Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1421
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt zajęć teatralnych dla klas I-III

Projekt zajęć teatralnych dla klas I-III

Tytuł/temat projektu:
Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce - czyli budowanie umiejętności wyrażania własnej ekspresji twórczej przez dziecko.

Projekt skierowany jest w stronę dzieci w wieku 7-10 lat. Okres ten ukazuje się jako etap względnej stabilizacji i łatwej adaptacji. Jest to wiek rozumu, wiedzy, wiek społeczny i wreszcie wiek aktywności. Następuje stopniowe przechodzenie od myślenia konkretnego do myślenia relacyjnego, logicznego i krytycznego. Mowa dziecka przekraczającego próg szkoły, nie przestając doskonalić się jako narzędzie społecznej komunikacji przeobraża się. Systematycznie rozszerza się funkcja symboliczna mowy. Następuje wzajemne oddziaływanie na siebie żywej mowy ustnej oraz mowy pisanej. Wzrasta zainteresowanie literaturą piękną i dziecięcą. Wzrastają możliwości pamięci oraz zdolność do uczenia zamierzonego. Kształtują się pierwsze zainteresowania, które łatwo modelować i nadawać im właściwy kierunek. U dziecka w wieku 7-10 lat dominuje aktywność ruchowa i dążenie do przebywania w zespole, wiecznie niezaspokojona staje się potrzeba sukcesu. Na bazie właściwego rozwoju społecznego kształtują się zalążki dziecięcej moralności, którą można wzbogacać i uzupełniać, opierając się np. na właściwie dobranej literaturze. Wiek wczesnoszkolny cechuje duża wrażliwość sensoryczna i zmysłowa na elementarne jakości estetyczne.
Projekt ten przeznaczony jest dla chętnych uczniów naszej szkoły bez względu na ich zdolności, wrodzone predyspozycje. Skierowany jest on szczególnie do tych, którzy ze względu na sytuacje materialną rodziny nie mogą brać udziału w płatnych formach rozwijania swych zainteresowań i zdolności. Do udziału w zajęciach będą również zachęcane osoby nieśmiałe, wycofane, nieakceptowane w swojej klasie, mające trudności w nauce.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Joanna Chojnacka
Szkoła Podstawowa w Długołęce


Zaświadczenie onlinenumer online: 124 gości

reklama