Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
123
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Żegnamy zimę

Konspekt lekcji dla klasy II

Temat bloku: Zbliża się wiosna.

Temat dnia: Żegnamy zimę.

Cele ogólne:
Kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk w przyrodzie oraz rozpoznawania zwyczajów i obrzędów w zależności od pór roku. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z żegnaniem zimy. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Rozwijanie zdolności twórczych. Kształtowanie umiejętności czytania, pisania, liczenia.

Cele szczegółowe:
Potrafi rozwiązać krzyżówkę. Wypowiada się na temat tradycji i symboli oraz dostrzega potrzebę ich podtrzymywania. Przyporządkowuje tradycje i zwyczaje poszczególnym porom roku. Umie ułożyć spójną wypowiedź na dany temat. Angażuje się w pracę grupy. Potrafi zaprezentować wyniki pracy grupy. Wykonuje postać marzanny.

Metody:
pogadanka, opis, objaśnienie, aktywizująca, praktyczna.

Formy pracy:
jednolita - zindywidualizowana, jednolita - grupowa, zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
List od wiosny, karta pracy z krzyżówką i działaniem, koperty:
1) z nazwami obrzędów i zwyczajów związanych z różnymi porami roku
2) z nazwami obrzędów i zwyczajów związanych z wiosną i zimą
3) z wyrazami związanymi z wiosną

podręcznik i ćwiczenie "Wesoła szkoła" cz.3 książka "Rok Polski" - zwyczaje i obrzędy R. Hryń Kuśmierek, puzzle matematyczne, magnetofon, instrumenty muzyczne

(...)

Publikacja archiwalna (pełny tekst scenariusza z kartą pracy ucznia) dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Joanna Błaszczyk
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli


Zaświadczenie onlinenumer online: 51 gości

reklama