Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
14
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Historia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach.

Edukacja spełnia fundamentalną rolę w życiu każdego człowieka, a szczególnie dziecka. Szkoła - zwłaszcza podstawowa - jest ważnym ogniwem w procesie wychowawczym, ponieważ rozwija zdolności poznawcze, rozbudza zainteresowania i wzbogaca młode pokolenie w wiedzę ogólną. Wpływa również na rozwój i postęp społeczny. Ten zaś stawia przed szkołą zwiększone wymagania i rozbudza ją do samodoskonalenia i postępu w instytucji szkolnej.

Praca ta jest próbą dostarczenia usystematyzowanej i stosunkowo pełniejszej informacji na temat szkoły, której powstanie zapewniło przede wszystkim warunki równego startu szkolnego i życiowego dziecka.

Historię tej szkoły tworzyli ludzie, których nazwiska figurują do dziś na kartkach kronik, rejestrów, dokumentów oraz we wspomnieniach. Swą ciężką pracą, zaangażowaniem, wypracowali tradycje szkolne, które kultywowane są aż do dnia dzisiejszego.

Zebrane materiały posłużyły mi do wykonania prezentacji multimedialnej. Przedstawiona w ten sposób historia szkoły umożliwi wszystkim zainteresowanym odtworzyć i zapamiętać najważniejsze i najciekawsze etapy jej rozwoju.


REKLAMA

Pisząc pracę, korzystałam przede wszystkim z materiałów źródłowych, dokumentów rękopiśmiennych i drukowanych. Bogatym źródłem wiadomości były materiały znajdujące się w szkolnym archiwum. Wymienić tu należy: protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych, rękopiśmienne kroniki oraz zachowane oryginały wybranych dokumentów.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim za okazaną pomoc przy pisaniu tej pracy oraz za udostępnienie cennych materiałów.


Praca składa się z dwóch części, które mogą stanowić oddzielne dokumenty lub jako uzupełnienie:

I opracowanie - jako bogato ilustrowany dokument Word

II opracowanie - jako prezentacja multimedialna PowerPoint

 

Prezentacja do pobrania online:
Serwer FTP
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Janina Mazurek
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach


Zaświadczenie onlinenumer online: 73 gości

reklama