Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
130
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ankieta - diagnoza wstępna w związku z projektem: "Użyteczne odpady"

W szkole naszej od wielu lat zwracamy dużą uwagę na tematykę odpadową.
W obecnym roku szkolnym szkoła nasza przystąpiła do realizacji zadań ujętych w projekcie: "Użyteczne odpady". Celem naszym jest doprowadzić do powszechnej selekcji odpadów w szkole, a w związku z tym do wyrobienia u uczniów i pracowników trwałego nawyku prowadzenia segregacji śmieci jak i zwiększenia świadomości ekologicznej.

Przygotowana ankieta ma posłużyć do opracowania diagnozy wstępnej, oceniającej świadomość ekologiczną społeczności szkolnej, dotyczącej głównie tematyki odpadowej.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Czy na terenie naszej gminy znajduje się wysypisko śmieci?
Tak         Nie
Jeżeli tak, to podaj nazwę miejscowości, w której ono się znajduje?
..................................................................................

2. Czy na terenie naszej miejscowości funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów?
Tak         Nie

3. Jakie odpady w naszej miejscowości podlegają sortowaniu?
(właściwe podkreśl)
Papier     Szkło     Metal     Plastik

4. Jak rozumiesz słowo - recykling?
...................................................................................

5. Jak można wtórnie wykorzystać posegregowane śmieci?
a) szkło -
b) makulatura-
c) resztki organiczne -

6. Czy na terenie naszej miejscowości funkcjonuje skup surowców wtórnych?
Tak         Nie
Jeżeli tak, to jakich?
....................................................................................

7. Czy wiesz co to są "dzikie wysypiska śmieci"?
....................................................................................

8. Czy na terenie naszej gminy występują dzikie wysypiska śmieci?
Tak         Nie

9. Jaki jest wpływ dzikich wysypisk śmieci na środowisko?
a) ........................................................................................
b) ........................................................................................
c) ........................................................................................
d) ........................................................................................

10. Dokąd wędrują wasze śmieci? (właściwe podkreśl)
a) są zakopywane w ziemi
b) są wyrzucane do rzeki
c) są palone
d) są przetwarzane jako surowce wtórne
e) inne możliwości .................................................................

11. Co robicie z waszymi śmieciami: (właściwe zaznacz)

12. Na co zwracasz uwagę przy dokonywaniu zakupów? Wymień 3 cechy:
a)..................... b)........................ c).....................

13. Jakiej używasz torby na zakupy ?
a) z materiału
b) z papieru
c) z plastiku
d) koszyka wiklinowego

14. Jak ty możesz ograniczyć ilości śmieci?
a) .........................................
b) .......................................
c) .......................................
d) ......................................

Bożena Spica
Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku


Zaświadczenie onlinenumer online: 107 gości

reklama