Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1318
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Recepcja baśni przez dzieci w wieku przedszkolnym

Twórczy i odtwórczy sposób odbierania i opowiadania baśni przez dziecko

Dzieci w wieku przedszkolnym nie tylko uwielbiają słuchać baśni czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela, ale także chętnie biorą udział we wszelkich działaniach związanych z treścią baśni. W pracy "Książka literacka dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej" E.Szefler przytacza opinie metodyków i psychologów, sprowadzające się do stwierdzenia, że źródłem zainteresowania baśnią u dzieci są przede wszystkim charakterystyczne dla tego gatunku literackiego takie cechy, jak:
- dostarczanie silnych przeżyć emocjonalnych,
- projekcja dążeń i pragnień dziecka,
- konieczność niewielkiego udziału wysiłku intelektualnego w procesie recepcji,
- przebieg akcji zgodny z wolą dziecka,
- walory kompensacyjne i relaksowe.


REKLAMA

Niepodważalne jest stwierdzenie, iż treść baśni ma wpływ na emocje i wyobraźnię dziecka w wieku przedszkolnym. Praca z tekstem baśni, czyli coś niż tylko poznawanie i przeżywanie jej treści, może być nie tylko istotnym elementem poznawania przez dziecko świata zewnętrznego, rządzących w nim praw etycznych i moralnych. Może i powinna także doskonale służyć rozwijaniu umiejętności twórczych dziecka, kształtowaniu jego samodzielnego myślenia, bogaceniu zasobu środków językowych, prawidłowemu rozwojowi mowy. Pisząc o recepcji baśni uwzględnić musimy nie tylko umiejętność przyswajania jej treści, przejmowanie przesłania moralnego czy zawartego w niej poglądu na świat, ale także kształtowanie w dziecku umiejętności twórczego odbioru tekstu, uczenie samodzielności w jego opowiadaniu, przetwarzaniu i wreszcie samodzielnym tworzeniu.

W przedszkolu staramy się kierować rozwojem myślenia i mowy dziecka w sposób świadomy. Praca z tekstem baśni, jej czytanie lub opowiadanie przez nauczyciela, emocjonalny odbiór jej treści i przesłania moralnego przez dzieci, a następnie odtwarzanie i przetwarzanie może stanowić ważny element w realizacji tej części procesu wychowania i kształcenia przedszkolnego. Aby praca ta przyniosła pożądane efekty, nauczyciel poza wiedzą i przygotowaniem metodycznym, musi dobrze poznać swoich wychowanków - ich zasób słów i pojęć, indywidualne właściwości mowy, zachęcać dzieci do mówienia, budzić potrzebę dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Bogumiła Pęgiel
Przedszkole w Bolesławiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 78 gości

reklama