Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12384
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Socjoterapia jako forma pomocy dziecku nieśmiałemu w edukacji wczesnoszkolnej

W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej pedagog napotyka na wiele problemów, np. agresja czy nadpobudliwość psychoruchowa uczniów lub na takie, które w sposób widoczny utrudniają dziecku przyswojenie wiedzy, np. dysleksja czy dysgrafia. Przy intensywności pracy w grupie, gdzie większość uwagi nauczyciela poświęcona jest uczniom sprawiającym trudności wychowawcze, dzieci tzw. "grzeczne" nie mają szans przebicia się i otrzymania wsparcia, w takim stopniu w jakim go potrzebują. Dlaczego? Zapewne dlatego, iż wydaje się, że dzieci spokojne, nieprzeszkadzające w lekcji tej uwagi nie potrzebują. Nic bardziej mylnego. Zjawisko nieśmiałości u dzieci może być problemem, jeżeli nie wyposaży się tych dzieci w mechanizmy radzenia sobie z objawami nieśmiałości w procesie edukacyjnym.


REKLAMA

Nieśmiałość może być przyczyną braku pewności podczas podejmowania decyzji, a tym samym przyczyną poczucia straconych możliwości w życiu. Sytuacja, która dla nauczyciela wydaje się bezproblemowa, często jest ogromnym ciężarem dla dziecka nieśmiałego. Nie można zostawić takich dzieci bez należytej pomocy. Zarówno w życiu codziennym jak i w procesie wychowawczym-dydaktycznym. Należy pokazać jak radzić sobie z bezpośrednim wyzwaniem bycia członkiem różnych grup społecznych i realizować swoje plany.

Wsparcie w sytuacji nieśmiałości jest niezbędne. Ułatwia dziecku odkrycie swoich możliwości i potencjału, a także pomaga zmieniać obraz samego siebie. Stąd pomysł wdrażania programów socjoterapeutycznych w pracy z dziećmi nieśmiałymi. Programy stwarzają okazję do aktywności, umożliwiają zdobywanie doświadczeń, a to prowadzi do właściwej analizy rezultatów podejmowanych działań i poczucia, że wie co się robi. Poniżej chciałabym przedstawić scenariusz zajęć socjoterapeutycznych, które pozwolą takim dzieciom uwolnić drzemiącą w nich moc i ułatwią pójście w życie z entuzjazmem.

Scenariusz do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Joanna Barankiewicz
Szkoła Podstawowa nr 5
w Łomży


Zaświadczenie onlinenumer online: 112 gości

reklama