Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1422
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki ?

Zgodnie z panującymi stereotypami narkomania kojarzy się z nałogiem, młodzieżą i przestępczością. Rzadko wiążemy ją z chorobą i cierpieniem, a jest to przecież choroba, której pacjentów należy leczyć.

Specyfiką tej choroby jest to, że jest nawracająca i najczęściej nieuleczalna.

Narkomania jest to stałe lub okresowe przyjmowanie w celach nie medycznych środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać uzależnienie.

Zespół uzależnienia jest to stan psychiczny i fizyczny spowodowany używaniem substancji psychoaktywnych, kiedy zachowania związane z używaniem substancji, uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.

Najistotniejsze cechy i objawy zespołu uzależnienia, to:

 • silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej,
 • utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej,
 • wzrost tolerancji (tolerancja to konieczność przyjmowania, w miarę użytkowania środka, coraz większych dawek w celu osiągnięcia pożądanego efektu),
 • przyjmowanie substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych,
 • wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu przyjmowania substancji (zespół abstynencyjny to pojawienie się nieprzyjemnych objawów fizycznych w wyniku nagłej przerwy w przyjmowaniu substancji psychoaktywnej)
 • postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej
 • zażywanie środka mimo wyraźnych szkód, które powoduje on w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej użytkownika

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Beata Piecha-Frycowska
  pedagog
  mgr Beata Kapinos
  pedagog


 • Zaświadczenie online  numer online: 179 gości

  reklama