Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
138
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Obliczanie pola trójkąta z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM
/zgodnie z programem Błękitna Matematyka/

TEMAT: OBLICZANIE POLA TRÓJKĄTA Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH.

CELE LEKCJI:

1. POZNAWCZE:

 • Poznanie wzorów na pole trójkąta równobocznego i dowolnego z zastosowaniem funkcji trygonometrycznej.

  2.KSZTAŁCĄCE:

 • Utrwalenie wiadomości o trójkątach i tw. Pitagorasa.
 • Doskonalenie umiejętności wyprowadzania i przekształcania wzorów.
 • Kształtowanie spostrzegawczości i wyobraźni geometrycznej ucznia.
 • Kształcenie umiejętności sprawnego obliczania pola trójkątów na podstawie danych w zadaniu.

  3.WYCHOWAWCZE:

 • Wdrażanie do samokontroli.
 • Wyrabianie u uczniów zdolności do skupienia uwagi, koncentracji i wysiłku.
 • Przyzwyczajanie uczniów do samodzielnej pracy oraz do pracy w małych grupach.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi.

  POMOCE DYDAKTYCZNE: plansza z wzorami na pole trójkąta, przyrządy geometryczne.

  METODY NAUCZANIA: wyjaśnienie, ćwiczenia, pogadanka.

  FORMY PRACY: praca samodzielna uczniów, praca w małych grupach, praca z całą klasą.

  PLAN LEKCJI:
  I.CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA: przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności oraz pracy domowej.
  II.CZĘŚĆ ZASADNICZA:
  1.Przypomnienie wzorów na pole trójkąta prostokątnego i dowolnego oraz tw.Pitagorasa.
  2.Wyprowadzenie wzoru na pole trójkąta równobocznego w zależności od długości boku.
  3.Wyprowadzenie wzoru trygonometrycznego na pole trójkąta dowolnego.
  4. Zastosowanie wzorów w zadaniach.
  III.CZĘŚĆ KOŃCOWA:
  1.Podsumowanie lekcji.
  2.Podanie i wyjaśnienie zadania domowego.

  Szczegółowy przebieg lekcji...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr inż. Bernadeta Josek
  Gimnazjum w Chybiu


 • Zaświadczenie online  numer online: 133 gości

  reklama