  numer online: 117 gości

  reklama