Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1339
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Reakcja krajowych odmian soi (Glycine max L.) na zasolenie podłoża

Doświadczenie przeprowadzono w okresie od 14 maja do 12 września 2002 roku w hali wegetacyjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Obiektem doświadczalnym było 7 odmian soi, których nasiona uzyskano z IHAR w Radzikowie (Aldana, Jutro, Polan, Progres, Mazowia) i Katedry Genetyki AR w Poznaniu (Gaj, Nawiko). Nasiona zaprawiano "na mokro" nitraginą, a następnie wysiano do wazonów o poj. 5 dm3 wypełnionych mieszaniną ziemi uniwersalnej i piasku (3:1). Ziemię uniwersalną stanowiła kompozycja różnicowanych frakcji słabo i silnie rozłożonego torfu sfagnowego z dodatkiem makro i mikroelementów i kredy o pH w H20 5,5-6,5. Rośliny podlewano wodą destylowaną "na wagę" utrzymując w wazonach wilgotność 70% ppw (pełna pojemność wodna).

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr inż. Grażyna Pomorska


Zaświadczenie onlinenumer online: 90 gości

reklama