Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1356
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ kultury regionalnej na osobowość dziecka

Wielu zadaje sobie pytanie:"Patriotyzm, czy regionalizm?" Co ważniejsze? Czy można te pojęcia łączyć czy dzielić? A więc...

Patriotyzm - postawa społeczno-polityczna łącząca przywiązanie i miłość do ojczyzny, jedność i solidarność z całym narodem z szacunkiem dla innych narodów oraz poszanowaniem ich suwerennych praw.

Regionalizm - prąd społeczno-kulturalny dążący do zachowania swoistych cech kultury danego obszaru, jej odnowę i propagowanie poszarzanie wiedzy o języku, tradycjach itp.

Będąc patriotami w ogólnym tego słowa znaczeniu, jesteśmy również i nierozerwalnie związani ze swoją "małą Ojczyzną" - regionem. Wielu naukowców stwierdziło zgodnie, że edukacja regionalna stanowi istotny czynnik w kształceniu i kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnego Polaka. W związku z tym edukacją regionalną zostały objęte nie tylko dzieci i młodzież, ale również studenci kierunków pedagogicznych. Przekazując wiedzę o danym regionie dzieciom i młodzieży rozpocznijmy od prostych informacji dotyczących
- środowiska geograficznego-położenia, granic danego obszaru, budowy geologicznej, klimatu, sieci wodnej, rodzaju gleb.
- środowiska przyrodniczego-flory i fauny, Rezerwatów Przyrody, Parków Krajobrazowych, Pomników Przyrody.
- zarysu geografii i przyrody-podłoża geologicznego, surowców mineralnych, powierzchni.
- walorów krajobrazowo-turystycznych
- historii regionu
- kultury ludowej, której chciałam poświęcić więcej miejsca.

Jest ona bowiem niezwykle ważną częścią kultury ogólnonarodowej. Były przecież okresy w historii Polski, kiedy kultury oficjalnej, zwanej też elitarną, nie było, toteż kultura ludowa pełniła jej funkcję i nie pozwalała narodowi zniknąć z powierzchni dziejów. Tak było w czasie rozbiorów, dlatego wiele regionów przetrwało dzięki własnej kulturze i gwarze. Wszyscy powinni wiedzieć co zawdzięczamy mowie dziadów, obrzędom i zwyczajom, pieśniom i tańcom, opowieściom i przysłowiom, po prostu tradycji, którą możemy określić jako wartości odziedziczone po przodkach, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ze względu właśnie na ów przekaz międzygeneracyjny przede wszystkim, z ust do ust, od człowieka do człowieka, tradycja ludowa wzrasta w ziemię, na której żyje, stając się jej najważniejszym wyznacznikiem. Jest niejako solą tej ziemi.

Gustaw Morcinek napisał kiedyś "że ziemia jest jak twarz ludzka". Nie ma jednakowych krajów, regionów. Tym co je odróżnia, jest nie tylko krajobraz, ale przede wszystkim tradycja.

Jeśli chcemy więc przekazać dzieciom to co piękne w naszej "małej Ojczyźnie", sięgnijmy do tradycji, która mówi o nas najwyraźniej. Dlatego, że przez wieki trwała w naszej ziemi, wzrastając w nią korzeniami coraz głębiej. Kultura współczesna nie ma tej siły wyodrębniania, ona jest właściwie wszędzie taka sama, globalizuje świat. Gdybyśmy zatem nie mieli własnej tradycji, stracilibyśmy tożsamość narodową i regionalna, co jest procesem niezwykle groźnym. Tak więc dbałość o własną tradycję kultury jest to dbałość o istnienie własnego narodu, a także własnego regionu, który jest jego częścią. Tradycja jest bowiem najbezpieczniejszym fundamentem budowy przyszłego gmachu narodowego. Rozwój młodego pokolenia powinien więc zmierzać do tego co swoje, ku temu co obce. Nie sposób docenić kultury światowej, bez znajomości kultury własnej. Często jednak bywa tak, że cudze chwalimy, swego nie znamy, iż w końcu sami nie wiemy, co posiadamy. Nie zapominajmy więc o tradycji.

Cytując słowa A. Mickiewicza "A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy, żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy". Tak więc chciałoby się powiedzieć "Pamiętajcie żeście Polacy, w końcu mieszkańcy Europy, całego świata".
NIE MA WIELKOŚCI CZOWIEKA BEZ JEGO ZAKOTWICZENIA W JEGO WŁASNEJ ZIEMII I TRADYCJII.

Literatura:

 • A.Gładysz "Młoda Polska na Śląsku"
 • J. Wentuła "Ksiązki i ludzie"
 • Encyklopedia PWN
 • PAN Kraków 1981 - "Atlas województwa bielskiego"
 • Macierz Ziemii Cieszyńskiej "Śląsk Cieszyński"

  Grażyna Gaszek


 • Zaświadczenie online  numer online: 145 gości

  reklama