Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
129
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Życiodajna woda

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY III

KRĄG TEMATYCZNY: WODA A ŻYCIE NA ZIEMI.

TEMAT DNIA: Życiodajna woda.

CELE OPERACYJNE: Uczeń:

 • potrafi obserwować, analizować i wyciągać wnioski podczas doświadczeń,
 • rozumie, że woda może występować w przyrodzie jako ciecz, para, lód,
 • określa warunki parowania, skraplania i zamarzania wody
 • kojarzy wyniki doświadczeń ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie,
 • zgodnie uczestniczy w zabawach integracyjnych,
 • potrafi słuchać muzyki,
 • potrafi swobodnie bawić się przy muzyce,
 • potrafi rozwiązywać zagadki i układać wiersz z rozsypanki,
 • potrafi uważnie słuchać czytanego wiersza,

  METODY:
  a) słowne:
  - wypowiedzi ukierunkowane pytaniami nauczyciela,
  - rozmowa z dziećmi,
  - objaśnienie,
  b) oglądowe:
  - pokaz,
  - obserwacja,
  c) praktyczne:
  - ćwiczenia praktyczne,
  - doświadczenia.

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
  - wiersz E. Zechenter - Spławińskiej "Woda", wiersz Grzegorza Dobieckiego "Mokra zagadka",
  - kaseta z nagraniem K. Szymanowskiego "Źródło Aretuzy",
  - pomoce potrzebne do wykonania doświadczeń (słoiki, termometr laboratoryjny, grzałka, koraliki, płatki listków, kawałek sznurka, opakowania po serkach,kolorowe guziki, zasuszone płatki kwiatów, latarka garnek, grzejnik elektryczny jednopalnikowy, talerz),
  - zadania na kartach pracy (rozsypanka wersów wiersza, tekst z lukami, uzupełnianka)

  FORMY PRACY:
  - zespołowa,
  - indywidualna,
  - zbiorowa jednolita.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Zagadki o wodzie:

 • Wartko płynie w lecie, a twardnieje w zimnie. Kiedy kran odkręcisz, rurami popłynie.
 • Bywa ona deszczem, śniegiem, lodem, gradem albo chmurą, która po niebie się tuła.
 • Służy do picia, służy do mycia, bez niej na Ziemi nie byłoby życia.
 • Chłodzi nas, myje nas, poi ludzi, pole, las.
 • Latem w niej pływamy, zimą po niej się ślizgamy. Życie czerpie z niej przyroda. Co to jest? Już wiecie - ...

  2. Praca w grupach.
  - Uczniowie podzieleni na 5 grup układają z porozcinanych wersów zwrotki wiersza.

  3. Prezentacja. Sprawozdawcy poszczególnych grup odczytują ułożone fragmenty wiersza, następnie naradzają się i układają cały wiersz.
  4. Porównanie ułożonego wiersza z oryginałem.

  Woda
  Jestem kroplą wody,
  mogę być małą łzą
  i wielkim mogę być morzem.
  To ja wypełniam rzeki,
  to mnie znajdziesz w jeziorze.
  W deszczu, w śniegu,
  w źródłach gorących
  i w kryształowym lodzie.
  Tyle tajemnic
  ukrywam w sobie.
  Swą cierpliwością nawet skały
  rozsadzić mogę
  lepiej niż dynamit.
  Moja siła porusza elektrownie.
  Moje ciepło ogrzewa domy...
  Choć jestem tylko
  kroplą wody...

  5. Głośne odczytanie wiersza, rozmowa na temat jego treści.

  6. Podział dzieci na 4 grupy.

  7. Polecenia dla grup:
  Wykonajcie plakat pt. "Woda". Przedstawcie na nim wodę za pomocą farb i celofanu. Namalujcie, do czego człowiekowi potrzebna jest woda? Komu jeszcze potrzebna jest woda?
  (czas wykonania 30 - 40 min)

  8. Prezentacja plakatów przez poszczególne grupy.
  Przedstawiciele grup udzielają odpowiedzi na zadane w poleceniu pytania.

  9. Odczytanie przez nauczyciela wiersza

  "Mokra zagadka"
  Krople kapiące z kranu,
  głębiny oceanów,
  potoki, strugi, rzeki
  i łezka spod powieki,
  i mżawka, i ulewa,
  szron na zmarzniętych drzewach,
  kra, co spływając chudnie,
  chłód, co wypełnia studnie,
  powódź, co wszystko łyka,
  i para znad czajnika,
  bałwany - pasibrzuchy
  lód na kałużach kruchy,
  mgła skoro świt rozlana,
  grzywacze (fale, piana),
  lawina w Himalajach
  i grad jak kurze jaja,
  sopel na wąsach dziadka
  i zupa bardzo rzadka,
  i rosa na jagodach -
  cóż to takiego?

  10. Wyjaśnienie tytułu wiersza, wypowiedzi na temat jego treści.

  11. Ciche czytanie wiersza i podkreślenie fragmentów mówiących o tym, w jakiej postaci występuje woda w przyrodzie.

  12. Wykonanie doświadczeń ukazujących pochodzenie wody w inne stany skupienia: w lód, w parę wodną.

  Doświadczenie: wrzenie wody

  Pomoce: słoik, woda, grzałka, termometr laboratoryjny.
  Przebieg doświadczenia: grzałkę wkładamy do słoika z wodą, gotujemy ją. Obserwujemy z dziećmi wrzenie wody, pęcherzyki pędzące do góry oraz parę. Mierzymy temperaturę wrzenia.

  Wniosek: Woda gotuje się, bulgoce. Od dna (od grzałki) unoszą się w górę pęcherzyki, dochodzą do powierzchni wody, pękają i stają się niewidoczne. Są to pęcherzyki pary wodnej. Nad wodą nie widać pary, ale nad słoikiem unosi się lekka mgła. Jest to skroplona para wodna. Woda wrze w temperaturze 100 oC. Szybciej paruje podczas wrzenia, ale parowanie zachodzi w każdej temperaturze. Woda zmienia swój stan skupienia z ciekłego w gazowy.

  Doświadczenie: topnienie lodu i śniegu

  Pomoce: lód lub śnieg, słoik, termometr laboratoryjny.
  Przebieg doświadczenia; do słoika wkładamy śnieg lub lód, wstawiamy termometr. Dzieci obserwują co dzieje się ze słupkiem rtęci w termometrze. Odczytują, przy ilu stopniach lód (śnieg) zaczyna się topić.
  Wniosek: Z topniejącego lodu i śniegu powstaje woda. Ze stanu stałego przechodzi w ciecz. Temperatura topniejącego śniegu, lodu wynosi 0 oC.

  Doświadczenie - "Fabryka chmur"
  Pomoce: grzejnik elektryczny, szklane naczynie żaroodporne, talerz, kawałki lodu, latarka, garnek do zagotowania wody.
  Przebieg doświadczenia: Wodę zagotować. Przelać ją do szklanego naczynia. Na talerz włożyć kawałki lodu. Ustawić talerz z lodem na szklanym naczyniu.
  Przyciemnić salę a następnie oświetlić naczynie latarką.
  Wniosek: Gorąca woda w przykrytym talerzem naczyniu paruje. Para wodna unosi się ku górze, gdzie po zetknięciu z zimną wodą (kostkami lodu), skrapla się ( następuje tzw. kondensacja pary wodnej), tworząc pod talerzykiem "chmurę'. Po pewnym czasie zaczynają z niej opadać drobne kropelki (tworząc deszcz).

  13. Uzupełnianie zdań:

  Woda występuje w trzech stanach skupienia: w stanie ciekłym - jako............................., w stanie gazowym - jako......................... i w stanie stałym - jako................................

  14. Z wiersz pt. "Mokra zagadka" wypisywanie, gdzie w przyrodzie występuje woda w poszczególnych stanach skupienia:

  Wstanie ciekłym - ......................................................................
  Wstanie stałym - ......................................................................
  Wstanie gazowym - .....................................................................

  15. Wykonanie przez dzieci "Klejnotów z lodu"

  Narzędzia - płaskie naczynia o różnych kształtach ( opakowania po serkach, koraliki, kolorowe guziki, listki, zasuszone płatki kwiatów, kawałek sznureczka do zawieszenia.
  Wykonanie:
  Do naczynia wkładamy kilka zgromadzonych przedmiotów wraz ze sznureczkiem do zawieszenia. Wszystko zalewamy wodą z kranu (można dodać do niej farbę). Jeżeli za oknem jest mróz, wystawiamy naczynie na parapet, jeśli jest ciepło wstawiamy do zamrażarki. Gdy woda zamarznie, naczynie lekko ogrzewamy w dłoniach i wyjmujemy lodowe klejnoty. Dzieci przyglądają się im pod słońce. Mogą je zawiesić choć na chwilę, pamiętając o podstawieniu miseczki.

  16. Słuchanie utworu K. Szymanowskiego "Źródło Aretuzy" (fragment) - ruch przy muzyce.

  17. Rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.
  - Połącz równe liczby.

  LITERATURA:
  1) Halina Kitlińska-Pieta, Zenona Orzechowska: Scenariusze zajęć całodniowych, Żak Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2000,
  2) Pod red. Jolanty Golanko i Marianny Czekalskiej: Poradnik metodyczny, Przyroda w klasie IV, Nowa Era, Warszawa 1999.

  Ewa Keister
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku


 • Zaświadczenie online  numer online: 147 gości

  reklama