Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1319
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Gotowość do czytania i pisania na tle ogólnej charakterystyki rozwojowej dziecka

Fakt pójścia dziecka do szkoły jest wielkim przełomem i przeżyciem w jego życiu. Dzieci muszą spełniać określone wymagania rozwojowe pod względem fizycznym i psychicznym. Wymagany poziom rozwojowy określa się jako dojrzałość szkolną. Idąc za definicją: dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Jest to tak jakby moment równowagi między wymogami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka.

Kryteria dojrzałości szkolnej obejmują:

 • rozwój fizyczny z uwzględnieniem motoryki;
 • rozwój procesów poznawczych: myślenia, mowy, pamięci, wyobraźni i uwagi dowolnej;
 • dojrzałość społeczną i emocjonalną.


  REKLAMA

  Rozwój fizyczny dziecka w wieku 6 lat wiąże się z prawidłowym ukształtowaniem kości, mięśni, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, narządów zmysłów, które zapewniają odpowiednią odporność dziecka na zmęczenie, wysiłek fizyczny, choroby oraz dobrą sprawność w zakresie motoryki.

  Rozwój umysłowy związany jest z rozwojem funkcji poznawczych, z umiejętnością spostrzegania, różnicowania, z wyobraźnią i uwagą dowolną dziecka. Ważny jest prawidłowy rozwój mowy pod względem artykulacji dźwięków, jak i zasobu pojęć i słów oraz swoboda wypowiadania myśli.

  Rozwój uczuciowo - społeczny wyznacza dziecku możliwości podporządkowywania się wymogom szkoły, stopień wrażliwości na ocenę, umiejętność panowania nad swoimi emocjami oraz umiejętność współpracy i współdziałania z rówieśnikami.

  Dla wszystkich dzieci początek nauki w szkole stanowi bardzo ważny okres w ich życiu. Zaś opanowanie umiejętności czytania i pisania jest dla wielu dzieci zadaniem trudnym, uzależnione jest od sprawności narządów zmysłu (wzroku, słuchu), mowy oraz sprawności manualnej (pisanie).

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Bogumiła Pęgiel
  Przedszkole w Bolesławiu


 • Zaświadczenie online  numer online: 65 gości

  reklama