Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1420
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przyroda wokół dziecka

Biorąc pod uwagę ciągle docierające do nas informacje o degradacji środowiska naturalnego należy podjąć natychmiastowe działania mające na celu jego ochronę, opartą na ekologicznym postrzeganiu rzeczywistości.

Edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych dzieci, bowiem predyspozycje ukształtowane w wieku wczesnoszkolnym odznaczają się wysokim stopniem trwałości.

Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska to świadoma, zamierzona działalność nauczyciela względem dzieci mogąca prawidłowo przebiegać jedynie przy aktywnym udziale uczniów. Biorąc pod uwagę prawidłowy rozwój uczniów, ciekawość poznawania świata, chęć obcowania z przyrodą, należy podjąć takie działania, aby móc im to umożliwić.

Edukacja przyrodnicza oraz ekologiczna należy do zajęć najatrakcyjniejszych i najbardziej lubianych przez uczniów, szczególnie wtedy, kiedy zostaje przeprowadzona w naturalnych warunkach. Głównym celem takich zajęć będzie ciągłe poznawanie motywów oraz sposobów ochrony środowiska.


REKLAMA

Dzieci wkraczające w progi szkoły doskonale wiedzą, jakie elementy - czynniki z ich najbliższego otoczenia mają ujemny wpływ na organizm człowieka oraz jak działają na jego psychikę. Ogólne pojęcia takie jak hałas, zatrucie powietrza są im znane, ale wiedza na ten temat jest niewielka.

Przed nauczycielem stoi więc ogromne zadanie, aby za pomocą odpowiednich form, metod pracy oraz środków dydaktycznych dostarczyć uczniom w zrozumiały, łatwy do przyswojenia sposób jak najwięcej wiedzy o otaczającym środowisku oraz o jego ochronie.

Najbardziej skutecznymi metodami edukacji ekologicznej są metody obserwacji i doświadczenia. Powinny one mieć miejsce podczas form bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Zajęcia prowadzone w warunkach naturalnych np. podczas wycieczki do parku, lasu itp. Wywołują u dzieci szczególne zaangażowanie emocjonalne i poznawcze. Inspirują w ten sposób działania, a często prowadzą do samokształcenia.

Oprócz metody obserwacji i doświadczenia można stosować następujące, równie skuteczne metody, takie jak: praca zróżnicowana w grupach, spotkania, pogadanki, prelekcje, organizowanie wystawek, metody audiowizualne, praca z podręcznikiem, wywiady, ankiety, sondaże, "burza mózgów", drama, gry dydaktyczne.

Myślę, że dzięki tym metodom oraz formom pracy uda się tak przygotować uczniów, by mogli aktywnie i twórczo uczestniczyć w życiu najbliższego otoczenia. Powinni przyswoić sobie wiedzę o tym, iż wszystkie elementy środowiska człowieka oraz jego wytwory są od siebie zależne oraz, że człowiek swoim zachowaniem wpływa na obecny i przyszły jego stan i to wyłącznie od niego zależy to, co z przyrodą i ludźmi stanie się w przyszłości.

Magdalena Najgebauer
ZSP Nr 5 Myszków


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama