Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
122
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola wychowawców w zapobieganiu i pokonywaniu trudności w nauce

W Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy pracuję od 12 lat. Jestem wychowawcą. W bursie mieszkają dziewczęta szkół średnich (liceum, szkoła, zawodowa, technikum), a także ze szkół pomaturalnych.

Poza pełnieniem obowiązków wychowawcy, jestem opiekunem sekcji nauki i prowadzę bibliotekę. Ta ostatnia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony wychowanek, jak i pracowników placówki. Wynika to zapewne z faktu, że przez wiele lat, w miarę możliwości, udało mi się zakupić dużo ciekawych pozycji, przydatnych w nauce i w samodoskonaleniu. W zbiorach bibliotecznych znajdują się lektury, opracowania, encyklopedie. Udało mi się zgromadzić zestaw książek z zakresu ekologii i edukacji europejskiej. Oprócz tego, na bieżąco, w miarę możliwości finansowych, uzupełniam bibliotekę o pozycje związane z pedagogika i psychologią. Zgromadziłam szereg opracowań dotyczących awansu zawodowego.

Moja działalność biblioteczna ściśle łączy się z prowadzeniem sekcji nauki. Wielu uczniów nieustannie boryka się z nauką. Przyczyny są różne: zaległości w opanowanym materiale ze szkoły podstawowej, ograniczone zdolności z konkretnych przedmiotów, lenistwo, brak systematyczności. Kłopoty w nauce, szczególnie w pierwszej klasie szkoły średniej, często wiążą się z oderwaniem od środowiska rodzinnego oraz zmianą szkoły. Zamieszkanie w bursie, z dala od rodziców, wśród nieznajomych koleżanek często wyzwala tęsknotę i niepewność. Większość, szybko adaptuje się do nowych warunków, jest jednak zawsze grupa, której nowa sytuacja nastręcza dużo trudności. Dlatego tak duża jest rola wychowawcy, by opisanym trudnościom zapobiegać.


REKLAMA

Prowadząc sekcję nauki, ukierunkowana jestem na pomoc wszystkim osobom, które takiej pomocy oczekują lub wymagają. Oczywiście trudno pomagać komuś, kto tego nie chce. Jednak na podstawie długoletniej pracy i obserwacji mogę wyciągnąć wnioski, że tak naprawdę każdy czeka na wyciągniętą dłoń, tylko nie każdy jest na tyle otwarty, by to przyznać. Nie jest dużym problemem zorganizowanie pomocy tym, którzy sami o nią proszą. Moją rolą, jak koleżanek z pracy, jest wychwycenie tych osób, które z różnych przyczyn o pomoc w nauce nie zabiegają, a jej potrzebują.

W bursie próbujemy organizować życzliwe środowisko, które będzie skłaniało dziewczęta do współpracy z wychowawcami i koleżankami. W ramach sekcji nauki zorganizowałam grupę samopomocy koleżeńskiej. Skupia ona dziewczęta, które potrafią i chcą dzielić się swoimi wiadomościami z koleżankami, które tego potrzebują. Muszę stwierdzić, że większość dobrych uczennic pomocy nie odmawia. Zazwyczaj chętnie tłumaczą trudniejsze partie materiału i pomagają w rozwiązywaniu zadań. Pomoc z języków obcych jest możliwa w dużej mierze do zrealizowania, dzięki słuchaczkom z Nauczycielskiego Kolegium Języków obcych, które od kilku lat również są mieszkankami bursy.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży, opracowałam ankietę.

Ankieta dotycząca roli biblioteki i sekcji nauki w bursie

Imię i nazwisko
Szkoła i klasa

1. Czy uważasz, że biblioteka w bursie jest potrzebna? (uzasadnij swoja odpowiedź)
TAK NIE

2. Z których pozycji korzystasz najczęściej?
a) lektury
b) opracowania
c) słowniki i encyklopedie
d) inne (jakie?)

3. Które z dostępnych czasopism czytasz najchętniej?
a) Cogito
b) Zdrowie
c) Droga
d) Polityka
e) Świat Wiedzy
f) Gazeta Wyborcza
dlaczego?

4. Czego wg Ciebie brakuje w zbiorach biblioteki?

5. Czy korzystałaś kiedyś z pomocy sekcji nauki?
(jeśli tak, to z jakich przedmiotów?)
TAK NIE

6. Czy potrzebujesz pomocy w nauce?
(jeśli tak, to z jakich przedmiotów?)
TAK NIE

7. Czy jesteś skłonna pomagać koleżankom w nauce?
(jeśli tak, to z jakich przedmiotów?)
TAK NIE

8. Czy uważasz, że sekcja nauki jest potrzebna?
(uzasadnij odpowiedź)
TAK NIE

Ankieta, miała na celu zdiagnozowanie roli biblioteki i sekcji nauki w bursie. Została przeprowadzona w styczniu bieżącego roku. Badaniem zostało objętych 40 wychowanek - uczennic szkół średnich. Z analizy ankiety wynika, że 85% dziewcząt uważa, że biblioteka w bursie jest potrzebna. Największym zainteresowaniem cieszą się lektury oraz opracowania. Najczęściej czytane są Cogito i Polityka. 30% ankietowanych przyznało, że korzystały z pomocy w ramach sekcji nauki, natomiast 43% - że taka pomoc jest im potrzebna, głównie w zakresie języków obcych. 13% zadeklarowało swoją pomoc w nauce, głównie z matematyki i języka polskiego. 49% badanych uważa, że sekcja nauki w bursie jest potrzebna.

Wyniki ankiety utwierdziły mnie w przekonaniu, że wysiłek włożony w organizację pomocy koleżeńskiej nie jest nadaremny i że trzeba tę działalność kontynuować.

W swojej pracy zwiększyłam również nacisk na uzmysłowienie młodzieży roli wiedzy i różnych umiejętności w dalszym życiu. Organizuję zajęcia ukierunkowane na zaznajomienie młodzieży z technikami szybkiego przyswajania tekstu, pracy z książką, efektywnego wykorzystania czasu przeznaczanego na naukę. Omawiam zagadnienia związane z higiena pracy umysłowej, koniecznością odpoczynku czynnego.

Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom młodzieży, w placówce zostały zakupione komputery i powstała pracownia komputerowa. Dziewczęta zyskały możliwość utrwalenia umiejętności związanych z obsługą komputera, uczą się obsługi internetu i programów komputerowych.

Aby zapobiegać trudnościom w nauce, niezbędna jest systematyczna współpraca ze szkołą, a także z rodzicami. Szybkie wychwycenie kłopotów, ich przyczyn i uwarunkowań, pomaga w zniwelowaniu problemu jeszcze w jego zarodku.

Wiele dzieci doznaje niepowodzeń w nauce. Pomocy oczekują od osób im najbliższych. Dlatego tak ważna jest praca wychowawców, by dziewczęta mieszkając w placówce opiekuńczo - wychowawczej, z dala od domu rodzinnego, wiedziały, że nie są same i zawsze mogą liczyć na pomoc.

Katarzyna Kwiatkowska
Bursa Szkolnictwa Zawodowego Bydgoszcz


Zaświadczenie onlinenumer online: 170 gości

reklama